*
Danh tự đếm được: Là danh tự có thể cần sử dụng được với số đếm, cho nên vì thế nó gồm 2 sắc thái số không nhiều với số những. Nó sử dụng được với a tốt cùng với the.

VD: one book, two books, …

Danh trường đoản cú ko đếm được: Không dùng được với số đếm, cho nên nó không tồn tại hình dáng số ít, số những. Nó quan trọng dùng được cùng với a, còn the chỉ vào một số trường vừa lòng quan trọng. VD: milk (sữa). Bạn không thể nói “one milk”, “two milks” … (Một số trang bị chất không đếm được có thể được đựng trong các bình đựng, bao bì… đếm được. VD: one glass of milk – một cốc sữa). 

Một số danh trường đoản cú đếm được có hình thái số những đặc trưng. VD: person – people; child – children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice … 

Một số danh tự đếm được có dạng số ít/ số các giống hệt chỉ riêng biệt bằng có “a” với không tồn tại “a”: an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish. 

Một số các danh từ bỏ không đếm được nlỗi food, meat, money, svà, water … nhiều lúc được dùng nlỗi những danh từ bỏ số các để chỉ các dạng, một số loại không giống nhau của vật liệu đó. 

This is one of the foods that my doctor wants me to lớn eat.

Danh từ “time” nếu sử dụng với tức là “thời gian” là không đếm được tuy vậy khi sử dụng cùng với tức là “thời đại” xuất xắc “số lần” là danh từ đếm được. 

You have spent too much time on that homework.


Bạn đang xem: Danh từ số nhiều không đếm được


Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Y Hà Nội Điểm Chuẩn 2012, Điểm Chuẩn Yhb

(thời hạn, ko đếm được) I have seen that movie three times before. (mốc giới hạn, đếm được)

Bảng sau là những định ngữ dùng được với các danh tự đếm được với không đếm được.

WITH COUNTABLE NOUN

WITH UNCOUNTABLE NOUN

a(n), the, some, any

the, some, any

this, that, these, those

this, that

none, one, two, three,…

None

many  a lot of  a number of (a) few  fewer… than  more….than

much (hay sử dụng vào câu lấp định, câu hỏi)  a lot of  a large amount of (a) little  less….than  more….than

Một số tự ko đếm được yêu cầu biết:

Sand food meat water

money news measles (bệnh dịch sởi) soap

Information air mumps (dịch quai bị) economics

Physics mathematics politics homework

Note: advertising là danh từ không đếm được mà lại advertisement là danh từ bỏ đếm được, có một PR cụ thể nào kia.