Để luyện tập mang đến kỳ thi trung học phổ thông QG, các em tham khảo thêm Hướng dẫn giải chi tiết từ bỏ A đến Z Đề thi môn giờ Anh THPT QG năm 20trăng tròn (mã đề 405), thông qua đó những em sẽ gắng cực kỳ vững vàng các kỹ năng và kiến thức căn bản mở ra trong kì thi !

Trong khi, các em cũng đừng quên bài viết liên quan Kinh nghiệm vào chống thi IELTS để bình tâm cùng tự tín rộng nhé.

Bạn đang xem: Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn anh có đáp án chi tiết


Các em cũng hãy nhờ rằng H ƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪ A ĐẾN Z ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA NĂM 2020


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary áp lực in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the option that best complete seach of the following exchanges.


IELTS TUTOR Hướng dẫn tự A mang đến Z dạng bài bác CHỨC NĂNG HỘI THOẠI GIAO TIẾP.. trong Tiếng Anh THPT Quốc Gia


Question 5

Đáp án câu 5 là B. That"s all. Thanks

IELTS TUTOR giải thích:

Trong lúc đó “Good job!” tức là tốt lắm, “With pleasure” tức là vinc hạnh của tớ (vinc dự làm những gì đó), “You’re welcome” tức là không có gì.

Question 6

Đáp án câu 6 là D. I don"t think so

IELTS TUTOR giải thích:

“I don’t think so. It"s their duty in the family”: Tôi không nghĩ là vây. Đó là trách nhiệm của chúng trong gia đình”. Những câu trả lời khác đa số mang nghĩa cỗ vũ, ko tương xứng với vế sau của đề bài: “You"re exactly right” tức là bạn trọn vẹn chính xác, “That"s what I think” nghĩa là đó là tất cả những gì tôi nghĩ về, “There"s no doubt about it” cho rằng không còn nghi ngại gì về Việc kia nữa.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.


Question 8

Đáp án câu 8 là D. admitted

IELTS TUTOR giải thích:

(to) accept = admit nghĩa là chính thức, chấp nhận vật gì.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.  


Question 9: Children brought up in a caring environment tover lớn grow more sympathetic towards others.


Question 9

Đáp án câu 9 là D. hateful

IELTS TUTOR giải thích:

Câu B dishonest có nghĩa không chân thực, không cân xứng cùng với nghĩa của đề bài bác.Nên chỉ với câu D – hateful có nghĩa chán ghét (không quan liêu tâm) là trái nghĩa.

Question 10: It"s quite disappointing that some people still turn a blind eye khổng lồ acts of injustice they witness in the street. 


Question 10

Đáp án câu 10 là D. pay attention to

IELTS TUTOR giải thích:

have no feeling for là không tồn tại tình cảm/vô cảm đối với loại gìshow respect for là biểu lộ sự tôn vào đối với loại gì

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.


Question 11: As they remembered …………… about the danger of getting lost in the forest, the tourists closely followed the tour guide.


Question 11

Đáp án câu 1một là A. being warned

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này lựa chọn câu A, phân chia nghỉ ngơi bị động vì với tức là “Vì họ nhớ ĐÃ ĐƯỢC lưu ý vày nguy hại bị lạc vào rừng, bắt buộc các khách phượt theo gần kề fan chỉ dẫn viên”.

Question 12: Once …………..for viruses, the software can be installed in the school computer system for use. 


Question 15

Đáp án câu 15 là B. popular

IELTS TUTOR giải thích:

Từ bắt buộc điền là B, be popular with sth/sb tức là phổ cập (nổi tiếng) với ai/cái gì, popularity mang suy nghĩ sự danh tiếng không cân xứng vào ngữ cảnh của câu.Câu này còn có nghĩa là: Với sự vui nhộn của chính mình, Martin khá khét tiếng (phổ biến) cùng với những học sinh.

