*

*

Các tài liệumới cập nhật
*
*
*

Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay: Thông tin chuyên đề số 5/2021

(H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021) Chi tiết...

Bạn đang xem: Logo học viện báo chí


Xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Thông tin chuyên đề số 4/2021

(H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021) Chi tiết...


Hình thức của các nhà nước đương đại

Nguyễn, Đăng Dung(Hà Nội: Thế giới, 2004) Chi tiết...


Khoa học lãnh đạo - Lý thuyết và kỹ năng (sách chuyên khảo)

Nguyễn, Bá Dương(Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2014) Chi tiết...


Ngôn ngữ quảng cáo

Lưu, Trọng Tuấn(Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011) Chi tiết...


Tâm lý học và đời sống

Richard J.Gerrig(Hà Nội: Nxb Hồng Đức, 2018) Chi tiết...


Kỹ năng nói chuyện với mọi người ở mọi địa điểm, mọi dịp

King, Larry(Phụ nàng, 2014) Chi tiết...


Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Nguyễn, Đình Thọ(Lao động xã hội, 2012) Chi tiết...


Những bí quyết trong giao tiếp

King, Larry(Phụ bạn nữ, 2008) Chi tiết...


Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z: 80 khái niệm nhà quản lý cần biết

Kotler, Philip(Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2013) Chi tiết...


Thỏng viện số chỉ Giao hàng bạn đọc của Học viện Báo chí và Tulặng truyền. Để coi tư liệu toàn văn yêu cầu đăng ký tài khoản. Quý Khách gọi gửi lên tiếng cá nhân (Họ cùng tên, Khoa (Lớp), mã số SV/HV, số điện thoại cảm ứng, email

Các đơn vị trong Thư viện số

Chọn một đơn vị để duyệt tài liệu (7393).

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế 2014 : Trường Đh Kinh Tế, Điểm Chuẩn 2014: Trường Đh Kinh Tế


*

*

Duyệt theo

Chọn một đối tượng để duyệt những tài liệu.


Thư viện số Trung tâm tin tức – Thư viện, ĐHQGHN

Thư viện Trung trọng điểm ĐHQG-HCM

Trung trọng tâm Học liệu – Đại học Thái Ngulặng

Thư viện trường Đại học Đà Lạt

Thư viện số Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


Thư viện quốc gia Việt Nam

Thư viện đại học Sư phạm Hà Nội

Thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân

Cơ sở dữ liệu Nhiệm vụ khoa học với công nghệ Việt Nam

Cơ sở dữ liệu Công bố KH&CN Việt Nam