Not only, but also” là một trong cấu tạo hơi rất gần gũi ở chương trình học tập rộng rãi với rất thú vị mở ra trong những đề thi ĐH. Nó cũng chính là cấu tạo từ chất giỏi mang đến bài bác Writing của họ trsống lên phong phú, hấp dẫn.

Bạn đang xem: Đảo ngữ với not only

Tuy nhiên đây cũng là 1 trong cấu trúc tương đối cải thiện đối với phần đa các bạn new tiếp cận, bây giờ mình sẽ trình bày chi tiết ý nghĩa cũng như phương pháp áp dụng Not only….but also để các bạn cùng hiểu rõ nhé.


Định nghĩa

Not only…But also: Không những/không chỉ … ngoài ra.

Not only, but also dùng để nối nhì từ bỏ, cụm trường đoản cú, nhì ý bao gồm thuộc địa chỉ, đặc thù vào câu và thường vế sản phẩm công nghệ hai, tức là vế sau “but also” sẽ được nhấn mạnh vấn đề rộng.

Ex: She is not only beautiful but also intelligent. (Cô ấy không những đẹp hơn nữa thông minh)


*

Not only do I sing well but also dance perfectly.


I not only sing well but also dance perfectly.

⟹ Not only vì I sing well but also dance perfectly.

Increasing cost of fuel can not only save fuel, it also protects environment.

⟹ Not only can increasing cost of fuel save fuel but also protects environment.

Rất đơn giản với dễ hiểu đề xuất không?

Lưu ý

Trong mẫu mã câu Not only…but also, ta hoàn toàn có thể để nguyên “but also”, nhưng lại cũng có thể vứt “also” tuyệt bóc “also” ngoài “but” với nhằm “also” thay đổi một trạng trường đoản cú thêm nghĩa đến rượu cồn từ bỏ, có Khi cả “but” cũng rất có thể bỏ.

Ex: Not only I but my parents also like watching this film.

Not only I but my parents lượt thích watching this film.

She not only passed the exam but got the best mark also.

các bài tập luyện áp dụng cấu trúc Not only…but also

Viết lại đều câu sau sử dụng cấu tạo Not only…but also

There are problems with the children. There are problems with their parents.She can make people laugh. She can make people cry.He writes plays for television. He acts in movies.I sent her many letters. I also tried to lớn telephone her.We visit our grandfather’s house in autumn. We visit our grandfather’s house in spring.He can dance. He can sing.They need water. They need medicine.She has been late four times. She hasn’t done any work.He was upmix. He was angry.In winter the days are short. They are also cold and dark.Mary has both toothache and headabít.The underground is quick. It is also cheap.She will have sầu to study hard. She will have lớn concentrate lớn vị well on the exam. That boy was dirty và he was lazy, too. Pneumonia is a dangerous disease. Smallpox is a dangerous illness.

Xem thêm: Thông Báo Công Khai Mức Thu Học Phí Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 2021

Đáp án

There are problems not only with the children but also with their parents.She can not only make people laugh, but also make them cry. / Not only can she make people laugh, but she can also make them cry.He not only writes plays for television but also acts in movies.I not only sent her many letters but also tried khổng lồ telephone her.We visit our grandfather’s house not only in autumn but also in spring.He can not only dance but also sing.They need not only water but also medicine.Not only has she been late four times; but she has also not done any work.He was not only upphối but also angry.In winter the days are not only short but also cold và dark.Mary has not only toothabít but headabịt also.The underground is not only quiông xã but also cheap.Not only will she have sầu to study hard, but she will also have sầu to lớn concentrate to lớn vì well on the exam.That boy was not only dirty but also lazy.Not only pneumonia but also Smallpox is a dangerous illness.

Hi vọng nội dung bài viết trên đây vẫn giúp cho bạn củng nỗ lực thêm kiến thức và kỹ năng về một trong số những phần ngữ pháp dễ dàng nhầm lẫn nhất và cũng quan trọng đặc biệt nhất trong tiếng Anh. Chúc bạn học tốt!