Luyện nghe giờ Anh lớp 2 phía trong khối hệ thống công tác giờ đồng hồ Anh lớp 2 tự chọn. Đây là đa số buổi học làm thân quen cùng với giờ Anh nhằm nhỏ nhắn không hề ngạc nhiên trước ngữ điệu mới lạ.

*

1. Các chủ thể giờ đồng hồ Anh lớp 2

Unit 1: This is my family tree

https://alokiddy.com.vn/tieng-anh-lop-2-starters-2/unit-1-this-is-my-family-tree-ctTATE48

Unit 2: Mimày is happy now

https://alokiddy.com.vn/tieng-anh-lop-2-starters-2/unit-2-mi-mi-is-happy-now-ctTATE53

Unit 3: It isn't new.


Bạn đang xem: File nghe tiếng anh lớp 2 family and friends


Xem thêm: Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh Về Gia Đình, 15 Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Nhất Về Gia Đình

It is old

https://alokiddy.com.vn/tieng-anh-lop-2-starters-2/unit-3-it-isn-t-new-it-s-old-ctTATE120

Unit 4: What time is it?

https://alokiddy.com.vn/tieng-anh-lop-2-starters-2/unit-4-what-time-is-it-ctTATE142

Unit 5: What is the weather like?

https://alokiddy.com.vn/tieng-anh-lop-2-starters-2/unit-5-what-s-the-weather-like-ctTATE145

Unit 6: I lượt thích spring

https://alokiddy.com.vn/tieng-anh-lop-2-starters-2/unit-6-i-like-spring-ctTATE146

Unit 7: From head lớn toes

https://alokiddy.com.vn/tieng-anh-lop-2-starters-2/unit-7-from-head-to-toes-ctTATE149

Unit 8: What animal is this?

https://alokiddy.com.vn/tieng-anh-lop-2-starters-2/unit-8-what-animal-is-this-ctTATE143

Unit 9: There is a bookcase in my bedroom

https://alokiddy.com.vn/tieng-anh-lop-2-starters-2/unit-9-there-s-a-bookcase-in-my-bedroom-ctTATE150

Unit 10: Is there any mirror in your bedromm?

https://alokiddy.com.vn/tieng-anh-lop-2-starters-2/unit-10-is-there-any-mirror-in-your-bedroom-ctTATE196

Unit 11: How much is this?

https://alokiddy.com.vn/tieng-anh-lop-2-starters-2/unit-11-how-much-is-this-ctTATE151

Unit 12: Can you play soccer?

https://alokiddy.com.vn/tieng-anh-lop-2-starters-2/unit-12-can-you-play-soccer-ctTATE189

Unit 13: I wake up at 6 o'clock

https://alokiddy.com.vn/tieng-anh-lop-2-starters-2/unit-13-i-wake-up-at-6-o-clock-ctTATE186

Unit 14: I read comics before going to bed

https://alokiddy.com.vn/tieng-anh-lop-2-starters-2/unit-14-i-read-comics-before-going-to-bed-ctTATE307

Unit 15: In the sea

https://alokiddy.com.vn/tieng-anh-lop-2-starters-2/unit-15-in-the-sea-ctTATE154

2. Phần mềm vấp ngã trợ

https://edu2review.com/reviews/top-5-phan-mem-hoc-tieng-anh-cho-tre-em-khong-the-bo-lo-7187.html

Luyện nghe giờ Anh lớp 2 cùng với các phương tiện hỗ trợ đề cập bên trên thì không thể cực nhọc nữa, nên không nào? Chúc các bé bao gồm bài học kinh nghiệm bắt đầu thật vui nhé!