Nội dung chính trong bài giảng "Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở" gồm: Khái niệm, mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc và nhiệm vụ của điều hành công sở; những kỹ năng cơ bản trong điều hành công sở ở cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bạn đang xem: Kỹ năng điều hành công sở

*

BÀI BÀI 88KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ Ở CƠ SỞ 1 Khái niệm, mục tiêu, yêu cầu,néi nguyên tắc và nhiệm vụ của điềudung hành công sởchñyÕu Những kỹ năng cơ bản trong điều hành công sở ở cơ sở 2 1.1.Khái niệm 1.1.1.Khái niệm công sởLà địa điểm hoạt động,hay còn gọi là trụ sởcủa cơ quan Đảng, Nhànước và các tổ chứcchính trị - xã hội, nơitiến hành các hoạt độngcông vụ hoặc dịch vụcông. 3Phân biệt công sở hành chính với công sở sựnghiệp:1/ Phương thức thành lập2/ Cơ sở pháp lý hoạt động3/ Mục tiêu4/ Phương thức hoạt động5/ Tài chính6/ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn7/ Chức danh và lương8/ Phạm vi hoạt động 4Phân biệt công sở hành chính với công sở sựnghiệp:1/ Phương thức thành lậpCông sở hành chính Công sở sựnghiệpTheo luật định. Do cơquan nhà nước cấptrên thành lập Theo luật định.VD:UBND được Căn cứ vào nhuthành lập trên cơ sở cầu thực tế.luật tổ chức chínhquyền địa phương 5Phân biệt công sở hành chính với công sở sựnghiệp:2/ Cơ sở pháp lý hoạt độngCông sở hành chính Công sở sựnghiệp Theo Hiến Pháp vàTheo Hiến Pháp và pháp luật. Tùy theo pháp luật. Hoạt từng ngành mà có động chủ yếu theo các văn bản quy Luật Hành chính phạm pháp luật quy định. 6Phân biệt công sở hành chính với công sở sựnghiệp:3/ Mục tiêu Công sở hành chính Công sở sựnghiệp Vì lợi ích cộng Vì lợi ích cộng đồng đồng 7Phân biệt công sở hành chính với công sở sựnghiệp:4/ Phương thức hoạt độngCông sở hành chính Công sở sựnghiệpTuyển dụng công Tuyển dụng viênchức theo luật cán chức theo luật viênbộ, Công chức chức- Làm việc theo - Làm việc theobiên chế biên chế- Làm việc theo - Làm việc theohợp đồng hợp đồng 8Phân biệt công sở hành chính với công sở sựnghiệp:5/ Tài chínhCông sở hành chính Công sở sựnghiệp Ngân sách Nhà Từ nguồn ngân nước và có cácsách Nhà nước khoản thu khác 9Phân biệt công sở hành chính với công sở sựnghiệp:6/ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Công sở hành chính Công sở sựnghiệp Do pháp luật quyđịnh chặt chẽ, đồngthời phải tuân theo Do pháp luật quyQuyết định của cơ định trên lĩnh vựcquan nhà nước cấptrên. Có quyền hạn riêng lẽchung trên nhiều lĩnhvực 10Phân biệt công sở hành chính với công sở sựnghiệp:7/ Chức danh và lươngCông sở hành chính Công sở sựnghiệp - Viên chức- Cán bộ - Lương từ ngân- Công chức sách nhà nước- Lương từ ngân (các khoản thusách nhà nước khác) 11Phân biệt công sở hành chính với công sở sựnghiệp:8/ Phạm vi hoạt độngCông sở hành chính Công sở sựnghiệpTrên tất cả các Theo lĩnh vực vàngành và lĩnh vực ngành 121.1.2. Khái niệm điềuhành công sở Là hoạt động đảmbảo cho cán bộ, côngchức thuộc quyềnthực hiện đúng vàhiệu quả các côngviệc được giao đểhoàn thành mục tiêuchung của tổ chức. 13 1.2. Mục tiêu Hiện thực Góp phần Tạo ra nề Thực hiện cóhóa các chủ nâng cao nếp làm việc hiệu quả quá trương của năng suất lao khoa học trình cải cáchĐảng, chính động trong nền hành sách pháp công sở chính nhàluật của nhà nước nước 14 1.3. Yêu cầu Điều hành công sở phải được tiến hành trên cơ sở tuân thủ pháp luật Điều hành công sở phải tuân thủquy chế làm việc của cơ quan 15 1.4. Nguyên tắc Nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhânChấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan, tổ chức cấp trên, dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cùng cấp. 16 1.4. Nguyên tắc(tt) Cán bộ, công chức phải sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập, nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý phù hợp với văn hóa – đạo đức công vụ, làm cho hoạt động quản lý ngày càng chính quy, hiện đại. Giải quyết công việc theo đúng pháp luật, thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm; bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, liên tục, kịp thời, hiệu quả tối ưu, theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định 17 1.5. Nhiệm vụ- Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch hoạtđộng- Xây dựng và vận hành một cơ cấu tổ chứchợp lý- Quản lý công vụ và phối hợp hoạt động- Quản lý và phát triển đội ngũ CBCC- Giám sát và kiểm tra hoạt động của cánhân và đơn vị- Xây dựng và quản lý hệ thống thông tinquản lý; tổ chức hoạt động giao tiếp trong nộibộ công sở và với bên ngoài, đặc biệt là hoạtđộng tiếp dân 18 1.4. Nhiệm vụ (tt)- Quản lý và thực hiện việc sử dụng ngânsách- Cung cấp điều kiện vật chất cho thực thi- Bảo vệ chính trị nội bộ; an toàn và an ninhtrật tự trong công sở- Xây dựng văn hóa công sở tích cực; và xâydựng công sở thành một tổ chức học tập-Tham gia nghiên cứu, xây dựng và đónggóp cho việc hoàn thiện hệ thống chính sáchcông, đặc biệt là các chính sách liên quantrực tiếp đến ngành, lĩnh vực mà công sởhoạt động 19 NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ Ở CƠ2 SỞ 2.1.

Xem thêm: Học Phí Đại Học Sài Gòn 2016 Của Trường Đh Sài Gòn, Học Phí Đại Học Sài Gòn 2021

Kế hoạch hóa và thiết kế công việc 2.1.1. Kế hoạch hóaVề phương diện hành chính:- Kế hoạch là phương án tổ chức các công việc trong quá trình hoạt động của tổ chức.- Lập kế hoạch là một quá trình nhằm xác định mục tiêu, nội dung và khối lượng công việc cụ thể cần đạt được, phương pháp, những bước đi cần thiết, thời hạn thực hiện để đạt các mục tiêu đó 20