*
- Trường ĐH Nha Trang vừa công bố điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn năm 2019. So cùng với năm 2018, bao gồm ngành tăng tới 3 điểm.


TT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Điểm chuẩn

Điểm sàn môn tiếng Anh

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

(3 siêng ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh)

21,0

>= 6,0

2

7810103PHE

Quản trị hình thức phượt và lữ khách

(chuyên ngành Quản trị khách sạn, chương trình triết lý nghề nghiệp, đào tạo và huấn luyện tuy nhiên ngữ Anh - Việt)

21,0

>= 6,0

3

7340101A

Quản trị kinh doanh

(lịch trình song ngữ Anh - Việt)

đôi mươi,0

>= 6,0

4

7810103

Nhóm ngành Du lịch

(2 ngành: Quản trị khách hàng sạn; Quản trị hình thức du lịch và lữ hành)

21,0

 

5

7340101

Quản trị kinh doanh

đôi mươi,0

 

6

7340115

Marketing

18,5

 

7

7480201PHE

Công nghệ thông báo

(chương trình định hướng công việc và nghề nghiệp, huấn luyện song ngữ Anh - Việt)

17,0

>= 5,0

8

7810103P

Quản trị hình thức dịch vụ phượt cùng lữ khách

(chăm ngành tuy nhiên ngữ Pháp - Việt)

16,0

 

9

7480201

Công nghệ thông tin

(2 siêng ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông với Mạng vật dụng tính)

17,0

 

10

7340301

Kế tân oán

(2 chuyên ngành: Kế toán thù và Kiểm toán)

17,5

 

11

7520130

Kỹ thuật ô tô

16,5

 

12

7340121

Kinch doanh thương mại

17,0

 

13

7310101A

Kinch tế

(siêng ngành Luật kinh tế)

17,0

 

14

7340201

Tài thiết yếu – Ngân hàng

17,0

 

15

7540101

Công nghệ thực phẩm

(2 chăm ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng với an ninh thực phẩm)

15,5

 

16

7510301

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện tử

15,5

 

17

7310105

Kinch tế phát triển

15,5

 

18

7520103A

Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí

(2 ngành: Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ sản xuất máy)

15,0

 

19

7580201

Kỹ thuật xây dựng

15,0

 

20

7620301

Nhóm ngành Nuôi trồng thuỷ sản

(2 ngành: Nuôi tdragon tdiệt sản; Bệnh học thủy sản)

15,0

 

21

7310101B

Kinc tế

(chuyên ngành Kinch tế tbỏ sản)

15,0

 

22

7520114

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

15,0

 

23

7520115

Kỹ thuật nhiệt

15,0

 

24

7520122

Kỹ thuật tàu thuỷ

15,0

 

25

7420201

Công nghệ sinc học

15,0

 

26

7540105

Công nghệ bào chế thuỷ sản

15,0

 

27

7340405

Hệ thống đọc tin quản ngại lý

15,0

 

28

7840106

Khoa học tập sản phẩm hải

15,0

 

29

7620305

Quản lý thủy sản

(2 chăm ngành Quản lý tdiệt sản; Khoa học thủy sản)

15,0

 

30

7520301

Công nghệ kỹ thuật hoá học

15,0

 

31

7520103B

Kỹ thuật cơ khí

(chăm ngành Kỹ thuật cơ khí động lực)

15,0

 

32

7520320

Kỹ thuật môi trường

15,0

 

33

7620304

Khai thác thuỷ sản

15,0

 

34

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

15,0

 


đa phần đại học chào làng điểm chuẩn chỉnh hôm nay

- Hôm nay, các trường ĐH bên trên toàn nước đã chào làng điểm chuẩn bằng lòng.