Phó tự là gì? Vị trí, cấu tạo với cách thực hiện của phó từ bỏ vào giờ đồng hồ Anh như thế nào? Hãy thuộc hanoitc.com mày mò với vấn đáp đa số thắc mắc đó trong bài viết ngày từ bây giờ. Đừng quên luyện tập bài tập về phó trường đoản cú trong phần cuối nội dung bài viết nhằm áp dụng giỏi rộng Lúc làm bài bác tập tiếng Anh nhé.

Bạn đang xem: Phó từ trong tiếng anh


1. Định nghĩa với vị trí của phó trường đoản cú vào giờ đồng hồ Anh

Phó tự giờ đồng hồ Anh (Adverbs) thường được viết tắt là Adv (Hay còn gọi là trạng từ). Loại từ bỏ này được sử dụng để bổ sung cho đặc điểm giỏi prúc nghĩa cho đa số tự khác ở trong kết cấu câu.


*
*
Phó từ chỉ tần suất
Từ “Often” nếu đặt tại cuối thì hay đi thuộc “very” hoặc “quite”

Ví dụ:He walked quite often.

Các từ nhỏng “Hardly, ever, never, rarely” rất có thể được đặt tại đầu câu dẫu vậy chúng ta nên dùng hòn đảo ngữ của đụng trường đoản cú nlỗi dưới đây:

Ví dụ:Hardly/ scarcely ever did they manage khổng lồ meet unobserved.

2.5. Phó tự trong giờ Anh chỉ cường độ – adverbs of degree

Những phó từ bỏ chỉ mức độ thường xuyên gặp: fairly, hardly, rather, quite, too, very, absolutely, almost, really, extremely, only, rather, completely, just…

Vị trí của phó trường đoản cú chỉ mức độ:

Phó tự chỉ cường độ dùng để ngã nghĩa cho 1 tính trường đoản cú hoặc một phó trường đoản cú khác. Nó thường được đặt trdự trù từ bỏ hoặc phó trường đoản cú.

Ví dụ:You are absolutely right.I’m almost ready.

Những phó trường đoản cú trong giờ đồng hồ anh chỉ mức độ sau đây hoàn toàn có thể ngã nghĩa cho đụng từ bỏ như : almost, barely, enough, hardly, just, quite, rather, little, much, nearly, really…

Ví dụ:He almost/nearly fell.I’m just going.

Từ “only” hay được đặt trước tính tự, hễ trường đoản cú cùng phó từ bỏ, trước hoặc theo sau danh tự tuyệt đại từ

Ví dụ:He had only six apples…He only lent the oto.I believe sầu only half of what he said.

Nhưng vào văn uống phong nói, bạn Anh hay đặt “only” trước đụng tự.

Ví dụ:He only had six apples.I only believe half of what he said.

Với tự “Rather” bạn cũng có thể áp dụng trước “alike, lượt thích, similar, different…” cùng trdự tính từđối chiếu hơn.

Ví dụ:Siamese cats are rather like dogs in some ways.The weather was rather worse than I had expected.

Các trường đoản cú “Hardly, scarcely, barely” sở hữu nghĩa lấp định, “hardly” thường được sử dụng với “any, ever, at all” hoặc rượu cồn tự “can”.

Ví dụ:I hardly ever go out.It hardly rained at all last summer.Her case is so heavy that she can hardly lift it.

Phó trường đoản cú vào tiếng anh, “Hardly” cũng rất có thể sử dụng cùng với những cồn tự khác.

Ví dụ:I hardly know hyên.

Scarcely hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế hardly trong một số trong những ngôi trường thích hợp nlỗi trên.

2.6. Phó từ bỏ trong tiếng Anh chỉ sự nghi ngờ -interrogative

Một số ví dụ : when, where, why, how …

Vị trí: phó từ nghi ngờ đứng sống đầu câu

Ví dụ:When did you see her?Why was he late?

2.7. Phó trường đoản cú quan hệ tình dục – relative

Một số phó từ bỏ quan tiền hệ: when, where, why…

Vị trí của phó tự quan hệ là đứng sau danh tự.

Ví dụ:I rethành viên the day when they arrived.The hotel where we stayed wasn’t very clean.

3. Lưu ý phương pháp dùng phó từ trong giờ Anh

​Lúc sử dụng phó tự, bạn phải nắm rõ một vài luật lệ rõ ràng nlỗi sau:

​Phó tự dùng để chỉ thời hạn thường ở tại vị trí cuối câu.​Phó từ bỏ ko bao giờ ở ở chỗ giữa cồn trường đoản cú cùng tân ngữ.​khi bạn đối chiếu hơn kém nhẹm xuất xắc so sánh cấp, trường hợp thực hiện các phó từ hoàn thành với đuôi “ly” thì bạn có thể so sánh như các các loại tính từ cùng với 2 âm máu trngơi nghỉ lên.Trong một câu văn mà lại có cả phó từ bỏ vào giờ đồng hồ anh chỉ cách thức, địa điểm, thời hạn, thì bơ vơ từ thường xuyên là phó trường đoản cú phương thức + phó từ vị trí + phó từ thời hạn.

4. Bài tập vận dụng phó từ

Bài 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

1. The judge told hlặng it was __________ to drink & drive sầu và banned hyên ổn for a year.

A. responsible B. irresponsible C. responsibilty D. irresponsibility

2. Most doctors are __________ after they learn general medicine.

A. special B. specialists C. especially D. specialist

3. Peter’s gained so much weight because he can’t stop.

A. Eat B. edible C. eatable D. overeating

4. The sun & the moon are often __________ in poetry.

A. person B. personal C. personalize D. personified

5. The work is still at very __________ màn chơi.

A. experimental B. experiment C. experimental D. expire

6. She wants to be an actress but her parents__________ of her intention.

A. approve sầu of B. approval C. disapprove sầu D. disapproval

7. In the Middle Ages, salt was very valuable so that slaves were_________ with it.

A. compare B. comparable C. comparative sầu D. incomparable

8. The__________ of the trains and the buses causes frustration and annoyance.

A. frequent B. frequency C. infrequent D. infrequency

9. It is usually forbidden khổng lồ destroy __________ buildings.

A. history B. historic C. historical D. historically

10. This matter is very __________. Don’t discuss it outside the office.

A. confident B. confidential C. confidence D. confide

Supply the correct word form.

11. I didn’t know who she was with a mask on. She was completely__________.

A. recognize B. recognizable C. recognition D. unrecognizable

12. I felt __________ to speak on the subject. In fact, I could have sầu done it perfectly.

A. qualify B. qualified C. unqualified D. qualification

13. They were totally__________ by the girl’s disappearance

A. mystery B. mysterious C. mysterified D. mystified

14. They are an incredibly __________ family. You should see how much food they throw away.

A. wasted B. wasteful C. wastefully D. waste

15. To be successful, an artist must show great __________

A. origin B. original C. originally D. originality

16. He __________ goes to the pub before lunch on Sunday.

Xem thêm: Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Thpt 2016, Tra Cứu Điểm Thi Thpt 2016 Theo Tên

A. variable B. various C. variety D. invariably

17. The judge described John as a “__________ criminal” who was a danger lớn members of the public.