Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Ngữ vnạp năng lượng 2012-2013 là đề thi môn Ngữ vnạp năng lượng, một trong những đề thi vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2013 ở 2 hệ trung học phổ thông cùng Giáo Dục Thường Xuyên ổn. Trong đó các học viên tsi gia lịch trình hệ thêm vẫn thi 6 môn: Toán, Ngữ văn uống, Ngoại ngữ, Hóa học, Địa lí cùng Sinc học. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh thi một trong các vật dụng tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng China, Tiếng Đức, Tiếng Nhật. Đối với các thí sinh không theo học tập hết chương trình trung học tập ít nhiều (THPT) hiện tại hành hoặc tất cả khó khăn về ĐK dạy dỗ – học thì được thi thay thế bằng môn Vật lí (thi theo bề ngoài trắc nghiệm).

*

Học sinch hệ giáo dục và đào tạo Thường xuyên đang thi Toán thù,Vật lý, Hóa học, Ngữ vnạp năng lượng, Sinc học, Địa lý. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinc học tập, Ngoại ngữ đã thi theo vẻ ngoài trắc nghiệm; những môn Toán, Ngữ văn, Địa lý đã thi theo vẻ ngoài từ bỏ luận. Bộ GD-ĐT cho biết, câu chữ đề thi nằm trong lịch trình trung học phổ thông hiện nay hành, đa phần là kỹ năng và kiến thức lớp 12, đảm bảo an toàn soát sổ bao quát kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản, năng lượng áp dụng kiến thức và kỹ năng, sự hiểu biết về thực hành của bạn học.

Tải file : Tại đâyXem đáp án: Tại đâyCác đề thi thuộc dịp khác:

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí 2012-2013

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Hóa học tập 2012-2013 mã đề 152

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học tập 2012-2013 mã đề 246

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Hóa học tập 2012-2013 mã đề 328

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2012-2013 mã đề 475

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Hóa học tập 2012-2013 mã đề 641

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2012-2013 mã đề 719

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn 2012-2013

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Sinch học tập 2012-2013 mã đề 381

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinch học 2012-2013 mã đề 469

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học tập 2012-2013 mã đề 526

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2012-2013 mã đề 758

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinc học tập 2012-2013 mã đề 847

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Sinc học tập 2012-2013 mã đề 924

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh lịch trình chuẩn chỉnh cùng cải thiện 2012-2013 mã đề 246

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh công tác chuẩn chỉnh và nâng cấp 2012-2013 mã đề 362

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh công tác chuẩn với cải thiện 2012-2013 mã đề 529

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chương trình chuẩn với cải thiện 2012-2013 mã đề 635

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh chương trình chuẩn chỉnh cùng nâng cấp 2012-2013 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh lịch trình chuẩn với nâng cao 2012-2013 mã đề 913

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 138

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 357

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 468

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 729

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 842

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 951

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 182

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 319

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 526

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 637

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 724

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 846

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Nga lịch trình chuẩn chỉnh và cải thiện 2012-2013 mã đề 347

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga công tác chuẩn chỉnh cùng nâng cấp 2012-2013 mã đề 428

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga lịch trình chuẩn chỉnh cùng nâng cao 2012-2013 mã đề 592

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga công tác chuẩn chỉnh và nâng cao 2012-2013 mã đề 627

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Nga chương trình chuẩn cùng cải thiện 2012-2013 mã đề 715

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Nga công tác chuẩn chỉnh với nâng cấp 2012-2013 mã đề 936

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 162

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 293

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 381

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 526

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 648

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 759

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 147

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 291

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 428

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 613

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 841

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 936

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp chương trình chuẩn chỉnh và nâng cao 2012-2013 mã đề 169

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp công tác chuẩn cùng cải thiện 2012-2013 mã đề 247

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Pháp lịch trình chuẩn chỉnh với cải thiện 2012-2013 mã đề 415

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Pháp công tác chuẩn với nâng cao 2012-2013 mã đề 536

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp chương trình chuẩn và nâng cấp 2012-2013 mã đề 845

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp lịch trình chuẩn chỉnh và nâng cao 2012-2013 mã đề 978

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 315

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 439

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 527

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 685

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 796

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 928

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 196

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 274

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 368

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 482

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 735

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 851

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học tập 2012-2013

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 157

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 296

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 374

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 683

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 872

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 916

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Địa lí hệ dạy dỗ liên tiếp 2012-2013

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Hóa học hệ dạy dỗ tiếp tục 2012-2013 mã đề 273

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục liên tục 2012-2013 mã đề 364

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục tiếp tục 2012-2013 mã đề 425

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học tập hệ dạy dỗ tiếp tục 2012-2013 mã đề 531

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học tập hệ dạy dỗ liên tục 2012-2013 mã đề 716

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học tập hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 958

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Ngữ vnạp năng lượng hệ dạy dỗ tiếp tục 2012-2013

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinc học hệ giáo dục liên tiếp 2012-2013 mã đề 215

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Sinh học hệ giáo dục tiếp tục 2012-2013 mã đề 329

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Sinch học tập hệ dạy dỗ liên tiếp 2012-2013 mã đề 473

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinch học tập hệ giáo dục liên tục 2012-2013 mã đề 614

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinc học tập hệ dạy dỗ liên tiếp 2012-2013 mã đề 791

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Sinc học tập hệ dạy dỗ liên tục 2012-2013 mã đề 813

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán thù học hệ giáo dục liên tiếp 2012-2013

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ dạy dỗ liên tục 2012-2013 mã đề 263

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Vật lí hệ dạy dỗ liên tiếp 2012-2013 mã đề 318

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 482

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ dạy dỗ liên tiếp 2012-2013 mã đề 641

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục liên tục 2012-2013 mã đề 758

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Vật lí hệ dạy dỗ tiếp tục 2012-2013 mã đề 937

Danh sách đề thi xuất sắc nghiệp trung học tập đa dạng quốc gia

Bài viết được ra đời bên trên cơ sở tham khảo toàn bộ các đề thi xuất sắc nghiêp trung học phổ thông Quốc gia toàn bộ những môn bên trên cả nước từ bỏ trước đến nay bởi xem tư vấn hoặc từ bỏ độc giả và các thầy cô sẽ đóng góp để rất có thể share mang đến tất cả chúng ta học sinh sau này hoàn toàn có thể tra cứu vớt.


Bạn đang xem: De thi văn thpt quốc gia 2012


Xem thêm: Những Thông Tin Về Các Ngành Công An Tuyển Nữ Năm 2021, Những Ngành Công An Tuyển Nữ Năm 2021

Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được hầu như lên tiếng không đúng sót, nếu phát hiện nay những chúng ta cũng có thể phản hồi dưới hoặc các bạn bao gồm đề thi của những thức giấc đề xuất share, vui lòng tương tác hoặc gửi bài bác vào email . Xin rất cảm ơn.