Tuyển sinh số tổng thích hợp những mã đề thi của toàn bộ những môn: Văn, Toán thù, Tiếng Anh, Hóa học tập, Vật lý, Sinh học tập, Địa lý, Lịch sử, GDCD trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 để những sĩ tử tham khảo.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 được tổ chức triển khai từ thời điểm ngày 25/6 đến ngày 27/6, thí sinh đề xuất thi 3 môn phải (Văn, Toán, Ngoại ngữ) và từ lựa chọn 1 vào nhì tổng hợp những môn khoa học tự nhiên và thoải mái (Hóa, Sinc, Lý) hoặc Khoa học tập xã hội (Sử, Địa, GDCD). Đề thi các môn năm nay được Reviews là bám sát chương trình THPT và như là với cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT sẽ chào làng trước đó.

Đề thi các môn đang rất được Tuyển sinh số update thêm những mã đề không giống. Các em chú ý quan sát và theo dõi.

Đề thi

Đáp án

Môn Tân oán mã đề 120

Môn Toán

Môn Vật Lý mã đề 213

Môn Vật lý

Môn Hóa Học mã đề 217

Môn Hóa học

Môn Sinch học mã đề 221

Môn Sinc học

Môn Văn Học đề bình thường

Môn Ngữ văn

Môn Lịch sử mã đề 315

Môn Địa lý

Môn Địa lý mã đề 315

Môn Lịch Sử

Môn GDCD mã đề 304

Môn GDCD

Môn Tiếng Anh mã đề 416

Môn Tiếng Anh

Tổ phù hợp môn KHTN

Tổ đúng theo môn KHXH


*

*

*
*
*
*
*
*
*