Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm trúng tuyển chọn vào các trường đại học thành viên, đơn vị chức năng nằm trong cùng trực nằm trong ĐHĐN theo cách làm xét kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 20trăng tròn nlỗi sau:

STT

Mã Trường /Mã ngành

Tên Trường / Tên ngành

Điểm trúng tuyển ngành

Điều khiếu nại phụ

DDK

Trường Đại học Bách khoa

1

7420201

Công nghệ sinh học

23

TO >= 8; HO >= 6.75; TTNV

2

7480201CLC

Công nghệ thông báo (Chất lượng cao - tiếng Nhật)

25.65

TO >= 8.4; LI >= 7.75; TTNV

3

7480201CLC1

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp)

25.65

TO >= 8.4; LI >= 8.25; TTNV

4

7480201

Công nghệ ban bố (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp)

27.5

TO >= 9; LI >= 8.75; TTNV

5

7510105

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

19.3

TO >= 6.8; LI >= 7; TTNV

6

7510202

Công nghệ chế tạo máy

24

TO >= 8; LI >= 6.75; TTNV

7

7510601

Quản lý công nghiệp

23

TO >= 8; LI >= 6.5; TTNV

8

7510701

Công nghệ dầu khí với khai quật dầu

trăng tròn.05

TO >= 7.8; HO >= 7; TTNV

9

7520103CLC

Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực (Chất lượng cao)

20

TO >= 7.4; LI >= 6.75; TTNV

10

7520103A

Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí rượu cồn lực

24.65

TO >= 8.4; LI >= 7.5; TTNV

11

7520114CLC

Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)

23.25

TO >= 8; LI >= 7.5; TTNV

12

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

25.5

TO >= 9; LI >= 7.75; TTNV

13

7520115CLC

Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao)

16.15

TO >= 7.4; LI >= 5.5; TTNV

14

7520115

Kỹ thuật nhiệt

22.25

TO >= 7; LI >= 7; TTNV

15

7520122

Kỹ thuật tàu thủy

17.5

TO >= 6; LI >= 3.5; TTNV

16

7520201CLC

Kỹ thuật điện (Chất lượng cao)

19.5

TO >= 6.4; LI >= 5.5; TTNV

17

7520201

Kỹ thuật điện

24.35

TO >= 8.6; LI >= 7.5; TTNV

18

7520207CLC

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao)

19.8

TO >= 7.8; LI >= 6; TTNV

19

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

24.5

TO >= 8; LI >= 7.75; TTNV

20

7520216CLC

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa (Chất lượng cao)

24.9

TO >= 8.2; LI >= 8; TTNV

21

7520216

Kỹ thuật tinh chỉnh với tự động hóa hóa

26.55

TO >= 8.8; LI >= 8; TTNV

22

7520301

Kỹ thuật hóa học

21

TO >= 6; HO >= 7.5; TTNV

23

7520320

Kỹ thuật môi trường

16.55

TO >= 6.8; HO >= 4.5; TTNV

24

7540101CLC

Công nghệ thực phđộ ẩm (Chất lượng cao)

17.1

TO >= 7.6; HO >= 4;TTNV

25

7540101

Công nghệ thực phẩm

24.5

TO >= 8; HO >= 8; TTNV

26

7580101CLC

Kiến trúc (Chất lượng cao)

21.5

NK1 >= 6; TO >= 8; TTNV

27

7580101

Kiến trúc

21.85

NK1 >= 5.75; TO >= 8.2; TTNV

28

7580201CLC

Kỹ thuật XD - CN Xây dựng DD&công nhân (Chất lượng cao)

17.1

TO >= 5.6; LI >= 5; TTNV

29

7580201

Kỹ thuật XD - CN Xây dựng DD&CN

23.75

TO >= 8; LI >= 7.25; TTNV

30

7580201A

Kỹ thuật XD - công nhân Tin học tập xây dựng

đôi mươi.9

TO >= 6.4; LI >= 7.5; TTNV

31

7580202

Kỹ thuật xuất bản công trình xây dựng thủy

17.6

TO >= 7.4; LI >= 6.5; TTNV

32

7580205CLC

Kỹ thuật XD công trình giao thông vận tải (Chất lượng cao)

