Sở giáo dục và Đà Nẵng đã chỉnh thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường thpt công lập trên địa thành phố


Năm nay, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Phan Châu Trinh (Q. Hải Châu) vẫn là cao nhất với điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 là từ 51 điểm trở lên; điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 là từ 53 điểm trở lên.

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) và nguyện vọng 2 (NV2) vào lớp 10 các trường THPT công lập tại Đà Nẵng năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau: 

STT

Trường THPT

Điểm chuẩn

Số học sinh

trúng tuyển

(kể cả tuyển thẳng)

 

 

NV1

NV2

 

1

Hoàng Hoa Thám

47,5

49,5

535

2

Ngô Quyền

25

27

550

3

Tôn Thất Tùng

26

28

508

4

Ngũ Hành Sơn

23,5

26

468

5

Hoà Vang

46,5

48,5

495

6

Phan Thành Tài

31

36

510

7

Nguyễn Hiền

30

32

676

8

Thái Phiên

39

43,5

847

9

Thanh Khê

26

28

508

10

Nguyễn Thượng Hiền

27,5

31,5

424

11

Nguyễn Trãi

42,5

44,5

424

12

Ông Ích Khiêm

26

28,5

552

13

Trần Phú

42,5

47

845

14

Phan Châu Trinh

51

53

1266

15

Cẩm Lệ

23,5

26

342

16

Liên Chiểu

23

25,5

252

17

Phạm Phú Thứ

21

23

490

Theo đó, điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng từng trường cụ thể là: THPT Hoàng Hoa Thám: nguyện vọng 1 (NV1) 47,5 điểm - (NV2) 49,5 điểm; Ngô Quyền (NV1) 25 điểm - (NV2) 27 điểm; Tôn Thất Tùng (NV1) 26 điểm - (NV2) 28 điểm; Ngũ Hành Sơn (NV1) 23,5 điểm - (NV2) 26 điểm; Hòa Vang (NV1) 46,5 điểm - (NV2) 48,5 điểm; Phan Thành Tài (NV1) 31 điểm - (NV2) 36 điểm; Nguyễn Hiền (NV1) 30 điểm - (NV2) 32 điểm; Thái Phiên (NV1) 39 điểm - (NV2) 43,5 điểm; Thanh Khê (NV1) 26 điểm - (NV2) 28 điểm; Nguyễn Thượng Hiền (NV1) 27,5 điểm - (NV2) 31,5 điểm; Nguyễn Trãi (NV1) 42,5 điểm - (NV2) 44,5 điểm; Ông Ích Khiêm (NV1) 26 điểm - (NV2) 28,5 điểm; Trần Phú (NV1) 42,5 điểm - (NV2) 47 điểm; Phan Châu Trinh (NV1) 51 điểm- (NV2) 53 điểm; Cẩm Lệ (NV1) 23,5 điểm - (NV2) 26 điểm; Liên Chiểu (NV1) 23 điểm - (NV2) 25,5 điểm; Phạm Phú Thứ (NV1) 21 điểm - (NV2) 23 điểm