Question 16

Đáp án câu 16 là B. although

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này tức là các dân cư làm việc ngôi thôn đang sống một cuộc sống niềm hạnh phúc MẶC DÙ bọn họ thiếu thốn các sơ ssống đồ dùng chất văn minh.Dựa theo nghĩa của câu, các loại tức thì câu A (vày vì) với C (bởi vì vậy).

Question 17

Đáp án câu 17 là C. attract

IELTS TUTOR giải thích:

(to) attract / draw sb’s attention nghĩa là ham sự chút ít ý của người nào.

Question 19

Đáp án câu 19 là C. seizing

IELTS TUTOR giải thích:

(to) seize sth/sb có nghĩa là ngăn ngừa cái gì/ai. Câu này mang tức là những công ty kỹ thuật sẽ nghiên cứu một loại thuốc có công dụng ngăn ngừa sự lây lan của các tế bào ung thư.

Question 21

Đáp án câu 21 là A. responsible

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này nghĩa là đã tới lúc anh ấy bắt buộc cư xử nlỗi một người bự có trách nát nhiệm cùng dứt Việc đổ lỗi lên trên người khác đến phần nhiều sai lầm của chính mình.

Question 24: It"s not my …………lớn tell you how to lớn run your life, but I think you should settle down & have a family. 


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 to lớn 29.


In an educational context, the term "learner independence" has gained increasing importance in recent years. It is of particular (25)………lớn language learning & commonly refers to lớn the way students confidently control và organise their own language leaming process. While some people seem lớn have an almost (26) ………….flairs for languages,others have sầu khổng lồ rely on strategies to lớn maximise their skills và learn a foreign language more effectively.


The main thing khổng lồ remember is that becoming a truly independent learner ultimately depends above sầu all on taking responsibility for your own learning and being prepared to take every opportunity available lớn you lớn learn. You also increase your chances of (27) ……….by learning according to your own needs & interests, using all available resources. Research shows that learners (28)……….adopt this approach will undoubtedly manage to broaden their language abilities considerably và, (29) …………., are more likely to achieve sầu their objectives in the longer term.


Question 25

Đáp án câu 25 là B. incontrast

IELTS TUTOR giải thích:

Cần hiểu kỹ với phát âm ngữ chình ảnh của bài bác để điền được từ bỏ tương thích câu này: Trong bối cảnh giáo dục, thuật ngữ "tính hòa bình của fan học" càng ngày trngơi nghỉ bắt buộc quan trọng đặc biệt giữa những năm vừa mới đây. Nó gồm tương quan một bí quyết ví dụ tới sự việc học ngữ điệu cùng hay được đề cùa đến biện pháp học sinh đầy niềm tin kiểm soát điều hành và tổ chức triển khai quy trình học tập của mình.

Question 26

Đáp án câu 26 là D. instinctive

IELTS TUTOR giải thích:

instinctive (adj) tức thị ở trong về phiên bản năng, câu này với nghĩa là: Trong Lúc một vài tín đồ dường như có năng khiếu gần như là ở trong về bạn dạng năng so với ngữ điệu, những người không giống nên nhờ vào những chiến lược để buổi tối đa hóa khả năng với học tập nước ngoài ngữ một phương pháp công dụng rộng.

Question 29

Đáp án câu 29 là A. as a result

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này tức là, với từ bỏ đó (kết quả là), có khả năng cao đạt được kim chỉ nam của mình vào dài hạn, lựa chọn lời giải A.

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 30 lớn 34.


