Theo nlỗi thông bốn liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thân Bộ nội vụ với Sở GD-ĐT phương tiện chi tiết mã số, xét về tiêu chuẩn chỉnh chức vụ với nghề nghiệp, chỉ định, xếp lương theo chức vụ của giáo viên tè học. Sẽ bao gồm hiệu lực thực thi hiện hành ngày 3/11.

Bạn đang xem: Lương giáo viên tiểu học 2016

Thông tứ liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV đang luật về mã số và phân hạng những chức vụ nghề nghiệp thầy giáo tè học trên các trường tè học công lập.

 


*

Áp dụng bảng xếp thứ hạng gia sư theo 3 hạng.


Chức danh nghề nghiệp thầy giáo sư phạm đái học tập trong các ngôi trường tiểu học công lập vẫn nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm: Giáo viên sư phạm tè học hạng II – cùng với Mã số: V.07.03.07; cô giáo sư phạm đái học hạng III – Mã số: V.07.03.08; thầy giáo sư phạm tiểu học hạng IV – Mã số: V.07.03.09.

Thông bốn số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV theo quy định: đối với các chức vụ nghề nghiệp và công việc gia sư sư phạm tè học được áp dụng theo đúng Bảng lương trình độ, cùng nghiệp vụ đối với những cán cỗ, viên chức tại các đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước, luật phát hành nlỗi sau:

– Với Chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên sư phạm đái học hạng II sẽ tiến hành vận dụng theo hệ số lương của viên chức nhiều loại A1 (tức là từ bỏ thông số lương 2,34 – thông số lương là 4,98).

– Chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên sư phạm tiểu học tập hạng III sẽ tiến hành vận dụng hệ số lương viên chức theo các loại A0 (Có nghĩa là từ bỏ thông số lương 2,10 mang lại hệ số lương là 4,89).

– Chức danh nghề nghiệp và công việc cô giáo sư phạm đái học tập hạng IV sẽ tiến hành vận dụng với hệ số lương viên chức theo loại B (tự hệ số lương 1,86 – thông số lương 4,06).

Xem thêm: Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, Trường Cao Đẳng Kinh Tế

Ban hành thông bốn về Việc xếp lương vào chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức theo đúng cùng với quy. Đối với các viên chức đã được xếp lương vào ngạch men gia sư sư phạm tè học tập theo dụng cụ – Quyết định số 202/TCCP-VC; Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; Thuộc Khoản 4 – Mục II – Thông bốn liên tịch số 81/2005/TTLT-BNV-BTC được ban hành ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Sở Nội vụ với Bộ Tài chính vẫn lý giải thực hiện về vấn đề đưa xếp lương cũ thanh lịch lương new đối với một số ít ngạch công – viên chức bắt đầu được bổ sung hoặc tất cả đổi khác về phân loại công – viên chức trực thuộc ngành tdiệt lợi; giáo dục và đào tạo; văn hóa truyền thống – thông tin; y tế và thống trị Thị Trường được triển khai nlỗi sau:

– Tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định, các viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên sư phạm tiểu học tập sẽ có được hệ số bậc lương bằng cùng với làm việc ngạch men cũ thì sẽ thực hiện xếp ngang bậc lương với Xác Suất (%) phụ cung cấp cộng cùng với thâm niên quá size (giả dụ có) vẫn tận hưởng làm việc ngạch men cũ (tất cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng trọn phụ cấp thâm nám niên quá form nếu như tất cả nghỉ ngơi ngạch men cũ) vào chức vụ công việc và nghề nghiệp mới được chỉ định.