16.75

TO >= 6; LI >= 3.5; TTNV

33

7580205

Kỹ thuật XD công trình giao thông

19.3

TO >= 6.2; LI >= 4.5; TTNV

34

7580301CLC

Kinch tế xây dựng (Chất lượng cao)

18.5

TO >= 7; LI >= 5.5; TTNV

35

7580301

Kinch tế xây dựng

22.1

TO >= 8.6; LI >= 5.75; TTNV

36

7850101

Quản lý tài nguyên ổn & môi trường

18.2

TO >= 8.2; HO >= 2.75; TTNV

37

7520118

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

17.5

TO >= 6; LI >= 4.25; TTNV

38

7580210

Kỹ thuật đại lý hạ tầng

15.5

TO >= 6; LI >= 3.25; TTNV

39

7905206

Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông

16.88

N1 >= 5.8; TO >= 5.4; TTNV

40

7905216

Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng

18.26

N1 >= 5.6; TO >= 7.4; TTNV

41

PFIEV

Cmùi hương trình Kỹ sư rất tốt Việt - Pháp (PFIEV)

18.88

TO >= 8; LI >= 3.75; TTNV

42

7480201CLC2

Công nghệ ban bố (Chất lượng cao, Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chăm ngành Khoa học tài liệu và Trí tuệ nhân tạo