Tribal tourism is a relatively new type of tourism. It involves travellers going to lớn remote destinations, staying with local people and learning about their culture and way of life. They stay in local accommodation, mô tả facilities with local people, and join in with meals and celebrations. At the moment, less than one percent of holidays are tribal tourism holidays, but this is mix to lớn change. (1) 


Tribal tourism is often compared with foreign exchange visits. However, a foreign exchange involves staying with people who often giới thiệu the same values. Tribal tourism takes visitors khổng lồ places where the lifestyle is very different from that in their home location. Those who have been on a tribal holiday explain that experiencing this lifestyle is the main attraction. They say that it offers them the chance to lớn live in a way they never have sầu before. (2) 


Not everyone is convinced that tribal tourism is a good thing, & opinions are divided. The argument is about whether or not it helps the local population, or whether it exploits them. The main problem is that, because tribal tourism is relatively new, the long-term influences on local populations have sầu not been studied in much detail. Where studies have sầu been carried out, the effects have been found to lớn be negative sầu. (3) 


So, is it possible khổng lồ experience an exotic culture without harming it in some way "With a bit of thought, we can maximise the positive sầu influences & minimise the negative," says travel company director Hilary Waterhouse. "The most important thing for a tribal tourist is to lớn show respect for, learn about, và be aware of, local customs và traditions. Always remember you"re a guest.” (4) 


Question 34: According lớn Hilary Waterhouse, the most important thing for a tribal touristis lớn......


Question 30

Đáp án câu 30 là B. Holidays with a Difference

IELTS TUTOR giải thích:

Đoạn (1) reviews về Tribal tourism (du lịch tới những bộ lạc) là gì, đoạn (2) đối chiếu loại hình này cùng với loại hình không giống, đoạn (3) và (4) là những ý kiến trái chiều về loại hình này và lời khuyên tích cực và lành mạnh cho du khách.Vậy nên chọn câu trả lời là B, trong lúc đó câu A với C chỉ thể hiện 1 phần trong bài, câu D ko liên quan cho ngôn từ của bài bác.

Question 31

Đáp án câu 31 là A. travellers

IELTS TUTOR giải thích:

Cần đọc kỹ câu trước đó nhằm tách lầm lẫn chọn câu C (local people).

Question 32

Đáp án câu 32 là C. Tourists can experience a different lifestyle.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 33

Đáp án câu 33 là C. different

IELTS TUTOR giải thích:

“Not everyoneis convinced that tribal tourism is a good thing, và opinions are divided” tức là không hẳn ai ai cũng có niềm tin rằng phượt cỗ lạc là một trong những điều tốt, và các chủ kiến thì không giống nhau.=> Chọn câu trả lời là C (different).

Question 34

Đáp án câu 34 là B. respect local customs and traditions

IELTS TUTOR giải thích:

Các câu sót lại không đúng hoặc ko được đề cập đến vào bài xích.

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the questions from 35 to 42. 


E-waste is being produced on a scale never seen before. Computers và other electronic equipment become obsolete in just a few years, leaving customers with little choice but to buy newer ones lớn keep up. Millions of tons of computers, TVs, smartphones, and other equipment are discarded each year. In most countries, all this waste ends up in landfills, where it poisons the environment - e-waste contains many toxic substances suchas lead, mercury, and arsenic that leak inlớn the ground. (1)


Recycling is the ikhuyễn mãi giảm giá solution to the problem. E-waste contains significant amounts of valuable metals like gold và silver that make it attractive sầu lớn recycle. In theory, recycling gold from old computers is more efficient - and less environnmentally destructive - than digging it from the earth. The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold and diverted to the developing world, posing an increasing threat to lớn the health of the people there. (2) 


To address the problem of the international trade in e-waste, 170 nations signed the 1989 Basel Convention, an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries. Then, in 1995 the Basel Convention was modified khổng lồ ban hazardous waste shipments lớn poor countries completely. Although the ban hasn"t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it inlớn their laws. One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce. (3) 


Companies like Creative Recycling Systems in Floridomain authority, the USA, are hoping khổng lồ profit from clean e-waste recycling. The key lớn their business is a huge, building-kích thước machine able to separate electronic products into their component materials. As the machine"s steel teeth break up e-waste, all the toxic dust is removed from the process. This machine can handle some 70,000 tons of electronics a year. Although this is only a fraction of the total, it wouldn"t take many moremachines like this to lớn process the entire USA"s output of high-tech trash. (4) 


