Theo phép tắc, đều thí sinc thi xuất sắc nghiệp THPT non sông 20trăng tròn đều phải sở hữu quyền kiến nghị và gửi đơn xin phúc khảo bài thi lên Hội đồng thi để được xem như xét, giải quyết ví như chưa ăn nhập với điểm số của chính mình.

Mẫu Đơn xin phúc khảo bài xích thi xuất sắc nghiệp THPT 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc-------------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học rộng lớn quốc gia năm 2020

Kính gửi: - Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi.................................................. - Hội đồng thi ..........................................................................

Bạn đang xem: Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp

Họ với thương hiệu thí sinh: ....................................................................... Giới tính: ...........

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................. Dân tộc: ...............

Nơi sinh: ..................................................................................................................

Chứng minh dân chúng số: ........................................ Số điện thoại:.........................

Đã dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học tập diện tích lớn nước nhà năm 2020:

Tại Hội đồng thi số ……... – tỉnh giấc ……………………………

Điểm thi:.......................................................................... Số báo danh:..................

Đề nghị phúc khảo điểm bài bác thi các môn sau:

STT

Môn thi

Phòng thi

Điểm bài xích thi

Ghi crúc

(Ghi rõ môn nước ngoài ngữ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tôi xin cam đoan các ban bố trên là đúng sự thật cùng Chịu đựng hoàn toàn trách rưới nhiệm trước lao lý.

..................., ngày ..... mon.... năm 2020

Thí sinch đề xuất phúc khảo

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vày - Hạnh phúc--------o0o--------

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢOKỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM........

Kính gửi:Hội đồng thi trung học phổ thông Quốc gia Trường ...........................................................

Tôi tên:................................................

Sinc ngày:...........................................

Số báo danh:.......................................

Tôi sẽ tham dự kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia trên Hội đồng thi Trường:............................................

Nay tôi có tác dụng solo này xin chnóng phúc khảo bài xích thi những môn sau:

Môn xin chấm phúc khảo

Điểm vẫn công bố

Ghi chú

................., ngày........mon..........năm..........Người có tác dụng đơn(Ký thương hiệu cùng ghi rõ bọn họ tên)

* Điện thoại liên lạc:.......................................

* Địa chỉ liên lạc:............................................


Mẫu Đơn xin phúc khảo bài bác thi tốt nghiệp THPT 2020(Hình ảnh minch họa)

Xin phúc khảo bài bác thi và hồ hết điều cần biết

Theo Điều 33,Quy chế thi xuất sắc nghiệp trung học tập phổ thông giang sơn năm 2020(Ban hành đương nhiên Thông bốn 15/2020củaSở Giáo dục đào tạo Đào tạo)giải pháp về phúc khảo bài thi thì:- Mọi thí sinch đều phải có quyền được phúc khảo bài bác thi; thí sinc nộp solo phúc khảo trên vị trí ĐKDT.


- Nơi thí sinh ĐKDT nhấn 1-1 phúc khảo của thí sinc vào thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi với đưa dữ liệu thí sinch bao gồm đối chọi phúc khảo bài xích thi mang đến Hội đồng thi.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 2015, Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Năm 2015

- Trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày quá hạn sử dụng nhấn 1-1 phúc khảo, Hội đồng thi đề xuất chào làng với thông tin hiệu quả phúc khảo đến thí sinc.