... *Homework: Giáo án Tiếng Anh 41 - Learn vocabulary by heart - Prepare the next lesson (A closer look 2) Giáo án Tiếng Anh 42 Period: 17 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… Week: 06 UNIT ... closer look 1) Experiments: Giáo án Tiếng Anh Giáo án Tiếng Anh Week: 01 Period: 02 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ... Giáo án Tiếng Anh 49 Giáo án Tiếng Anh 50 Week: 07 Period: trăng tròn...

Bạn đang xem: Giáo án anh văn lớp 6


*

... Hello,phong, Nice lớn meet you Class 3A: Nhu, Ngoc Class 3B: Diep, Han Class 3C: Nhat, Nghia School year: 2015-năm nhâm thìn 1.a, 2.b This is ; Hello, Nam This is; Hello, Phong 23 Let’s sing: How are you? •Teacher: ... WEEK Period: Planning date: 30 /11 /năm ngoái Date of teaching: 01 & 03/ 12/ 2015 ………………………………………………………………………………………………………… UNIT 3: THIS IS TONY Lesson I Objectives: - By the kết thúc ... Have sầu the whole class read each sentence in School year: 2015-năm nhâm thìn Answers: – 2- 3- Answers: (6) 2(8) 3( 10) 4( 10) 36 chorus lớn reinforce their pronunciation Let’s sing - Ss listen khổng lồ the tuy vậy times...
*

... Prepare for the next lesson: Unit 2: Closer look - Do exercise A1, (p .10 ), B2, (P. .11 ) workbook UNIT MY HOME Tiết 11 Ngày dạy: 10 /9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the over of the lesson, ss will be ... Talkative, friendly, creative * Scorpio <"skɔ:piou>: 21/ 10/20 /11 (cung Hổ Cáp) Careful, responsible, curious * Sagittarius <,sædʒi"teəriəs>: 21/ 11 – 20 /12 (cung Nhân Mã - cung thiết bị Hoàng Đạo) Independent, ... Prepare for the next lesson: Unit 3: Closer look - Do exercise A1, (p. 16 ) , B1, (P.. .17 ) workbook UNIT MY FRIENDS Tiết 18 Ngày dạy: 27/9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the over of the lesson, ss will be...
*

... play lượt thích listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án Tiếng Anh 6 - Ask Ss to give the rule and use of the present simple và the present continuous tense ... favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án Tiếng Anh 16 school - Choose some Ss lớn present to lớn the class about their writing - Tell Ss to lớn pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities Content Not e Giáo án Tiếng Anh 26 - Have sầu Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss lớn look at the picture và...
*

... play lượt thích listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án Tiếng Anh 6 - Ask Ss lớn give the rule and use of the present simple and the present continuous tense ... favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án Tiếng Anh 16 school - Choose some Ss to lớn present to lớn the class about their writing - Tell Ss to lớn pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities Content Not e Giáo án Tiếng Anh 26 - Have sầu Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss khổng lồ look at the picture &...
*