25.65

TO >= 9.4; LI >= 8.75; TTNV

43

7520103B

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí mặt hàng không

24

TO >= 8; LI >= 7.75; TTNV

44

7480106

Kỹ thuật thứ tính

25.65

TO >= 8.4; LI >= 8.25; TTNV

DDQ

Trường Đại học Kinc tế

45

7340101

Quản trị ghê doanh

25

TTNV

46

7340115

Marketing

26

TTNV

47

7340120

Kinh doanh quốc tế

26.75

TTNV

48

7340121

Kinh doanh thương thơm mại

25.25

TTNV

49

7340122

Thương thơm mại điện tử

25.25

TTNV

50

7340201

Tài thiết yếu - Ngân hàng

24

TTNV

51

7340301

Kế toán

24.25

TTNV

52

7340302

Kiểm toán

24.25

TTNV

53

7340404

Quản trị nhân lực

25

TTNV

54

7340405

Hệ thống ban bố làm chủ

22.5

TTNV

55

7340420

Khoa học tài liệu và so sánh khiếp doanh

23.5

TTNV

56

7380101

Luật

23

TTNV

57

7380107

Luật gớm tế

24

TTNV

58

7340120QT

Chương trình cử nhân thiết yếu quy links quốc tế*

0

59

7310101

Kinch tế

24.25

TTNV

60

7310205

Quản lý Nhà nước

22

TTNV

61

7310107

Thống kê kinh tế

22.75

TTNV

62

7810103

Quản trị Thương Mại & Dịch Vụ du ngoạn và lữ hành

24.5

TTNV

63

7810201

Quản trị khách sạn

25

TTNV

DDS

Trường Đại học tập Sư phạm

64

7140202

Giáo dục đào tạo Tiểu học

21.5

TO >= 7; TTNV

65

7140205

Giáo dục Chính trị

18.5

VA >= 4.5; TTNV

66

7140209

Sư phạm Tân oán học

trăng tròn.5

TO >= 8; TTNV

67

7140210

Sư phạm Tin học

18.5

TO >= 8; TTNV

68

7140211

Sư phạm Vật lý

18.5

LI >= 6.75; TTNV

69

7140212

Sư phạm Hoá học

18.5

HO >= 6.25; TTNV

70

7140213

Sư phạm Sinh học

18.5

SI >= 6.25; TTNV

71

7140217

Sư phạm Ngữ văn

21

VA >= 4.5; TTNV

72

7140218

Sư phạm Lịch sử

18.5

SU >= 5; TTNV

73

7140219

Sư phạm Địa lý

18.5

DI >= 7.5; TTNV

74

7140201

Giáo dục đào tạo Mầm non

19.25

NK2 >= 7.5; TTNV

75

7140221

Sư phạm Âm nhạc

19

NK4 >= 7.5; TTNV

76

7140247

Sư phạm Khoa học trường đoản cú nhiên

18.5

TO >= 7.4; TTNV

77

7140249

Sư phạm Lịch sử- Địa lý

18.5

VA >= 7.25; TTNV

78

7140204

Giáo dục Công dân

18.5

VA >= 4.5; TTNV

79

7140250

Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học

18.5

TO >= 6.8; TTNV

80

7140246

Sư phạm Công nghệ

18.5

TO >= 7.4; TTNV

81

7140206

Giáo dục thể chất

18.5

82

7420201

Công nghệ Sinc học

15

TO >= 6.2; TTNV

83

7440112

Hóa học, gồm các chăm ngành: 1. Hóa Dược;2. Hóa phân tích môi trường

15

HO >= 5.75;TTNV

84

7440112CLC

Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao)

15.25

HO >= 5.25;TTNV

85

7480201

Công nghệ báo cáo

15

TO >= 6.6;TTNV

86

7480201CLC

Công nghệ ban bố (quality cao)

15.25

TO >= 7.2;TTNV

87

7229030

Vnạp năng lượng học

15

VA >= 6.75;TTNV

88

7229010

Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế)

15

SU >= 4;TTNV

89

7310501

Địa lý học (Chuyên ổn ngành Địa lý du lịch)

15

DI >= 5.25;TTNV

90

7310630

VN học (siêng ngành Vnạp năng lượng hóa du lịch)

16.5

VA >= 5.5;TTNV

91

7310630CLC

cả nước học tập (Chuyên ngành Văn hóa Du định kỳ - Chất lượng cao)

16.75

VA >= 6.5;TTNV

92

7229040

Vnạp năng lượng hoá học

15

VA >= 6;TTNV

93

7310401

Tâm lý học

15.5

TTNV

94

7310401CLC

Tâm lý học (Chất lượng cao)

15.75

TTNV

95

7760101

Công tác buôn bản hội

15

VA >= 4.75; TTNV

96

7320101

Báo chí

21

VA >= 6.5; TTNV

97

7320101CLC

Báo chí (Chất lượng cao)

21.25

VA >= 7.5; TTNV

98

7850101

Quản lý tài nguyên ổn cùng môi trường

15

TO >= 7.2; TTNV

99

7850101CLC

Quản lý tài ngulặng với môi trường (Chất lượng cao)

15.25

TO >= 6.8; TTNV

100

7480201DT

Công nghệ thông báo (ưu tiên)

15

TO >= 7.4; TTNV

DDF

Trường Đại học tập Ngoại ngữ

101

7140231

Sư phạm giờ đồng hồ Anh

26.4

N1 >= 9; TTNV

102

7140233

Sư phạm tiếng Pháp

17.72

TTNV

103

7140234

Sư phạm tiếng Trung

24.15

TTNV

104

7220201

Ngôn ngữ Anh

23.64

N1 >= 7; TTNV

105

7220202

Ngôn ngữ Nga

15.03

TTNV

106

7220203

Ngôn ngữ Pháp

đôi mươi.05

TTNV

107

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

24.53

TTNV

108

7220209

Ngôn ngữ Nhật

24.03

TTNV

109

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

25.41

N1 >= 8.4; TTNV

110

7220214

Ngôn ngữ Thái Lan

22.41

N1 >= 6.8; TTNV

111

7310601

Quốc tế học

21.76

N1 >= 5.8; TTNV

112

7310608

Đông phương học

21.58

TTNV

113

7220201CLC

Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)

22.05

N1 >= 6.4; TTNV

114

7310601CLC

Quốc tế học (Chất lượng cao)

21.04

N1 >= 6.4; TTNV

115

7220209CLC

Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao)

23.88

TTNV

116

7220210CLC

Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao)

24.39

N1 >= 7.2; TTNV

117

7220204CLC

Ngôn ngữ Trung Hoa (Chất lượng cao)

23.49

TTNV

DSK

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

118

7140214

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp(chăm ngành theo 14 ngành huấn luyện và đào tạo trên Trường)

18.9

TO >= 6.4; TTNV

119

7480201

Công nghệ thông tin

23.45

TO >= 8.2;TTNV 120

7510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng(Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp)

15.1

TO >= 6.6; TTNV

121

7510104

Công nghệ nghệ thuật giao thông(Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

