Điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông Công lập trên Thái Bình năm 2021 đã được chào làng đến những thí sinc, xem chi tiết dưới đây:


Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 Thái Bình năm 2021 - Chính thức

Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh lớp 10 Thái Bình năm 2021 chính xác tốt nhất ngay lập tức sau khoản thời gian ngôi trường công bố kết quả!


STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 THPT Hưng Nhân 27.8
2 trung học phổ thông Bắc Duim Hà 31.7
3 trung học phổ thông Nam Duim Hà 24.6
4 trung học phổ thông Đông Hưng Hà 26.3
5 THPT Quỳnh Côi 33.1
6 THPT Quỳnh Thọ 26.4
7 THPT Phụ Dực 32.4
8 trung học phổ thông Tiên Hưng 26.7
9 THPT Bắc Đông Quan 33.6
10 trung học phổ thông Nam Đông Quan 30.8
11 THPT Mê Linh 23.2
12 trung học phổ thông Đông Thụy Anh 29.6
13 THPT Tây Thụy Anh 29.1
14 trung học phổ thông Thái Ninh 25.7
15 THPT Thái Phúc 21.4
16 trung học phổ thông Lê Quý Đôn 34
17 THPT Nguyễn Đức Cảnh 38.2
18 THPT Nguyễn Trãi 35
19 THPT Vũ Tiên 27.6
20 THPT Lý Bôn 25.9
21 trung học phổ thông Phạm Quang Thẩm 12.4
22 THPT Nguyễn Du 28.5
23 trung học phổ thông Bắc Kiến Xương 24.8
24 THPT Chu Văn uống An 26.9
25 THPT Bình Thanh 22.4
26 THPT Tây Tiền Hải 30
27 THPT Nam Tiền Hải 25.7
28 trung học phổ thông Đông Tiền Hải 21.6
29 trung học phổ thông Chuyên Thái Bình 34.35 Chuyên Lý
30 trung học phổ thông Chuyên Thái Bình 37.5 Chuim Hóa
31 trung học phổ thông Chuyên Thái Bình 33.05 Chuyên ổn Sinh
32 trung học phổ thông Chuyên Thái Bình 36.55 Chuyên Văn
33 trung học phổ thông Chuyên ổn Thái Bình 32.9 Chuyên Sử
34 trung học phổ thông Chuyên ổn Thái Bình 35.1 Chuyên ổn Địa
35 THPT Chulặng Thái Bình 35.75 Chuyên ổn Anh
36 THPT Chuyên ổn Thái Bình 32.55 Chulặng Toán
37 trung học phổ thông Chuyên Thái Bình 32.4 Chuyên ổn Tin
38 trung học phổ thông Chuim Thái Bình 28.8 Không chuyên