Câu trên làm cho một câu với mệnh đề quan hệ giới tính bị kngày tiết đại từ quan hệ giới tính. Vậy trường đúng theo này các bạn sẽ cần sử dụng đại từ “who” tuyệt “which”? Mệnh đề dục tình được thực hiện thông dụng vào phần đông mọi cuộc đàm thoại tiếng Anh. Tuy nhiên này lại dễ làm cho hoảng loạn cho những người học tập do rất nhiều bí quyết nói không giống nhau, có khá nhiều luật lệ, tuy nhiên cũng không ít ngôi trường hòa hợp bất quy tắc. Hôm ni bài viết này vẫn tổng thích hợp vớ tần tật về cấu trúc mệnh đề quan hệ vào giờ Anh.

Bạn đang xem: Mệnh đề quan hệ là gì

*
*

Mệnh đề quan hệ giờ Anh

bài tập 1: Điền đại từ bỏ quan hệ nam nữ phù hợp vào khu vực trống.

A castle is a place … a king or queen lives.An actress is a woman … plays in films or theatre plays.This is the girl … mother is from Canadomain authority.This is the time of the year … many people suffer from hayfever.The flowers … grow in the garden are beautiful.

bài tập 2: Hoàn thành câu áp dụng mệnh đề quan hệ nam nữ.

Catherine & Sue are two girls (lượt thích dancing) My di động phone is something (be very important lớn me) Antony is a friend of mine (live sầu in Boston) West Side Story is a musical (be very famous) An airport is a place (planes land) 

các bài tập luyện 3: Nối nhì câu mang lại sẵn thực hiện mệnh đề tình dục.

We bought a oto last week. The car is blue.

=> The car 

The girl is a singer. We met her at the buổi tiệc ngọt. => The girl The bananas are on the table. George bought them.=> The bananas We watched a film last night. It was really scary.=> The film I have lớn learn new words. They are very difficult.=> The new words 

Đáp án:

Những bài tập 1:

A castle is a place where a king or queen lives.An actress is a woman who plays in films or theatre plays.This is the girl whose mother is from Canada.This is the time of the year when many people suffer from hayfever.The flowers which grow in the garden are beautiful.

Bài tập 2:

Catherine & Sue are two girls who lượt thích dancing.My điện thoại phone is something which is very important to lớn me.Antony is a friend of mine who lives in Boston.West Side Story is a musical which is very famous.An airport is a place where planes land.

Xem thêm: Các Chức Danh Bằng Tiếng Anh Về Các Chức Danh Trong Doanh Nghiệp

bài tập 3:

The car we bought last week is xanh.The girl we met at the tiệc ngọt is a singer.The bananas George bought are on the table.The film we watched last night was really scary.The new words I have sầu to lớn learn are very difficult.

Trên đấy là giải pháp dạng câu mệnh đề tình dục cùng bài bác tập ôn luyện. Tmê say khảo các tuyệt kỹ học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cho tất cả những người mới bắt đầu nhằm nâng cao tác dụng học hành của mình. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể ké thăm website của Step Up sẽ được chia sẻ các cẩm nang học tập giờ đồng hồ Anh hiệu quả. Step Up chúc bạn luôn luôn học hành tốt!