Đại Học Ngoại Thương thơm (Cơ sở phía Bắc) tuyển chọn sinh 2020 cùng với những ngành giảng dạy nlỗi sau:

1. Bảng tổng hợp môn xét tuyển chọn của các chăm ngành

Tên ngành, chuyên ngành

Mã xét tuyển

Tổ hợp môn xét tuyển

Ngành Luật, chăm ngành Luật thương mại quốc tế

NTH01-01

A00,A01,D01,D07

Ngành Kinh tế

NTH01-02

 

Chuim ngành Kinh tế đối ngoại

A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06,D07

Chulặng ngành Thương mại quốc tế

A00,A01,D01,D07

Ngành Kinh tế quốc tế

 

Chulặng ngành Kinh tế quốc tế

A00,A01,D01,D03,D07

Chuim ngành Kinch tế và phát triển quốc tế

A00,A01,D01.D07

Ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị khiếp donước anh tế

NTH02

A00,A01,D01,D07

Ngành Kinc doanh quốc tế

 

Chuyên ngành Kinc donước anh tế

A00,A01,D01,D07

Chulặng ngành Kinc donước anh tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

A00,A01,D01,D06,D07

Logistics cùng cai quản chuỗi đáp ứng theo triết lý nghề nghiệp và công việc quốc tế

A00,A01,D01,D07

Ngành Quản trị khách sạn, chăm ngành Quản trị khách hàng sạn

A00,A01,D01,D07

Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng

NTH03

 

Chuyên ngành Tài chính Quốc tế

A00,A01,D01,D07

Chuim ngành Phân tích với đầu tư tài chính

A00,A01,D01,D07

Chulặng ngành Ngân hàng

A00,A01,D01,D07

Ngành Kế toán

 

Chuyên ổn ngành Kế toán – Kiểm toán

A00,A01,D01,D07

Chulặng ngành Kế tân oán – Kiểm toán thù định hướng nghề nghiệp và công việc ACCA

A00,A01,D01,D07

Ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh tmùi hương mại

NTH04

D01

Ngành ngôn từ Pháp, chăm ngành Tiếng Pháp thương mại

NTH05

D01, D03

Ngành ngữ điệu Trung, siêng ngành Tiếng Trung thương thơm mại

NTH06

D01, D04

Ngành ngữ điệu Nhật, siêng ngành Tiếng Nhật thương mại

NTH07

D01, D06

2. Chỉ tiêu chi tiết theo ngành của từng cách làm của Nhà trường

2.1. Chỉ tiêu theo cách tiến hành xét tuyển riêng của Nhà trường

*
*
*
*

 * Lưu ý đối với Phương thơm thức xét tuyển 1:

+ Chỉ tiêu được phân bổ mọi cho 3 đối tượng người sử dụng xét tuyển theo cách tiến hành này: (1) HS tham gia kỳ thi học sinh giỏi QG; (2) HS giành giải tỉnh/thành phố; (3) Học sinch hệ siêng.

+ Cho phxay thí sinch trúng tuyển chọn theo công tác tiêu chuẩn vào bảng bên trên được chuyển thanh lịch lịch trình tiêu chuẩn không giống ước muốn thuộc ngành trúng tuyển

2.2.


Bạn đang xem: Ngành đại học ngoại thương


Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Thăng Long Điểm Chuẩn 2019 : Trường Đại Học Thăng Long

Chỉ tiêu theo thủ tục xét tuyển chọn theo công dụng thi THPT năm 2020

*
*

2.3. Chỉ tiêu theo thủ tục tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Sở Giáo dục với đào tạo