Tối 15/9, Đại học tập Quốc gia Hà Nội Thủ Đô công bố điểm chuẩn vào những trường ĐH, khoa member. Đại học tập Quốc gia Hà Nội Thủ Đô thông báo cách thức nhập học tập với tân sinch viên theo bề ngoài trực tuyến.


Thí sinc xem điểm chuẩn vào các trường, khoa thành viên của ĐH Quốc gia thủ đô năm 2021 bên dưới đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Các trường Đại học member của Đại học Quốc gia thủ đô bao gồm:Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: 1.610 chỉ tiêu;Trường ĐH Khoa học tập Xã hội và Nhân văn: 1.650 chỉ tiêu;Trường ĐH Ngoại ngữ: 1.600 chỉ tiêu;Trường ĐH Công nghệ: 1.500 chỉ tiêu;Trường ĐH Kinch tế: 1.300 chỉ tiêu;Trường ĐH Giáo dục: 1.000 chỉ tiêu;Trường ĐH Việt Nhật: 100 chỉ tiêu;Trường ĐH Y Dược: 500 tiêu chuẩn.

Các Khoa trực thuộc Đại học Quốc gia thủ đô gồm những: Khoa Luật: 700 chỉ tiêu;Khoa Quản trị và Kinh doanh: 360 chỉ tiêu;Khoa Quốc tế: 750 chỉ tiêu;Khoa Các Khoa học liên ngành: 180 chỉ tiêu

Theo thông tin của Đại học tập Quốc gia Hà Nội:Từ ngày 17/9 cho 17 giờ đồng hồ ngày 26/9, thí sinc chứng thực nhập học tập trực tuyến vào Đại họcQuốc gia Hà Nội Thủ Đô. Sau khi xác thực nhập học tập thành công, thí sinh đã triển khai nhập học trực truyến trường đoản cú 21/9 đến trước 17 giờngày 30/9.