… & … (open) it When I … (open) the door, I … (see) my brother I … (greet) him & … (ask) hyên ổn khổng lồ come in c.My cousin & I … (watch) a movie on TV last night whan my brother … (come) He … (watch) … … (not / watch) it He … (fall) asleep và … (snore) loudly I … (turn) the television off và just then he … (wake) up c.Last night I … (just/ go) khổng lồ bed & … (read) a book when suddenly I … (hear) … ……… (not realize) she ……… (be) foreign 257 Don‟t leave sầu till I ……… (arrive) 258 When your father ……… (die)? ~ I ……… (not know) when he ……… (die) 259 It …… (rain) when we arrived 260 Dichồng ……… (start)…

Đang xem: Tự luận giờ đồng hồ anh là gì

quý khách sẽ xem: Tự luận giờ anh là gì
Bạn đang xem: Tự luận tiếng anh là gì

*

*

*

… this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án t ập t rắc nghi ệm t hì t rong Tiế ng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A 18-B 19-B…


*

… Huyen walks khổng lồ school A everyday B now C at the moment D right now 12 My friends always svào boots in the winter A have B travel C wear D go 13 He to school late A goes never B never…


*Xem thêm: Cấu Trúc By The Time Tương Lai, Cách Phân Biệt Với When Và Until

… very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm Tiếng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A… … 33 After he (finish) breakfast he (sit) down lớn write some letters 34 She (have) a hard life, but she’s always smiling 35 I think Jyên ổn (be) out of town EXERCISE … myself so much >> Truy cập http://tuyensinh247.com nhằm học tập Toán – Lý – Hóa – Sinc – Văn – Anh xuất sắc nhất! 10 ĐÁPhường ÁN Exercise 1: are – reach comes came – had left has never flown have just decided … two famous novels >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán thù – Lý – Hóa – Sinch – Văn uống – Anh giỏi nhất! A wrote B writes C has written D had written 23 When her husb& was in the army,…

… muối bột khan? Đáp án: % Mg = 87,2%; % Al = 12,8% nHNO3 = 0,49 mol mmuối = 28,301 (g) Bài 24: Một kim loại M hóa trị nhúng vào lít dd FeSO4 bao gồm trọng lượng tăng thêm 16 gam Nếu nhúng kyên ổn nhiều loại vào lít dd … 210 ml dd Na2SO4 0,5 M vào dd D dd sau phản nghịch ứng dư Na2SO4 Xác định thương hiệu kyên ổn các loại kiềm Đáp án: a) Vdd = 250 ml; mmuối hạt = 23,75 (g) b) A: Na, B: K Bài 7: Một tất cả hổn hợp X bao gồm kyên một số loại kiềm A, B thuộc … ĐK Đáp án: a) % Na = 17,29%, % Al = 40,6%, % Fe = 42,11% b) Kyên các loại nhóm 2: Mg Bài 29: A các loại hợp kim Ba, Mg, Al sử dụng các kĩ thuật chân ko + TN1: Lấy m gam A (dạng bột) bỏ vào nước… … 21) I .my keys, so I can”t open that door (lose) 22) Columbus .in the New World in 1492 (arrive) 23) Nimãng cầu .her leg She is still in hospital (break) 24) He .here all his life (live) 25) Colin .for … (plant) 41 Be quiet, I khổng lồ concentrate (try) 42 Jane many books about Chinese culture (write) 43) She her first book in 1990 (write) 44) She currently a book about Chinese painting (write)… … Bài tập 2: ( câu đơn) I (have) coffee for breakfast every morning We (do) exercise one right at the … today she (wear) a red one Her bicycle (be) stolen People (speak) English and French in Canadomain authority Bài tập số 3: At nine o”clochồng yesterday morning we bus A wait B waiting At this time tomorrow A we … tonight, I A will finish B have finished _ my work for the day C will have sầu finished D finish Dạng Bài tập số 1:The simple present và the present continuous Put the verbs in brackets into the simple…

… what I am trying to lớn say? What does this expression mean? Thì tiếp tục Cách sử dụng Thì tiếp nối (The present continuous) đặc trưng giờ đồng hồ Anh dùng tiếp tục nhằm mô tả : Sự bài toán xảy thời gian … IV Procedure: • • • • • • • • • • • • • Thì don Cách cần sử dụng Thì đối chọi (The simple present) đặc biệt giờ đồng hồ Anh dùng liên tiếp để diễn tả : Thói quen ngày: They drive sầu lớn … Argentina? Anh mang lại Argentina chưa? I think I have seen that movie before Tôi nghĩ về trước coi phyên ổn Has he ever talked khổng lồ you about the problem? Anh bao gồm nói với anh vụ việc chưa? I”ve sầu never met Jlặng & Sally… Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm new Luận Vnạp năng lượng Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu new đăng tạo cv xin câu hỏi cunghocvui tra cứu kiếm mua bán đơn vị khu đất Giỏi tin học tập Documento Dokument cầm tắt văn uống bản trong tâm mẹ đại chiến cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm tuyển mộ người thân trong ngày lễ tết Đặc điểm tầm thường và vai trò của ngành ruột vùng ttiết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập thiết bị lý 8 chuyện cũ vào đậy chúa trịnh giải bài xích tập vật lý 9 biên soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài cô nhỏ xíu phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve sầu bé trau


Leave a Reply Cancel reply

Your gmail address will not be published. Required fields are marked *