15.2

TO >= 5.8; TTNV

122

7510201

Công nghệ chuyên môn cơ khí(Chuyên ổn ngành Cơ khí chế tạo)

19.2

TO >= 7; TTNV

123

7510203

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

19.45

TO >= 7.2;TTNV 124

7510205

Công nghệ nghệ thuật ô tô

22.9

TO >= 8.4;TTNV 125

7510206

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

15.1

TO >= 6.6; TTNV

126

7510301

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử(Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử cùng Hệ thống cung ứng điện)

15.05

TO >= 6.4; TTNV

127

7510302

Công nghệ chuyên môn điện tử - viễn thông

16.15

TO >= 6.4; TTNV

128

7510303

Công nghệ nghệ thuật điều khiểncùng tự động hóa hóa

21.67

TO >= 8; TTNV

129

7510402

Công nghệ đồ liệu

15.45

TO >= 6.4; TTNV

130

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

15.75

TO >= 6.6; TTNV

131

7540102

Kỹ thuật thực phẩm

15.05

TO >= 5.2; TTNV

132

7580210

Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng

15.75

TO >= 6.6; TTNV

DDP

Phân hiệu Kon Tum

133

7140202

Giáo dục Tiểu học

trăng tròn.5

TTNV

134

7340101

Quản trị kinh Doanh

15.35

TTNV

135

7340301

Kế Toán

15.95

TTNV

136

7380107

Luật khiếp tế

15.75

TTNV

137

7480201

Công nghệ thông tin

14.6

TTNV

138

7310205

Quản lý nhà nước

14.35

TTNV

DDV

Viện nghiên cứu và phân tích cùng đào tạo và huấn luyện Việt - Anh

139

7340124

Quản trị cùng Kinch donước anh tế

19.5

TTNV

140

7480204

Khoa học tập và Kỹ thuật Máy tính

đôi mươi.7

TTNV

141

7420204

Khoa học Y sinh

đôi mươi.6

TTNV

142

7480205DT

Khoa học Dữ liệu (Đặc thù)

23.6

TTNV

DDY

Khoa Y Dược

143

7720101

Y khoa

26.5

TO >= 9; SI >= 8.75; HO >= 8; TTNV

144

7720301

Điều dưỡng

19.7

TO >= 8.2; SI >= 4; HO >= 7.25; TTNV

145

7720501

Răng-Hàm-Mặt

26.45

TO >= 9.2; SI >= 8.5; HO >= 8.75; TTNV

146

7720201A

Dược học tập (tổng hợp A00)

25.35

TO >= 8.6; HO >= 8.75; LI >= 7.75; TTNV

147

7720201B

Dược học (tổng hợp B00)

25.75

TO >= 8; SI >= 8.5; HO >= 9; TTNV

DDI

Khoa Công nghệ ban bố với Truyền thông

148

7340101

Quản trị tởm doanh

18

TO >= 6; TTNV

149

7480108

Công nghệ nghệ thuật thiết bị tính

18

TO >= 6.4; TTNV

150

7480201

Công nghệ thông tin

18

TO >= 7.2; TTNV

VKU

Trường Đại học tập Công nghệ tin tức cùng Truyền thông Việt-Hàn

151

7340101

Quản trị khiếp doanh

18.25

TTNV

152

7480108

Công nghệ chuyên môn sản phẩm tính

18.05

TTNV

153

7480201

Công nghệ thông tin

18.05

TTNV

Ghi chú:

(1)Thí sinch trúng tuyển chọn phải đầy đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng bảo đảm quality nguồn vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, chăm ngành chào làng.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đà nẵng 2020

(2) Điều kiện prúc chỉ áp dụng so với những thí sinch tất cả Điểm xét tuyển chọn bởi Điểm trúng tuyển ngành; TTNV là "Thđọng tự nguyện vọng".

(3) Đối cùng với những ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển ngành được quy về thang điểm 30.

Xem thêm: Làng Đại Học Quốc Gia Tp Hcm, Hội Sinh Viên Làng Đại Học Quốc Gia Tphcm

(4) Đối cùng với những ngành tất cả độ lệch điểm chuẩn giữa các tổng hợp, Điểm trúng tuyển ngành là vấn đề trúng tuyển chọn rẻ tuyệt nhất của các tổ hợp vào ngành kia.