Trường Đại học tập Tây Nguyên chấp thuận công bố phương pháp tuyển chọn sinc ĐH chính quy năm 2022. Mời chúng ta xem thêm báo cáo cụ thể vào ngôn từ nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Trường học


GIỚI THIỆU CHUNG

ttn.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

1/ Các ngành tuyển chọn sinh

Các ngành tuyển sinh của trường Đại học tập Tây Nguyên năm 2022 nhỏng sau:

Mã ngành: 7720101Chỉ tiêu:Thi THPT: 190Học bạ: 0ĐGNL: 30Tổ đúng theo xét tuyển: B00
Mã ngành: 7720301Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 5ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: B00
Mã ngành: 7720601Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 5ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: B00
Mã ngành: 7140201Chỉ tiêu:Thi THPT: 35Học bạ: 10ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: M01, M09
Mã ngành: 7140202Chỉ tiêu:Thi THPT: 35Học bạ: 10ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, C03
Ngành giáo dục và đào tạo tè học (dạy dỗ bằng giờ đồng hồ Jrai)Mã ngành: 7140202JRChỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 5ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, D01
Mã ngành: 7140217Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: C00, C19, C20
Mã ngành: 7140231Chỉ tiêu:Thi THPT: 70Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: D01, D14, D15, D66
Mã ngành: 7140205Chỉ tiêu:Thi THPT: 110Học bạ: 90ĐGNL: 20Tổ thích hợp xét tuyển: C00, C19, D01, D66
Mã ngành: 7140206Chỉ tiêu:Thi THPT: 110Học bạ: 100ĐGNL: 10Tổ thích hợp xét tuyển: T00, T02
Mã ngành: 7140209Chỉ tiêu:Thi THPT: 110Học bạ: 50ĐGNL: 10Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, A02, B00
Mã ngành: 7140211Chỉ tiêu:Thi THPT: 120Học bạ: 60ĐGNL: 20Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, A02, C01
Mã ngành: 7140212Chỉ tiêu:Thi THPT: 100Học bạ: 50ĐGNL: 10Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07
Mã ngành: 7140213Chỉ tiêu:Thi THPT: 100Học bạ: 50ĐGNL: 10Tổ thích hợp xét tuyển: A02, B00, B03, B08
Mã ngành: 7140247Chỉ tiêu:Thi THPT: 45Học bạ: 15Thi ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A02, B00, D90
Mã ngành: 7220201Chỉ tiêu:Thi THPT: 100Học bạ: 40ĐGNL: 10Tổ thích hợp xét tuyển: D01, D14, D15, D66
Mã ngành: 7229001Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 15ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: C00, C19, D01, D66
Mã ngành: 7229030Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: C00, C19, C20
Mã ngành: 7310101Chỉ tiêu:Thi THPT: 50Học bạ: 40ĐGNL: 10Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310105Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7620115Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 35ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340101Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Quản trị marketing (CLC)Mã ngành: 7340101_1Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340121Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340201Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340301Chỉ tiêu:Thi THPT: 70Học bạ: 60ĐGNL: 10Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7140213Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A02, B00, B03, B08
Mã ngành: 7420201Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7480201Chỉ tiêu:Thi THPT: 50Học bạ: 40ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7510406Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7540101Chỉ tiêu:Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Ngành Công nghệ sau thu hoạchMã ngành: 7540104Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20Thi ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7620110Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 15ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7620110_1Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 15Thi ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7620112Chỉ tiêu:Thi THPT: 35Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Ngành Lâm sinhMã ngành: 7620205Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Ngành Quản lý tài ngulặng rừngMã ngành: 7620211Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20Thi ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7850103Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 40ĐGNL: 20Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, A02, B00
Mã ngành: 7620105Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 30ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A02, B00, B08, D13
Mã ngành: 7640101Chỉ tiêu:Thi THPT: 80Học bạ: 100ĐGNL: 20Tổ hợp xét tuyển: A02, B00, B08, D13

2/ Tổ hòa hợp môn xét tuyển

Bảng các tổ hợp môn xét tuyển chọn vào các ngành trường Đại học Tây Nguyên năm 2022 như sau:

Khối hận A00 (Tân oán, Lý, Hóa)Kân hận A01 (Toán, Lý, Anh)Khối A02 (Tân oán, Lý, Sinh)Khối hận B00 (Tân oán, Hóa, Sinh)Khối B03 (Toán thù, Văn uống, Sinh)Kăn năn B08 (Tân oán, Sinch, Anh)Khối hận C00 (Vnạp năng lượng, Sử, Địa)Kân hận C01 (Vnạp năng lượng, Toán, Vật lí)Kăn năn C03 (Văn, Tân oán, Sử)Kăn năn C19 (Vnạp năng lượng, Sử, Giáo dục công dân)Kân hận Cđôi mươi (Văn, Địa, giáo dục và đào tạo công dân)Khối D01 (Toán, Anh, Văn)Kăn năn D07 (Toán, Anh, Hóa)Khối hận D13 (Văn, Sinh, Anh)Khối hận D14 (Văn uống, Sử, Anh)Khối hận D15 (Vnạp năng lượng, Địa, Anh)Kân hận D66 (Vnạp năng lượng, GDCD, Anh)Khối hận D90 (Toán thù, KHTN, Tiếng Anh)Kân hận T00 (Toán thù, Sinch, Năng năng khiếu TDTT)Khối T02 (Toán thù, Văn, Năng năng khiếu TDTT)

