*

*

Các tài liệumới cập nhật
*
*
*

Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay: Thông tin chuyên đề số 5/2021

(H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021) Chi tiết...

Bạn đang xem: Logo học viện báo chí


Xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Thông tin chuyên đề số 4/2021

(H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021) Chi tiết...


Hình thức của các nhà nước đương đại

Nguyễn, Đăng Dung(Hà Nội: Thế giới, 2004) Chi tiết...


Khoa học lãnh đạo - Lý thuyết và kỹ năng (sách chuyên khảo)

Nguyễn, Bá Dương(Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2014) Chi tiết...


Ngôn ngữ quảng cáo

Lưu, Trọng Tuấn(Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011) Chi tiết...


Tâm lý học và đời sống

Richard J.Gerrig(Hà Nội: Nxb Hồng Đức, 2018) Chi tiết...


Kỹ năng nói chuyện với mọi người ở mọi nơi, mọi lúc

King, Larry(Phụ nữ, 2014) Chi tiết...


Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Nguyễn, Đình Thọ(Lao động xã hội, 2012) Chi tiết...


Những bí quyết trong giao tiếp

King, Larry(Phụ nữ, 2008) Chi tiết...


Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z: 80 khái niệm nhà quản lý cần biết

Kotler, Philip(Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2013) Chi tiết...


Thư viện số chỉ phục vụ bạn đọc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Để xem tài liệu toàn văn phải đăng ký tài khoản. Bạn đọc gửi thông tin cá nhân (Họ và tên, Khoa (Lớp), mã số SV/HV, số điện thoại, email

Các đơn vị trong Thư viện số

Chọn một đơn vị để duyệt tài liệu (7393).

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế 2014 : Trường Đh Kinh Tế, Điểm Chuẩn 2014: Trường Đh Kinh Tế


*

*

Duyệt theo

Chọn một đối tượng để duyệt các tài liệu.


Thư viện số Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN

Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM

Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

Thư viện trường Đại học Đà Lạt

Thư viện số Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


Thư viện quốc gia Việt Nam

Thư viện đại học Sư phạm Hà Nội

Thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân

Cơ sở dữ liệu Nhiệm vụ khoa học và công nghệ Việt Nam

Cơ sở dữ liệu Công bố KH&CN Việt Nam