Khi học ngữ pháp tiếng Anh về các phép so sánh thì chúng ta đã biết về các hình thức thành lập của tính từ và trạng từ. Vậy thành lập trạng từ so sánh có hoàn toàn giống hệt như thành lập tính từ so sánh không? Các hình thức so sánh của trạng từ so sánh có gì đặc biệt? Cùng TOPICA Native để tìm hiểu kiến thức về trạng từ so sánh trong so sánh hơn và so sánh hơn nhất trong bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: So sánh hơn với trạng từ

1. Trạng từ trong câu so sánh

Trạng từ ngắn (Short adverbs)

Là trạng từ có một âm tiết, không tận cùng bằng -ly, các hình thứ so sánh giống hệt như tính từ: thêm -er để so sánh hơn và thêm -est để so sánh nhất.

Ví dụ: hard, fast, near, far, right, wrong, …

Trạng từ dài (Long adverbs)

Là trạng từ có 2 âm tiết trở lên, kết thúc bằng -ly, phả sử dụng more để tạo thành hình thức so sánh hơn nhất.

Ví dụ: quickly, interestingly, tiredly, …

2. Các loại câu so sánh trong tiếng Anh

Câu so sánh trong tiếng Anh dựa theo mục đích sử dụng mà chia thành các loại câu so sánh

So sánh nhất: Sử dụng trong trường hợp so sánh một sự vật, sự việc, hiện tượng…có điểm nổi trội nhất so với những cái còn lại.So sánh ngang bằng: Sử dụng để so sánh trong trường hợp một sự vật, sự việc, hiện tượng…có điểm giống, tương đương với 1 hoặc nhiều đối tượng cùng liên quan.So sánh hơn kém: So sánh một sự vật, hiện tượng, sự việc với đối tượng khác về điểm nào nổi bật hơn hoặc kém hơn.
*
Câu so sánh trong tiếng Anh

Các bạn lưu ý những kí hiệu viết tắt

S – Chủ ngữV – Vị ngữAdj – tính từAdv – trạng từ

3. Ngữ pháp tiếng Anh: Trạng từ trong so sánh hơn

So sánh hơn là khi ta so sánh sự hơn kém giữa sự vật hoặc hai người. Trong những câu so sánh, nếu tính từ so sánh về vật gì đó hoặc cái gì đó hơn kém nhau như nào thì trạng từ lại so sánh sự hơn kém trong việc thực hiện một việc như thế nào.

Ex: Sue is clever than her sister. (Sue đẹp hơn chị của cô ấy)

Ở đây, chúng ta so sánh giữa Sue và chị của cô ấy có mức độ chênh lệnh, hơn kém nhau về nhan sắc.

Xem thêm: Kiểm Tra Iq Cho Học Sinh Lớp 6, Chào Mừng Đến Với Bài Kiểm Tra Iq Nhanh!

Ex: Sue drives more carefully than her sister. (Sue lái xe cẩn thận hơn chị của cô ấy)

Trong ví dụ dưới, chúng ta so sánh sự hơn kém trong cách thực hiện một việc, cụ thể là việc lái xe hơn kém nhau như nào.Thực tế, ngữ pháp tiếng Anh về hình thức so sánh hơn của tính từ và trạng từ đều không hề khác nhau.

*

Ví dụ

Jane sings as well as her sister. (Jane hát hay như chị cô ấy.)Is the film as interesting as you expected? (Phim có hay như bạn mong đợi không?)

Những cấu trúc thể hiện sự so sánh ngang bằng

Công thức So/ AsCó thể sử dụng So thay cho As trong câu phủ định khi đặt câu so sánh ngang bằngCấu trúc: S + not as/ so + adj/ adv + O