Danh sách các trường cao đẳng, cao đẳng nghề, cao đẳng xung quanh công lập tại TP Hồ Chí Minh. Bao tất cả các ngôi trường cao đẳng công lập, cao đẳng dân lập – bốn thục với cao đẳng nghề trên TP HCM.

1. Cao đẳng công lập tại TP Hồ Chí Minh

Cao đẳng Kinc tế đối ngoại
Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
Cao đẳng Công nghệ Thành phố HCM (Vinatex)
Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ TW VI
Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Kinc tế Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Phát tkhô giòn truyền họa II
Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Văn uống hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Kinch tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

2. Cao đẳng dân lập trên TP Hồ Chí Minh

Cao đẳng Bách Việt
Cao đẳng Bán công Công nghệ với Quản trị doanh nghiệp
Cao đẳng Công nghệ biết tin Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân
Cao đẳng Miền Nam
Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
Cao đẳng Viễn Đông
Cao đẳng Việt Mỹ
Cao đẳng Y Dược Hồ Chí Minh
Cao đẳng Y dược Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Y dược Sài Gòn

2.


Bạn đang xem: Danh sách trường cao đẳng tại tphcm


Xem thêm: Các Mẫu Câu Có Từ " Xin Mời Trong Tiếng Anh Là Gì? Vietgle Tra Từ

Cao đẳng nghề tại TP.. Hồ Chí Minh

Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ Đường tdiệt II
Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III
Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức
Cao đẳng Kỹ nghệ II
Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ
Cao đẳng nghề Công nghệ biết tin iSPACE
Cao đẳng nghề Du kế hoạch Sài Gòn
Cao đẳng Hàng hải II
Cao đẳng nghề Kinc tế chuyên môn Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng nghề Sài Gòn
Cao đẳng nghề số 7 – Sở Quốc Phòng
Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng nghề Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng nghề Thủ Thiêm