GIỚI THIỆU THÔNG BÁO HỌC PHÍ Đại học - Cao đẳng Đào sản xuất quốc tế CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ Theo tín chỉ Các chương trình đặc trưng BIỂU MẪU


Bạn đang xem: Học phí ngành dược trường hutech

*

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*
Số:1508/TB-ĐKC Tp. Hồ Chí Minh, ngày trăng tròn mon 07 năm 2021


Xem thêm: Video Giới Thiệu Về Trường Cao Đẳng Nghề Tndt Tây Nguyên, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Tây Nguyên

I. HỌC PHÍ Học giá tiền được xem theo học kỳ là tổng tiền học phí của những học phần vẫn ĐK thành công xuất sắc có các học phần theo cmùi hương trình chủ yếu khoá, các học phần sinc viên đăng ký học tập lại, học tập vượt (nếu có) và ngân sách tài liệu tiếp thu kiến thức (ví như có). Học phí của một học phần = Đơn giá chuẩn x Hệ số k x Số tín chỉ học tập phần 1. Đơn giá bán chuẩn
ĐVT: Đồng/Tín chỉ
Stt Bậc đào tạo Khóa 2016 Khóa Khóa Khóa Khóa Khóa
về trước 2017 2018 2019 2020 2021
I BẬC CAO ĐẲNG
1 Chính quy, Liên thông lên cao đẳng 700.000
2 Ngành Dược 840.000
II BẬC ĐẠI HỌC
1 Chính quy, VB2, LT lên đại học. 840.000 850.000 885.000 895.000 895.000 975.000
2 Ngành Dược 1.110.000 1.110.000 1.150.000 1.160.000 1.160.000 1.250.000
3 Ngành chuyên môn xét nghiệm y học 1.150.000
Học phần giờ Anh mang đến NV y tế 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.375.000
III BẬC ĐẠI HỌC- HỆ HỌC SONG BẰNG 682.500
IV CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
1 Cmùi hương trình học tập bởi giờ Anh 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.700.000
2 Ngành dược khoa bởi Tiếng Anh 1.950.000 1.950.00 1.950.000
V CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHUẨN NHẬT BẢN
1 Chương thơm trình chuẩn chỉnh Nhật Bản 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.150.000 1.150.000 1.250.000
VI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHUẨN HÀN QUỐC
1 Chương thơm trình chuẩn chỉnh Hàn Quốc 1.100.000 1.150.000 1.150.000 1.250.000
VII CHƯƠNG TRÌNH NHẬT BẢN TOÀN CẦU
1 Cmùi hương trình nước Nhật toàn cầu 1.800.000 1.800.000
- Riêng học tập phần ngôn ngữ Nhật 900.000 900.000
2. Hệ số K: K là thông số ngân sách phát sinh của học tập phần. K=1 đối với những học phần lý thuyết thông thường; K>1 đối với những học phần bao gồm ngân sách tạo nên phệ. Chi ngày tiết học phần tất cả Hệ số K: Sinh viên vào mục “Xem học tập phí” bên trên trang cá nhân. Không vận dụng thông số K mang lại công tác đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh và chuẩn chỉnh nước Nhật. 3. túi tiền tư liệu học hành (CPTLHT): Đối với các học phần được Nhà trườngcung ứng tư liệu học hành thì ngân sách tài liệu học tập được khẳng định phụ thuộc hình hình ảnh, Màu sắc, ngoại ngữ với số trang in . Sinch viên ĐK học tập lại/học nâng cao sẽ không thu khoản chi phí này. Riêng tổn phí tài liệu mang lại công tác chuẩn chỉnh quốc tế: 500.000 đồng/Sinc viên/học kỳ. II. HỌC PHÍ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1. Học phí giáo dục và đào tạo Quốc phòng khóa 2019 trlàm việc về trước Học phần Quốc chống cùng An ninc 1: 550.000 đồng/học phần Học phần Quốc phòng và An ninch 2: 550.000 đồng/học phần Học phần Quốc chống cùng An ninc 3: 850.000 đồng/học tập phần Học phần Quốc phòng và An ninch 4: 450.000 đồng/học tập phần 2. Học chi phí Giáo dục đào tạo Quốc chống khóa 2020, 2021 Học phần Quốc phòng với An ninh 1: 750.000 đồng/học phần Học phần Quốc chống cùng An ninc 2: 400.000 đồng/học tập phần Học phần Quốc chống với An ninc 3: 550.000 đồng/học phần Học phần Quốc phòng cùng An ninh 4: 750.000 đồng/học phần 3. Học phí tổn Giáo dục đào tạo thể chất: Áp dụng bình thường mang lại toàn ngôi trường : 550.000 đồng/tín chỉ Riêng môn thể hình thẩm mỹ : 800.000 đồng/tín chỉ Trân trọng./.
Nơi nhận: - Các Khoa; - Phòng Đào tạo; Phòng TV-TS cùng TT; P.CTSV-HS; - Thông báo đến SV; - Thông báo bên trên site thông tin điện tử của trường; - Lưu, Phòng tài chủ yếu.