Để đạt điểm cao vào nội dung bài viết giờ Anh, tính link giữa các câu, đoạn là nguyên tố không thể không có. Các nhiều tự tiếp sau đây được nhìn nhận tựa như các bí quyết giúp đỡ bạn làm được điều ấy.quý khách đã xem: Không những thế giờ anh là gì

15. In the end – cuối cùng

Ví dụ:

We were thinking about going to Quang Binch, but in the end we went to Ha Long Bay.

Bạn đang xem: Không những thế tiếng anh

Chúng tôi vẫn định đi Quảng BÌnh, dẫu vậy cuối cùng công ty chúng tôi đi vịnh Hạ Long.

16. In view of/in light of – ví dụ là

Được cần sử dụng lúc nói tới điều gì đấy đã làm được chứng minh cụ thể.

Ví dụ:

In light of the evidence from Mr David Mantas & Mr David Kilgour ‘s report, we have a better understanding of Falun Gong practitioners’ organ harvesting.

Trước triệu chứng cđọng rõ ràng trường đoản cú báo cáo của ông David Mantas với David Kilgour, công ty chúng tôi vẫn gồm đọc biết sâu sắc hơn về Việc mổ giật tạng những học tập viên Pháp Luân Công.

17. Not only… but also – không các … nhưng còn

Ví dụ:

She is not only working hard but also intelligent và kind.

Cô ấy không rất nhiều làm việc cần mẫn Nhiều hơn lý tưởng với hiền đức.

18. Not lớn mention/khổng lồ say nothing of – chưa kể đến

Ví dụ:

The war caused unprecedented suffering to lớn millions of people, not to mention its impact on the country’s economy.

Chiến ttinh quái đã tạo ra tồi tệ chưa từng bao gồm mang lại hàng triệu con người, không nói tới nó còn tác động cho tới nền kinh tế.

19. Not with standing – tuy vậy, mặc dù rứa mà

Ví dụ:

Not with standing some members‘ objection, I think we must go ahead with the plan.

Mặc dù có sự bội phản đối của một vài ba thành viên, tôi nghĩ bọn họ vẫn buộc phải thường xuyên planer.

trăng tròn. On the other hvà – ngoài ra, tuy nhiên, còn

Dùng để chỉ sự khác hoàn toàn so với vấn đề đang nhắc trước đó.

Ví dụ:

My husband only likes classical music – I, on the other h&, lượt thích all kinds.

21. Provided that – cùng với ĐK là

Ví dụ:

He’s welcome lớn come along, provided that he behaves himself.

Anh ta được mừng đón cho tới, cùng với ĐK là anh ta phải ghi nhận cư xử đúng mực.

22. To give sầu an illustration – ví dụ

Ví dụ:

To give an illustration of what I mean, let’s look at the case of Marry.

Ví du đến hầu hết gì tôi định nói, hãy xem ngôi trường phù hợp của Marry.

23. That is to say – điều ấy có nghĩa là

Nhằm thuộc cấp cho thêm thông báo cụ thể.

Ví dụ:

Our friends, that is lớn say our son’s friends, will meet us at the airport.

quý khách hàng của chúng ta, có nghĩa là các bạn của nam nhi bọn họ, đang gặp gỡ họ sinh hoạt trường bay.

24. That said – điều này chứng tỏ rằng

Ví dụ:

That said, much of the evidence is unreliable at best.

Điều đó minh chứng rằng, tương đối nhiều bằng chứng không hẳn là an toàn.

25. Then again – điều đó minh chứng rằng, có nghĩa là

Ví dụ:

Then again, it’s possible that he was being paid khổng lồ say this.

có nghĩa là, hoàn toàn có thể anh ta đã được trả chi phí để nói vấn đề đó.

26. What’s more – rộng nữa

Ví dụ:

What’s more, this isn’t the only evidence that supports this hypothesis.

ngoài ra, trên đây chưa hẳn là dẫn chứng tốt nhất ủng hộ mang thiết này.

Xem thêm: Điểm Sàn Đại Học Bách Khoa Tphcm, Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa

27. With this in mind – cùng với Để ý đến này, theo phía này

Ví dụ:

With this in mind, let’s look at a more recent study to lớn see how the results compare.