Việc phân phát âm đúng trọng âm trong giờ Anh không chỉ giúp ta tiếp xúc một giải pháp tự nhiên ngoài ra ảnh hưởng đến công dụng truyền đạt thông báo, ví dụ: ‘record(n) là danh trường đoản cú sở hữu tức thị phiên bản thu thanh, còn trường đoản cú re’cord (v) là động tự có nghĩa là hành vi ghi âm.

Bạn đang xem: Quy tắc đánh trọng âm trong tiếng anh!!!


*

Trọng âm là gì với những nguyên tắc đánh trọng âm

Trong tiếng Anh, đều từ tất cả nhì âm ngày tiết trnghỉ ngơi lên luôn luôn có một âm huyết phát âm biệt lập hẳn so với các âm ngày tiết sót lại về độ dài, độ lớn cùng chiều cao. Âm máu được dấn trọng âm là âm tiết được vạc âm to hơn, giọng cao hơn cùng kéo dài thêm hơn những âm khác vào cùng một từ bỏ.

Việc biết cách tiến công trọng âm đúng không ạ chỉ tạo điều kiện cho ta tiếp xúc một biện pháp thoải mái và tự nhiên hơn nữa tác động đến công dụng truyền đạt biết tin, ví dụ: ‘record(n) là danh từ với tức là phiên bản thu thanh, còn trường đoản cú re’cord (v) là động từ sở hữu tức thị hành động thu thanh.

Âm tiết

Âm huyết là một đơn vị của khẩu ca.

Âm máu đựng một âm tkhô cứng của nguyên âm đối kháng.

Một từ rất có thể bao gồm một hoặc nhiều hơn nữa một âm huyết.

Ví dụ:

Các tự có một âm tiết: pen, live, nice

Các trường đoản cú gồm nhị âm tiết: nation,

Các từ có bố âm tiết: beautiful, apartment…

Các trường đoản cú có bốn âm tiết: apologize, entertainment…

Cách tấn công trọng âm trong giờ Anh

Quy tắc tiến công trọng âm 1

Đa số danh tự với tính tự tất cả nhì âm tiết, trọng âm rơi vào cảnh âm ngày tiết trước tiên.

Ví dụ

Danh từ

Tính từ

‘Garden

‘Healthy

‘Worker

‘Helpful

‘singer

‘lively

*Một số ngoại lệ

Danh từ

Tính từ

Ad’vice

A’lone

Ma’chine

ex’treme

po’lice

Quy tắc tiến công trọng âm 2

Đa số động từ bỏ tất cả nhì âm huyết, trọng âm bấm vào âm ngày tiết trang bị hai

Ví dụ:

ex’pand

Re’peat

Re’mind

Su’pport

* Một số nước ngoài lệ

‘follow

‘govern

‘marry

Quy tắc đánh trọng âm 3

Trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm huyết thứ nhì từ bên dưới lên của những tự bao gồm hậu tố: -ic, -ics, -ion, -ian, -ual, -o/-ow, -ient, -ience, -eous, -ious, -ish

*

Ví dụ:

Hậu tố

Từ

-ic

a’quatic

-ics

Mathe’matics, eco’nomics

-ion

con’version

-ian

mu’sician

-ial

fi’nancial

-ual

indi’vidual

-o/-ow

to’morrow

-ient

con’venient

-ience

ex’perience

-eous

advan’tageous

-ious

con’tagious

-ish

‘greenish

* Một số ngoại lệ:

‘Lunatic

‘Television

He’llo

Quy tắc đánh trọng âm 4

Trọng âm lâm vào âm máu vật dụng tía từ bỏ bên dưới lên của các trường đoản cú gồm hậu tố: -itive, -ate, -gy, -phy, -try, -fy, -ical,-inal, -ity, -ety, -ible, -ise/-ize

*

-itive

i’nitiative

-ate

‘candidate

-gy

a’pology

-phy

ge’ography

-try

‘chemistry

-fy

i’dentify

-ical

‘technical

-inal

‘criminal

-ity

‘charity

-ety

so‘ciety

-ible

‘possible

-ize/-ise

‘minimise

* Một số nước ngoài lệ

‘Characterize

‘capitalize

Quy tắc đánh trọng âm 5

Trọng âm rơi vào cảnh âm tiết đồ vật bốn trường đoản cú dưới lên của những từ bỏ gồm hậu tố: -ary, -ative

*

-ary

i’maginary

-ative

con‘servative

Quy tắc tiến công trọng âm 6

Trọng âm lâm vào tình thế âm ngày tiết cuối của các từ bỏ bao gồm hậu tố: ee, eer, oo, oon, aire, ain, ade, ique, esque, ese, ette

Ví dụ:

Hậu tố

Ví dụ

-ee

nomi’nee

-eer

engi’neer

-oo

sham’poo

-oon

ba’lloon

-aire

question’naire

-ain

enter’tain

-ade

ar’cade

-ique

u’nique

-esque

pictu’resque

-ese

Vietna’mese

-ette

ca’ssette

* Một số nước ngoài lệ:

‘Coffee

co’mmittee

Quy tắc đánh trọng âm 7

Đối với trường đoản cú ghxay (tự ghép gồm nhì phần)

Danh tự ghép: Trọng âm thường lâm vào tình thế từ đầu tiên

Ví dụ: ‘greenhouse, ‘blackboard

Tính từ bỏ ghép:

Danh trường đoản cú đứng trước: trọng âm rơi vào phần trước tiên.

