- Lượt xem: 9,895 - link tải: Tải về- Đề thi

- Chú ý: Các file đề bao gồm định hình .PDF, để đọc được bạn cần ứng dụng gọi PDF. Nếu chúng ta chưa xuất hiện, bạn cũng có thể vào đó nhằm download
Bạn đang xem: Đề thi đại học môn lý năm 2012

Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP. ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: VẬT LÍ; Khối A cùng khối hận A1 Mã đề thi Câu số 196 371 527 683 749 958 1. C D A C C D 2. A D A D A B 3. C C A A B A 4. C B C C D A 5. B C D C D A 6. B B C B A D 7. A D D B D C 8. A B C D C D 9. A C A C B D 10. D D C C C C 11. B C C A B C 12. A B D B B B 13. B A D B D C 14. A A A C A D 15. C C B A B B 16. C D A A D B 17. C A D D C A 18. D B B D C A 19. C C D D D B 20. B A A D D A 21. C B D A B A 22. D A B A C D 23. B D A A D C 24. D C C A B B 25. B A A C A B 26. D A B A D C 27. A B C B B C 28. C C D C A B 29. D D A C B B 30. D A C B D D 31. A A D B A C 32. A B A A A A 33. B B D A C B Mã đề thi Câu số 196 371 527 683 749 958 34. B C B B D C 35. A D B B C C 36. B C A D B A 37. A A C D B A 38. D D A D C C 39. A A C D A C 40. D D A C B B 41. D B C B A D 42. D C C B A A 43. D C B D A C 44. C C B C D C 45. C B B A A B 46. C D D D A D 47. B C B C D D 48. B B D B B A 49. D B B B C B 50. C A C B A D 51. A B B A B D 52. D C C C A D 53. B D D A C A 54. B D B D C C 55. B D C D C B 56. D A B C B A 57. C D D D C D 58. C A B A D A 59. A A D B D D 60. A B A C C B 2

Đáp án Đề thi đại học môn Vật lí khối A kân hận Amột năm 2012


Bài new nhất


Bài phổ biến
Xem thêm: Các Trường Tuyển Sinh Khối D, Tư Vấn Chọn Trường Đại Học Khối D

Seoqueries terms

Dap an de li phái mạnh 2011 ma de 196

http://hanoitc.com com/dap-an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-li-khoi-a-khoi-a1-nam-2012/

Dap an tháng li 2012 Tai de ly khỏi a 2012 pdf dap an de thi ly khoi a phái mạnh 2014 ma de 196 Dap an vat li 2012 dap an de thi tuyen sinc dẻo hoc phái mạnh 2012 tháng vat ly khoi A va A1 ma de 196 de thi mon vat ly dai hoc 2012 ma de 196 dap an de thi lý 2012 dap an de thi dẻo hoc ly 2012 dap an li 2012 Dap an tháng vat li phái nam 2012 dap an de thi mon ly khoi A 2012 na 371 dap an de thi chinch thuc mon li khoi a va khoi a1 nam giới 2012 ma de 196 dap an ma de 371 mon ly phái nam 2012 dap an ly khoi a 2012 dap an ly 2012 dap an ly 2012 ma de 196 ?ap an ?e thi dai hoc li phái nam 2012 ma ?e 196 dap an de thi ly nam 2012