Unfortunately, under current policies, domestic processing of e-waste is not compulsory, và while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA. Creative Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas. (5) (Adaped from "Reading Explorer 4" by Paul Mactatyre and Nancy Hubley)


Question 37: As stated in paragraph 2, a large percentage of e-waste meant for recycling inthe developed countries……


Question 35

Đáp án câu 35 là A. Waste Recycling: A Storm in a Teacup

IELTS TUTOR giải thích:

Tương từ như câu 30 trên, phần đa câu hỏi về tiêu đề của bài xích (ý thiết yếu của bài), đề nghị làm sau cuối sau thời điểm đang vấn đáp các câu hỏi không giống.

Question 38

Đáp án câu 38 là D. inform

IELTS TUTOR giải thích:

“an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries” nghĩa là một trong hiệp ước (thỏa thuận) thử khám phá các quốc gia phát triển thông báo cho những non sông vẫn cải tiến và phát triển về Việc những lô mặt hàng chất thải độc hại đang vận chuyến mang đến giang sơn của họ.

Question 39

Đáp án câu 39 là A. the ban

IELTS TUTOR giải thích:

Cần hiểu kỹ cả câu nhằm xác định đại từ thay thế sửa chữa cho chủ ngữ nào.

Question 40

Đáp án câu 40 là D. take responsibility for disposing of their products safely

IELTS TUTOR giải thích:

Dẫn triệu chứng ngơi nghỉ câu “One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce”

Question 41

Đáp án câu 4một là D. Shipping e-waste abroad yields greater profit than recycling it safely in the USA.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 42

Đáp án câu 42 là B. Legislative action is fundamental khổng lồ solving the problem of e-waste effectively.

IELTS TUTOR giải thích:

Tức hoàn toàn có thể suy ra được rằng những hành động lập pháp là vấn đề cơ bản để giải quyết và xử lý vấn đề rác rến thải năng lượng điện tử một biện pháp tác dụng. (câu D)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.


Question 43

Đáp án câu 43 là B. Peter wishes he hadn"t moved abroad for a fresh start.

IELTS TUTOR giải thích:

Chọn giải đáp D.

A. Appealing though smartphones are with new applications, they are becoming less affordably priced.


B. Whatever new applications smartphones have, they are becoming more appealing with reasonable prices.


C. No matter how reasonable the prices of smartphones are, they are not so appealing with new applications.


D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.


Question 44

Đáp án câu 44 là D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.

IELTS TUTOR giải thích:

Câu A, B với C phần lớn bất ổn về mặt nghĩa so với câu gốc.

Mark the letter A, B, C, or D on your unswer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions. 


Question 45

Đáp án câu 45 là A. You shouldn"t have criticised your son in front of his friends.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 46

Đáp án câu 46 là C. My father doesn"t like reading newspapers as much as watching TV.

IELTS TUTOR giải thích:

Câu A, B với D sai về phương diện nghĩa cùng với câu nơi bắt đầu.

Question 47

Đáp án câu 47 là B. Jaông chồng asked Lucy how long she had lived there.

IELTS TUTOR giải thích:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.


Question 48: At the beginning of the ceremony (A), there was a respectable (B) one-minute silence in remembrance of (C) the victims of the earthquake (D).

Xem thêm: Du Học Mỹ Tại Đại Học Wisconsin-Madison, University Of Wisconsin


Question 48

Đáp án câu 48 là B. respectable

IELTS TUTOR giải thích:

a respectful one-minute silence: 1 phút ít khoác niệm thành kính

Question 49: My mother gets up usually (A) early lớn prepare (B) breakfast for (C) the whole (D) family.


Question 50: The money raised in the (A) appeal will use (B) to help (C) those in need in remote areas (D). 


Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam đoan đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo cổng output - Thi không đạt, học lại FREE


*

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the tin nhắn lớn confirm your subscription!