STTTên ngànhMã ngànhTổ đúng theo mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hoá 7520216A00, A01, D90, C0115Điểm thi TN THPT
2 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D01, D9017.5Điểm thi TN THPT
3 Quản lý tài ngulặng với môi trường thiên nhiên 7850101A00, B00, D01, B0515Điểm thi TN THPT
4 Công nghệ sản xuất lâm thổ sản 7549001A00, B00, A01, D0115Điểm thi TN trung học phổ thông (thuộc ngành kỹ nghệ gỗ)
5 Quy hoạch vùng và city 7580105A00, A16, V00, V0115Điểm thi TN THPT
6 Công nghệ chuyên môn ô tô 7510205A00, A01, D01, D9018Điểm thi TN THPT
7 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7520114A00, A01, D90, C0115Điểm thi TN THPT
8 Kỹ thuật phần mềm 7480103A00, A01, D90, C0116Điểm thi TN THPT
9 Khoa học tập môi trường 7440301A00, B00, D01, B050
10 Quản lý công nghiệp 7510601A00, A01, C01, A1615Điểm thi TN THPT
11 Ngôn ngữ China 7220204A01, D01, D78, D0417.5Điểm TN THPT
12 Thiết kế đồ họa 7210403A00, A16, V00, V0116Điểm thi TN THPT
13 Giáo dục đào tạo Tiểu học tập 7140202A00, D01, C00, A1625Điểm thi TN THPT
14 Kỹ thuật kiến tạo 7580201A00, A01, D90, C0115Điểm thi TN THPT
15 Quản lý nhà nước 7310205D01, C00, A16, C1415.5Điểm thi TN THPT
16 Hệ thống lên tiếng 7480104A00, A01, D90, C0115Điểm thi TN THPT
17 Tài chính - Ngân hàng 7340201A00, A01, D01, A1616.5Điểm thi TN THPT
18 Quản trị sale 7340101A00, A01, D01, A1617.5Điểm thi TN THPT
19 Quản lý khu đất đai 7850103A00, B00, D01, B0515Điểm thi TN THPT
20 giáo dục và đào tạo Mầm non 7140201M00, M05, M07, M1119Điểm thi TN THPT
21 Công tác buôn bản hội 7760101C00, D14, D78, C1415Điểm TN THPT
22 Kỹ thuật điện 7520201A00, A01, D90, C0115Điểm thi TN THPT
23 Chính trị học 7310201D01, C00, C15, C1415Điểm thi TN THPT
24 Giáo dục đào tạo học 7140101D01, C00, C15, C1415Điểm thi TN THPT
25 Quốc tế học tập 7310601A00, D01, C00, D780
26 Địa lý học tập 7310501C00, D15, A07, C240
27 Ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D15, D7817.5Điểm TN THPT
28 Vnạp năng lượng hoá học 7229040D01, C00, C15, C1415Điểm thi TN THPT
29 Tâm lý học 7310401B00, D01, C00, D1415Điểm thi TN THPT
30 Kiến trúc 7580101A00, A16, V00, V0115Điểm thi TN THPT
31 Lịch sử 7229010D01, C00, C15, C140
32 Hoá học 7440112A00, B00, D07, A1615Điểm thi TN THPT
33 Kế toán thù 7340301A00, A01, D01, A1617.5Điểm thi TN THPT
34 Vnạp năng lượng học tập 7229030D01, C00, D14, C150
35 Luật 7380101D01, C00, A16, C1417.5Điểm thi TN THPT
36 Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hoá 7520216A00, A01, D90, C01, XDHB17Học bạ
37 Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng 7510605A00, A01, D01, D90, XDHB20Học bạ
38 Quản lý tài nguyên với môi trường xung quanh 7850101A00, B00, D01, B05, XDHB16Học bạ
39 Công nghệ bào chế lâm sản 7549001A00, B00, A01, D010
40 Quy hoạch vùng với city 7580105A00, A16, V00, V01, XDHB15Học bạ
41 Công nghệ nghệ thuật xe hơi 7510205A00, A01, D01, D90, XDHB20Học bạ
42 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7520114A00, A01, D90, C01, XDHB17Học bạ
43 Kỹ thuật phần mềm 7480103A00, A01, D90, C01, XDHB18Học bạ
44 Khoa học môi trường thiên nhiên 7440301A00, B00, D01, B050
45 Quản lý công nghiệp 7510601A00, A01, C01, A16, XDHB17Học bạ
46 Ngôn ngữ Trung Hoa 7220204A01, D01, D78, D04, XDHB20Học bạ
47 Thiết kế đồ họa 7210403A00, A16, V00, V01, XDHB18.5Học bạ
48 Giáo dục Tiểu học tập 7140202A00, D01, C00, A16, XDHB28.5Học bạ
49 Kỹ thuật thi công 7580201A00, A01, D90, C01, XDHB18Học bạ
50 Quản lý đơn vị nước 7310205D01, C00, A16, C14, XDHB19Học bạ
51 Hệ thống báo cáo 7480104A00, A01, D90, C01, XDHB18Học bạ
52 Tài thiết yếu - Ngân hàng 7340201A00, A01, D01, A16, XDHB19Học bạ
53 Quản trị marketing 7340101A00, A01, D01, A16, XDHB22.5Học bạ
54 Quản lý đất đai 7850103A00, B00, D01, B05, XDHB18Học bạ
55 Giáo dục đào tạo Mầm non 7140201M00, XDHB24Học bạ
56 Công tác thôn hội 7760101C00, D14, D78, C14, XDHB18Học bạ