3/ Phương thức xét tuyển

Trường Đại học tập Tây Nguyên ổn tuyển sinch hệ ĐH chủ yếu quy năm 2022 theo những thủ tục sau:

Phương thơm thức 1: Xét tác dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022Phương thức 2: Xét học tập bạ THPTPhương thức 3: Xét hiệu quả thi Đánh Giá năng lượng của ĐHQGHCM Phương thơm thức 1. Xét tuyển theo kết trái thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Điểm sàn các ngành Sư phạm theo điều khoản của Bộ GD&ĐT, điểm sàn những ngành còn lại theo dụng cụ của Đại học Tây Ngulặng cùng được chào làng sau thời điểm gồm kết quả thi giỏi nghiệp THPT năm 2022.

Phương thức 2. Xét học bạ THPT

Điều kiện xét tuyển:

Các ngành đào tạo giáo viên: Học lực lớp 12 tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8.0Ngành Điều chăm sóc, Kỹ thuật xét nghiệm y học: Học lực lớp 12 một số loại tương đối hoặc điểm xét giỏi nghiệp trung học phổ thông >= 6.5Ngành Giáo dục thể chất: Yêu cầu đạt 1 trong 3 ĐK sau:

+) Học lực lớp 12 các loại khá hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp THPT >= 6.5

+) Là vận động viên cung cấp 1, kiện tướng mạo, vận động viên đã có lần giành huy cmùi hương tại Hội khỏe mạnh Phù Đổng, các giải tthấp non sông với nước ngoài hoặc giải vô địch đất nước và quốc tế.

+) Điểm thi môn năng khiếu >= 9.0

Các ngành còn lại: Học lực TB với gồm điểm xét tuyển >= 18.0 (thang điểm 30). Ngành Ngôn ngữ Anh điều kiện xét tuyển là điểm TB môn Anh >= 6.0

Cách tính điểm xét giỏi nghiệp

*
*

Các hiệ tượng xét học bạ

Hình thức 1: Xét điểm TB học tập kỳ của các môn học tập cả năm lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển chọn (tính 2 học kì)

Ví dụ xét học bạ kân hận A00 theo hiệ tượng 1, ta tính nlỗi sau:

+) Điểm Toán thù = (Tổng điểm tổng kết 2 học tập kì môn Toán thù lớp 12)/2

+) Điểm Vật lý = (Tổng điểm tổng kết 2 học kì môn Vật lý lớp 12)/2

+) Điểm Hóa = (Tổng điểm tổng kết 2 học kì môn Hóa lớp 12)/2

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán thù + Điểm Vật lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (nếu như có)

Hình thức 2: Xét điểm TB học kỳ của những môn học tập năm lớp 11 cùng HK1 lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển (tính 3 học tập kì)

lấy ví dụ xét học bạ khối A00 theo hiệ tượng 2, ta tính nlỗi sau:

+) Điểm Tân oán = (Điểm tổng kết môn Toán HK1 lớp 11 + Điểm tổng kết môn Toán HK2 lớp 11 +Điểm tổng kết môn Tân oán HK1 lớp 12)/3

+) Điểm Vật lý = (Điểm tổng kết môn Vật lý HK1 lớp 11 + Điểm tổng kết môn Vật lý HK2 lớp 11 +Điểm tổng kết môn Vật lý HK1 lớp 12)/3

+) Điểm Hóa = (Điểm tổng kết môn Hóa HK1 lớp 11 + Điểm tổng kết môn Hóa HK2 lớp 11 +Điểm tổng kết môn Hóa HK1 lớp 12)/3

=> Điểm xét tuyển = Điểm Tân oán + Điểm Vật lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (giả dụ có)

Hình thức 3: Xét điểm TB học kỳ của những môn cả năm lớp 10, lớp 11 với HK1 lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển (tính 5 học tập kỳ)

Ví dụ xét học tập bạ kân hận A00 theo bề ngoài 3, ta tính nhỏng sau:

