Dân trí

Chiều ngày 5/10, kăn năn những ngôi trường ĐH, học viện chuyên nghành công an quần chúng đang ra mắt điểm chuẩn chỉnh năm 2020. Theo đó, nấc điểm chuẩn chỉnh cao hơn nữa năm ngoái.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn ngành công an 2020


1. Học viện An ninch Nhân dân:

Ngành Nghiệp vụ An ninh

- Đối cùng với Nam: Tổ hợp A01: 21.54 điểm; Tổ hợp C03: đôi mươi.66 điểm; Tổ hòa hợp D01: 21.78 điểm.

- Đối với Nữ: Tổ đúng theo A01: 27.7 điểm; Tổ hòa hợp C03: 28.1 điểm; Tổ hòa hợp D01: 28.18 điểm.

Ngành An toàn thông tin:

- Phía Bắc: Tổ phù hợp A00: 28.03 điểm - Tổ hợp A01: 23.46 điểm.

- Phía Nam: Tổ hợp A00: 27.45 điểm - Tổ phù hợp A01: 23.65 điểm

Gửi đào tạo và huấn luyện ngành Y: Tổ vừa lòng B00: 25.75 điểm

2. Học viện Chình ảnh gần kề nhân dân:

Nghiệp vụ Cảnh sát:

- Đối với Nam: Tổ hòa hợp A01: 23.09 điểm; Tổ hòa hợp C03: 18.88 điểm; Tổ phù hợp D01: 19.61 điểm.

- Đối cùng với Nữ: Tổ đúng theo A01: 27.16 điểm; Tổ hợp C03: 27.73 điểm; Tổ phù hợp D01: 27.36, tiêu chí phụ 26.36 điểm.

- Gửi đào tạo ngành Y: Tổ vừa lòng B00: 23.09 điểm

3. Học viện Chính trị Công an nhân dân:

- Phía Bắc:

Đối cùng với Nam: Tổ vừa lòng A01: 21.4 điểm; Tổ đúng theo C03: đôi mươi.81 điểm; Tổ đúng theo D01: 23.06 điểm.

Đối cùng với Nữ: Tổ phù hợp A01: 25.93 điểm; Tổ đúng theo C03: 27.34 điểm; Tổ hợp D01: 26.68 điểm.

- Phía Nam:

Đối với Nam: Tổ thích hợp A01: 27.3 điểm; Tổ phù hợp C03: 22.59 điểm.

Đối cùng với Nữ: Tổ vừa lòng A01: 25.71 điểm; Tổ hợp C03: 26.35 điểm; Tổ vừa lòng D01: 26.06 điểm

4. Trường Đại học An ninch nhân dân:

- Nghiệp vụ An ninh

Đối với Nam: Tổ vừa lòng A01: 19.54 điểm; Tổ hòa hợp C03: trăng tròn.06 điểm; Tổ hợp D01: 21.54 điểm.

Đối cùng với Nữ: Tổ thích hợp A01: 25.29 điểm; Tổ hợp C03: 26.06 điểm; Tổ phù hợp D01: 25.21 điểm.

Gửi đào tạo ngành Y: Tổ hòa hợp B00: 23.84 điểm

5. Trường Đại học Chình ảnh sát nhân dân:

- Nghiệp vụ Chình họa liền kề.

Đối với Nam: Tổ hòa hợp A01: 22.66 điểm; Tổ vừa lòng C03: 21.55 điểm; Tổ phù hợp D01: 21.68 điểm.

Xem thêm: Những Mẫu Câu Giới Thiệu Về Nghề Nghiệp Bằng Tiếng Anh Như Thế Nào Mới Là Đúng?

Đối cùng với Nữ: Tổ thích hợp A01: 25.83 điểm; Tổ hợp C03: 26.36 điểm; Tổ hòa hợp D01: 26.45 điểm.