Trường trung học phổ thông Chulặng Tiền Giang Công Bố: Điểm Chuẩn Tuyển Sinch 10, Phúc Khảo với Danh Sách Trúng Tuyển 10 năm học 2016-2017


Bạn đang xem: Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 tiền giang 2021 2022

Điểm chuẩn với cơ chế phúc khảo Tuyển Sinch 10:

Danh sách trúng tuyển 10 Chuyên Tiền Giang năm học 2016-2017:


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
VIDEOS VIDEOS
*
ẢNH ẢNH
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: As The Result Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Result

*
LIÊN KẾT LIÊN KẾT