... corrects their answers No, there weren"t Olympic Games in 20 11 ( They were held in 20 04, 20 08, 20 12) A maranhỏ bé is 42. 195 kilometers long ( 26 miles & 385yards) They were held in Olympia Boxing ... next lesson: Unit 8: Communication - Do exercise B5, B6, B7(p. 12) (Workbook) 22 Unit Sports và games TiÕt 65 communication Ngµy d¹y: 10/ 02/ 2014 I Aims By the end of this lesson students will be ... lesson: Unit 8: Closer look - Do exercise A1, (p.10), B1, 2, 3, (Phường.10, 11) workbook 20 Unit Sports & games TiÕt 64 A closer look Ngµy d¹y: 24 /01 /20 14 I Aims By the over of the lesson, ss will be able...
... passages Help Ss lớn understand the meaning of the 16 Ex2 What the words mean boarding surrounded international creative Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm words: explaining or examples or the Vietnamese ... ANTICIPATED PROBLEMS There may not be enough time for all the activities V PROCEDURE 26 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm Warmer - Greeting - Checking attendance - Asking for the teaching date Revision ... topic "My friends" II OBJECTIVES - Vocab: Body parts and appearance, personality 36 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm - Grammar: Present continuous for future, “Be”, “Have” for descriptions III MATERIALS...
... questions to guess the room T: What’s in the room? Oanh: A sofa và a television T: Is it the living room? Oanh: Yes */ PRONUNCIATION /Z/ ; /S/; /IZ/ EX5 +6 Listen and repeat the words Then put the words ... hard-working III Grammar : - Elicits the use of the present simple & the present continuous Ex 6: - Asks Ss to ex6 - Calls one Ss khổng lồ the ex on the board, others it on their notebook - Checks Ss’ answers ... two pairs act out the conversation IV Skills: Reading: - Ss ex1,2 individually 6- 1-7-2-3-5-8-4 Ex1: 1A 2C 3C 4B 5A 6B Ex : it’s in a quiet place not far from They’re hard-working & serious ...
... c.beef d water e tea f.chocolate Answer key : 1-d , 2-b , 3-f , 4-a , 5-c , 6- e - T asks students practice how khổng lồ asks và answer at the store - T asks students learn by heart new words & structure ... there? - Two peoples • Who is this? - Storekeeper • And who is this? - Mrs.Vui • Where are they? - The Store Presentation - T asks the students to lớn listen lớn A1a và check their guessing - Ss listen ... - T asks students practice asking buying at the store - Ss practice b, Listen và repeat Then practice the dialogue using these words - T asks students look at the picture and listen khổng lồ A1b -...
... 13 Giáo án Tiếng Anh 14 Giáo án Tiếng Anh Week: 02 Period: 05 Date of planning: ... 19 Giáo án Tiếng Anh Week: 03 Date of planning: ……/……/…… Period: 07 Date of teaching: ……/……/…… đôi mươi Giáo án Tiếng Anh UNIT 1: MY NEW SCHOOL Lesson ... Secondary School: a small school in a mountainous region in Son Dong Dist, Bac Giang Province 16 Giáo án Tiếng Anh - Divide the class into lớn groups of or 5, let them discuss their answers khổng lồ the questions,...
... Giáo án Tiếng Anh 19 Week: 03 Period: 07 Week: 01 / Period :án Tiếng Anh Giáo 04 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… Week: 01 / Tiếng Anh0 4 Giáo án Period: Giáo án Tiếng Anh ... Discuss: - Which school (aao ước the three Week: 01 / Period :án Tiếng Anh Giáo 04 above) would you like lớn go? Why? Giáo án Tiếng Anh 16 answers to the questions, và give reasons - Ask some Ss ... work Content * Warm-up: Nought and Crosse: N e Week: 01 / Period :án Tiếng Anh Giáo 04 play lượt thích listen make watch Giáo án Tiếng Anh game Ex: She often plays chess after school - Ask Ss khổng lồ give...
... usually/ often… Period 81 - Unit 13: Activities and the seasons B1 Period 81 - Unit 13: Activities & the seasons B1 I Vocabulary II .B1: Listen & repeat S+ adverbs of frequency+ V (s,es ) + in ... seasons B1 a, What’s the weather like in the winter ? It’s cold Bachồng Period 81 - Unit 13: Activities and the seasons B1 Lucky number! Baông xã Period 81 - Unit 13: Activities và the seasons B1 b, ... the seasons B1 c, What you when it’s hot ? I when it’s hot Baông xã Period 81 - Unit 13: Activities and the seasons B1 Lucky number! Baông chồng Period 81 - Unit 13: Activities & the seasons B1 Lucky number!...

Xem thêm: Thông Báo Tuyển Sinh Sau Đại Học Y Dược Tp Hcm, Đại Học Y Dược Tp


... minutes) - Ask students to lớn write about 100 - 150 words what they have sầu experienced or have sầu done khổng lồ solve their problems in studying & life The 10th period Date : Grade 10 Theme: School talks Unit 2: ... teacher and write down Unit 2: School talks th The period Date : Grade 10 Theme: School talks Unit 2: Reading Time: 45 minutes 10 I Objectives: Educational aim: - Students know how khổng lồ appreciate ... another suffering - Some others repeat famous person (about 100 words) - Copy the words - Listen and copy The 13th period Date : Grade 10 Theme: People’s Baông chồng Ground Unit 3: Speaking: Expressing...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng tóm tắt văn uống bản trong tâm chị em đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em thuộc phụ huynh đi thăm tuyển mộ người thân trong dịp nghỉ lễ hội đầu năm điểm lưu ý chung cùng mục đích của ngành ruột vùng ttiết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài tập vật dụng lý 8 cthị xã cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc biên soạn bài cô nhỏ xíu phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve sầu nhỏ trau củ bài bác ca ngắn thêm đi bên trên bãi cát sự cải cách và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo sau ôn tập vnạp năng lượng học trung đại VN lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại dột van lop 8