Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Nông Lâm TPTP HCM 2020

Theo thủ tục xét tuyển chọn bởi công dụng thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020


*

Điểm chuẩn Đại học tập Nông Lâm TPHCM 2019

Ngành học

Mã ngành

Tổ hòa hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 7140215Tổ vừa lòng 1: Toán thù, Lý, HóaTổ thích hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng AnhTổ phù hợp 3: Toán thù, Hóa, SinhTổ hòa hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh 18.00

Quản trị tởm doanh

7340101

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ vừa lòng 2: Tân oán, Lý, Tiếng AnhTổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

20.50

Kế toán

7340301

Tổ thích hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán thù, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh

đôi mươi.25

Công nghệ sinc học

7420201

Tổ hợp 1: Tân oán, Lý, HóaTổ hợp 2: Tân oán, Lý, SinhTổ vừa lòng 3: Toán thù, Hóa, Sinh 20.25

Bản đồ gia dụng học

7440212

Tổ đúng theo 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Khoa học tập môi trường

7440301

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ thông tin

7480201Tổ vừa lòng 1: Tân oán, Lý, HóaTổ đúng theo 2: Toán, Lý, Tiếng AnhTổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh19.75

Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

7510201

Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

18.00

Công nghệ kỹ thuật

cơ điện tử

7510203

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

19.00

Công nghệ chuyên môn ô tô

7510205

Tổ hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

trăng tròn.50

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7510206

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

17.00

Công nghệ kỹ thuật

hóa học

7510401

Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 4: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

19.00

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng tự động hóa hóa

7520216

Tổ hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

19.00

Kỹ thuật môi trường

7520320

Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ thực phẩm

7540101

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 4: Toán thù, Sinch, Tiếng Anh

20.00

Công nghệ chế biến

tbỏ sản

7540105

Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 4: Tân oán, Sinh, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ chế biến

lâm sản

7549001

Tổ vừa lòng 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Tân oán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

15.00

Chnạp năng lượng nuôi

7620105

Tổ thích hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 4: Tân oán, Sinch, Tiếng Anh

16.00

Nông học

7620109

Tổ phù hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Toán thù, Sinch, Tiếng Anh

18.00

Bảo vệ thực vật

7620112

Tổ hòa hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Tân oán, Sinh, Tiếng Anh

18.00

Công nghệ rau hoa quả với chình họa quan

7620113

Tổ hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 4: Toán, Sinc, Tiếng Anh

16.00

Kinch doanh nông nghiệp

7620114

Tổ hòa hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

16.75

Phát triển nông thôn

7620116

Tổ đúng theo 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Tân oán, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

16.00

Lâm học

7620201

Tổ phù hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Tân oán, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 4: Tân oán, Sinc, Tiếng Anh

15.00

Quản lý tài nguyên ổn rừng

7620211

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2:Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3:Toán thù, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinch, Tiếng Anh

15.00

Nuôi tLong tbỏ sản

7620301

Tổ đúng theo 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinc, Tiếng Anh

16.00

Thú y

7640101

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

21.25

Ngôn ngữ Anh (*)

7220201
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng AnhTổ hòa hợp 2: Toán, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng AnhTổ đúng theo 3: Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng AnhTổ vừa lòng 4: Ngữ Văn uống, Địa lý, Tiếng Anh21.25

Kinc tế

7310101

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ hòa hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng AnhTổ đúng theo 3: Toán thù, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh

19.00

Quản lý tài ngulặng và

môi trường

7850101

Tổ hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hòa hợp 4: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Quản lý đất đai

7850103

Tổ hòa hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh Tổ hòa hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý Tổ vừa lòng 4: Tân oán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ thực phđộ ẩm Cmùi hương trình tiên tiến

7540101T(CTTT)

Tổ đúng theo 1: Toán thù, Lý, HóaTổ hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng AnhTổ hòa hợp 3: Toán thù, Hóa, SinhTổ đúng theo 4: Toán, Sinch, Tiếng Anh18.00

Trúc y

Chương thơm trình tiên tiến

7640101T

(CTTT)

Tổ hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 4: Tân oán, Sinch, Tiếng Anh

21.25

Quản trị khiếp doanh

Cmùi hương trình huấn luyện unique cao
7340101C(CLC)Tổ hợp 1: Tân oán, Lý, HóaTổ đúng theo 2: Tân oán, Lý, Tiếng AnhTổ hợp 3: Toán thù, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh19.00

Công nghệ sinch học

Cmùi hương trình huấn luyện chất lượng cao
7420201C(CLC)

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Tiếng AnhTổ hợp 2: Toán thù, Hóa, Tiếng AnhTổ đúng theo 3: Tân oán, Sinh, Tiếng Anh 17.00

Công nghệ kỹ thuậtcơ khí

7510201C(CLC)Tổ thích hợp 1: Tân oán, Lý, HóaTổ thích hợp 2: Toán, Lý, Tiếng AnhTổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh16.00

Kỹ thuật môi trường