+) Điểm Tân oán = (Tổng điểm môn Toán thù 5 học tập kỳ)/5

+) Điểm Vật lý = (Tổng điểm môn Vật lý 5 học tập kỳ)/5

+) Điểm Hóa = (Tổng điểm môn Hóa 5 học tập kỳ)/5

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán thù + Điểm Vật lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (trường hợp có)

Hình thức 4: Xét điểm TB học kỳ những môn năm lớp 10, lớp 11 cùng năm lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển (tính 6 học tập kỳ)

lấy ví dụ như xét học tập bạ kăn năn A00 theo bề ngoài 4, ta tính nlỗi sau:

+) Điểm Toán = (Tổng điểm môn Toán thù 6 học tập kỳ)/6

+) Điểm Vật lý = (Tổng điểm môn Vật lý 6 học kỳ)/6

+) Điểm Hóa = (Tổng điểm môn Hóa 6 học tập kỳ)/6

=> Điểm xét tuyển = Điểm Tân oán + Điểm Vật lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (ví như có)

Phương thức 3. Xét hiệu quả thi Reviews năng lượng năm 2022 vì chưng ĐHQGSài Gòn tổ chức

Điều kiện xét tuyển:

Ngành Y khoa và các ngành huấn luyện cô giáo (trừ ngành Giáo dục đào tạo thể chất): Học lực lớp 12 các loại hơi hoặc điểm xét giỏi nghiệp >= 6.5Các ngành còn lại: Học lực lớp 12 nhiều loại TB trsinh sống lên

Hình thức thi: Tsay đắm khảo thêm về kỳ thi Reviews năng lực vị ĐHQGHồ Chí Minh tổ chức triển khai năm 2022 tại đây.

Thời gian đăng ký dự thi: 

Đợt 1: 

+) Địa điểm thi: Đắk Lắk (tại Đại học tập Tây Nguyên)

Đợt 2: Không tổ chức thi làm việc Tây Nguyên Phương thức 4: Xét tuyển thẳng

Theo quy định tuyển chọn sinch đại học của Bộ GD&ĐT. Xem cụ thể những đối tượng người dùng xét tuyển trực tiếp theo dụng cụ của Sở GD&ĐT.

Tổ vừa lòng xét tuyển chọn của từng ngành đối với cách tiến hành 1 cùng cách thức 2 là như nhau, điểm trúng tuyển của những tổng hợp xét tuyển chọn vào và một ngành, một cách thức là đều nhau (ko chênh lệch).

Xem thêm: Cách Để Tự Tin Trước Đám Đông Hiệu Quả Nhất, Cách Để Tự Tin Nói Trước Đám Đông

4/ Thi năng khiếu

Thí sinc đăng ký thi năng khiếu ngành Giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục và đào tạo thể chất.

Thời gian thi năng khiếu:

a) Thời gian ĐK xét tuyển

*Thời gian đăng ký xét học tập bạ:

b) Hồ sơ đăng ký xét tuyển

*Hồ sơ xét học bạ:

Bản sao CMND/CCCDBản sao học bạ THPTGiấy ghi nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao bởi tốt nghiệpBản sao Giấy tờ ưu tiên (giả dụ có)

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem cụ thể rộng tại: Điểm chuẩn ngôi trường Đại học tập Tây Nguyên

Ngành họcĐiểm chuẩn
201920202021
giáo dục và đào tạo Mầm non1818.522.35
Giáo dục đào tạo Tiểu học1821.525.85
Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai1818.519.0
Giáo dục đào tạo Chính trị18.518.523.0
Giáo dục Thể chất1817.518.0
Sư phạm Toán thù học1818.522.8
Sư phạm Vật lý1818.519.0
Sư phạm Hóa học1818.520.25
Sư phạm Sinc học1818.519.0
Sư phạm Ngữ văn18.518.522.0
Sư phạm Tiếng Anh1818.525.0
Y khoa2326.1526.0
Điều dưỡng191921.5
Kỹ thuật xét nghiệm y học2021.521.5
Ngôn ngữ Anh181621.25
Triết học141515.0
Văn học141515.0
Kinch tế141519.0
Kinh tế vạc triển1515.0
Quản trị ghê doanh17.51621.0
Kinc doanh thương mại141515.0
Tài chính – Ngân hàng141519.5
Kế toán15.515.517.5
Sinch học1415.0
Công nghệ sinh học141515.0
Công nghệ thông tin141515.0
Công nghệ chuyên môn môi trường141515.0
Công nghệ thực phẩm141515.0
Công nghệ sau thu hoạch14
Chnạp năng lượng nuôi141515.0
Thụ y141515.0
Khoa học cây trồng141515.0
Kinc tế nông nghiệp1515.0
Bảo vệ thực vật141515.0
Kinch tế nông nghiệp15
Lâm sinh141515.0
Quản lý tài nguyên ổn rừng14
Quản lý khu đất đai141515.0