Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ hanoitc.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một phương pháp lạc quan.
Bạn đang xem: During the time là gì

We use during before nouns and noun phrases to refer lớn when something happens over a period of time. During can refer lớn the whole time of the event: …
We use during lớn say when something happens, if it happens in or over a period of time. We use for khổng lồ talk about the length of time something lasts. …
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hanoitc.com English hanoitc.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Năm 2021, Điểm Chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2020

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message