57 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201A00, A01, D90, C01, XDHB17Học bạ
58 Chính trị học 7310201D01, C00, C15, C14, XDHB17Học bạ
59 Giáo dục đào tạo học tập 7140101D01, C00, C15, C14, XDHB17Học bạ
60 Quốc tế học 7310601A00, D01, C00, D780
61 Địa lý học 7310501C00, D15, A07, C240
62 Ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D15, D78, XDHB20Học bạ
63 Văn hoá học tập 7229040D01, C00, C15, C14, XDHB16Học bạ
64 Tâm lý học tập 7310401B00, D01, C00, D14, XDHB18Học bạ
65 Kiến trúc 7580101A00, A16, V00, V01, XDHB17Học bạ
66 Lịch sử 7229010D01, C00, C15, C140
67 Hoá học 7440112A00, B00, D07, A16, XDHB17Học bạ
68 Kế tân oán 7340301A00, A01, D01, A16, XDHB20Học bạ
69 Văn học tập 7229030D01, C00, D14, C150
70 Luật 7380101D01, C00, A16, C14, XDHB20Học bạ
71 Công nghệ đọc tin 7480201A00, A01, D90, C0118Điểm thi TN THPT
72 Công nghệ báo cáo 7480201A00, A01, D90, C01, XDHB19.5Học bạ
73 Toán kinh tế 7310108A00, A01, D07, A16, A160
74 Toán tài chính 7310108A00, A01, D07, A16, A160
75 Công nghệ thực phẩm 7540101A00, B00, B08, A0215Điểm thi TN THPT
76 Công nghệ thực phẩm 7540101A00, B00, B08, A02, XDHB18Học bạ
77 Đảm bảo unique với an toàn thực phđộ ẩm 7540106A00, B00, B08, A0215Điểm thi TN THPT
78 Đảm bảo chất lượng với bình an thực phđộ ẩm 7540106A00, B00, B08, A02, XDHB18Học bạ
79 Du định kỳ 7810101D01, D14, D15, D7816.5Điểm thi TN THPT
80 Du định kỳ 7810101D01, D14, D15, D78, XDHB19Học bạ
81 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207A00, A01, D90, C0115Điểm thi TN THPT
82 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207A00, A01, D90, C01, XDHB18Học bạ
83 Khoa học tài liệu và Trí tuệ nhân tạo 7480205A00, A01, D90, C0115Điểm thi TN THPT
84 Khoa học tập dữ liệu cùng Trí tuệ nhân tạo 7480205A00, A01, D90, C01, XDHB18Học bạ
85 Quản lý Đô thị cùng Công trình 7580107A00, D01, A16, V0015Điểm thi TN THPT
86 Quản lý Đô thị với Công trình 7580107A00, D01, A16, V00, XDHB18Học bạ
87 Âm nhạc học tập 7210405M03, M05, M07, M1115Điểm thi TN THPT
88 Âm nhạc học 7210405M03, M05, M07, M11, XDHB17Học bạ
89 Sư phạm Mỹ thuật 7210407V00, V01, V05, V0615Điểm thi TN THPT (ở trong ngành mĩ thuật ứng dụng)
90 Sư phạm Mỹ thuật 7210407V00, V01, V05, V06, XDHB16Học bạ
91 Sư phạm Ngữ văn uống 7140217D01, C00, D14, C1519Điểm thi TN THPT
92 Sư phạm Ngữ văn uống 7140217D01, C00, D14, C15, XDHB24Học bạ
93 Sư phạm Lịch sử 7140218D01, C00, C15, C1419Điểm thi TN THPT
94 Sư phạm Lịch sử 7140218D01, C00, C15, C14, XDHB24Học bạ
95 Quản trị sale 7340101EA00, A01, D01, A16, XDHB18Học bạ
96 Kỹ thuật ứng dụng 7480103EA00, A01, D90, C01, XDHB18Học bạ
97 Hoá học tập 7440112EA00, B00, D07, A16, XDHB18Học bạ
98 Kỹ thuật điện 7520201EA00, A01, D90, C01, XDHB18Học bạ
99 Công nghệ sinh học 7420201A00, B00, B08, D01, XDHB16Học bạ
100 Kỹ nghệ gỗ với thiết kế bên trong 7549001A00, B00, A01, D01, XDHB15Học bạ
101 Toán thù học tập 7460101A00, A01, D07, A16, XDHB18Học bạ
102 Kỹ thuật môi trường xung quanh 7520320A00, B00, B08, D01, XDHB15Học bạ
103 Dinh dưỡng 7720401A00, B00, D01, D90, XDHB15Học bạ
104 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210A01, D01, D15, D78, XDHB20Học bạ
105 Quan hệ quốc tế 7310206A00, D01, C00, D78, XDHB18học tập bạ
106 Truyền thông nhiều phương tiện 7320104D01, C00, D09, V01, XDHB19Học bạ
107 Truyền thông nhiều phương tiện đi lại 7320104D01, C00, D09, V0117Điểm thi TN THPT
108 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210A01, D01, D15, D7818Điểm thi TN THPT
109 Quan hệ quốc tế 7310206A00, D01, C00, D7815Điểm thi TN THPT
110 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320A00, B00, B08, D0115Điểm thi TN THPT
111 Công nghệ sinh học 7420201A00, B00, B08, D0115Điểm thi TN THPT
112 Dinh chăm sóc 7720401A00, B00, D01, D9015Điểm thi TN THPT
113 Tân oán học tập 7460101A00, A01, D07, A1615Điểm thi TN THPT