Ví dụ: ‘homesichồng, ‘heart-broken

Tính từ/ trạng trường đoản cú đứng trước: trọng âm rơi vào tình thế phần máy nhì.

Ví dụ: good-‘looking, self-‘confident, well-‘dressed

Động trường đoản cú ghép: Trọng âm thường lâm vào tình thế tự lắp thêm nhị.

Ví dụ: under’stand, over’see

Một số crúc ý

Một số tiền tố và hậu tố lúc cấp dưỡng từ ko có tác dụng biến hóa trọng âm của từ kia. Khi chạm mặt những tự cất tiền tố với hậu tố, việc tách bóc các chi phí tố cùng hậu tố này để xác định từ nơi bắt đầu tự kia xác minh trọng âm vào tiếng Anh theo những luật lệ trên.

Các ví dụ về chi phí tố

Tiền tố

Từ gốc

un-

‘Pleasant

un’pleasant

im-

‘possible

im’possible

in-

‘difference

in‘difference

ir-

‘regular

ir‘regular

dis-

a’gree

disa’gree

non-

acol’holic

non-acol’holic

en-

‘able

en’able

re-

A’rrange

rea’rrange

over-

‘think

over’think

* Một số nước ngoài lệ:

Đối với tiền tố “under”, trọng âm thường bị chũm đổi

Ví dụ: ‘statement → ‘understatement

Các ví dụ về hậu tố

Hậu tố

Từ gốc

-ly

con’venient

con’veniently

-ing

‘interest

‘interesting

-al

‘commune

‘communal

-able

‘comfort

‘comfortable

-less

‘care

‘careless

-ful

‘beauty

‘beautiful

-er/or

‘work

‘worker

-en

‘broad

‘broaden

-ment

enter’tain

enter’tainment

-ness

‘happy

‘happiness

-ship

re’lation

re’lationship

-hood

‘child

‘childhood

Bài tập

Trong kỳ thi trung học phổ thông đất nước môn Tiếng Anh, dạng bài xích tương quan mang đến trọng âm vẫn yêu cầu thí sinch tra cứu trường đoản cú gồm cách đánh trọng âm khác với phần đa trường đoản cú còn lại.

Xem thêm: Những Bài Giới Thiệu Về Bản Thân Bằng Tiếng Anh (Cực Chất), Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh

Mã đề 401

Question 1

A. consist

B. carry

C. remove

D. protect

Hướng dẫn: Các lời giải A, C, D đúng quy tắc 2; lời giải B là nước ngoài lệ

Question 2:

A. solution

B. principal

C. passenger

D. continent

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc 3: ‘continent , so’lution,

Áp dụng phần để ý so với hậu tố:‘passenger, ‘principal

→ Đáp án A

Mã đề 402

Question 23

A. terrific

B. Beautiful

C. general

D. chemical

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc 3: te’rrific

Áp dụng phần chăm chú so với hậu tố: ‘beautiful, ‘general, ‘chemical

Question 24

A. provide

B. listen

C. repeat

D. collect

Hướng dẫn: Các giải đáp A, C, D đúng luật lệ 2; giải đáp B là nước ngoài lệ

Mã đề 403

Question 23

A. study

B. delete

C. reward

D. survive

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc 2: de’lete, re’ward, sur’vive

‘study nước ngoài lệ

→ Chọn giải đáp A

Question 24

A. summary

B. holiday

C. selection

D. festival

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 5: ‘summary

Áp dụng luật lệ 3: se’lection

Áp dụng phần chăm chú đối với hậu tố: ‘festival

‘Holiday

→ Chọn đáp án C

Mã đề 404

Question 23

A. energy

B. exercise

C. addition

D. article

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 4: ‘energy, ‘exercise

Áp dụng nguyên tắc 3: a’ddition

→ C là câu trả lời đúng

Question 24

A. connect

B. travel

C. deny

D. return

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 2: con’nect, re’turn, de’ny

‘Travel

→ B là câu trả lời đúng

Hy vọng nội dung bài viết trên đã giúp được bạn hiểu gọi được trọng âm là gì với biện pháp tiến công trọng âm vào giờ Anh ra làm sao nhằm hoàn toàn có thể giao tiếp tự nhiên và thoải mái hơn.