Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển năm 2021.

Ttê mê khảo: tin tức tuyển chọn sinch Đại học Quốc tế – ĐHQG TPSài Gòn năm 2021

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM năm 2021

2/ Điểm chuẩn xét tác dụng thi THPT năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế – ĐHQGHồ Chí Minh xét theo công dụng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nhỏng sau:

*
*

Tsi mê khảo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn Đại học tập Quốc tế – ĐHQGHCM năm 2020 nhỏng sau:

Tên ngành2019Điểm chuẩn 2020
Quản trị ghê doanh22.526
Tài bao gồm – Ngân hàng2022.5
Kế toán1821.5
Ngôn ngữ Anh2327
Công nghệ thông tin2022
Khoa học tập dữ liệu1920
Công nghệ sinc học1818.5
Công nghệ thực phẩm1818.5
Hóa học tập (Hóa sinh)1818.5
Kỹ thuật hóa học1818.5
Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng22.524.75
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp1819
Kỹ thuật điện tử, viễn thông1818.5
Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa hóa1818.75
Kỹ thuật y sinh1821
Kỹ thuật xây dựng1819
Tân oán áp dụng (Kỹ thuật tài bao gồm với Quản trị đen đủi ro)1819
Kỹ thuật không gian1820
Kỹ thuật môi trường1818
Công nghệ ban bố (Cấp bởi Đại học tập Nottingtê mê (Anh))/18
Quản trị kinh doanh (Cấp bởi Đại học Nottingmê say (Anh))/18
Công nghệ sinh học (Cấp bởi Đại học Nottingmê say (Anh))/18
Kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (Cấp bằng Đại học Nottingtê mê (Anh))/18
Công nghệ lên tiếng (Cấp bởi ĐH West Of England)/18
Quản trị marketing (2+2) (Cấp bởi ĐH West Of England)/18
Kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (Cmùi hương trình liên kết cấp cho bởi ĐH West oF England)/18
Công nghệ sinh học (Cấp bởi ĐH West Of England)/18
Quản trị kinh doanh (Cấp bằng ĐH Aucklvà University of Technology (New Zealand))/18
Quản trị sale (Cấp bởi Đại học New South Wales (Úc))/18
Công nghệ ban bố (Cấp bằng Đại học tập SUNNY Bighamton (Hoa Kỳ))/18
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp (Cấp bằng Đại học SUNNY Bighamton (Hoa Kỳ))/18
Quản trị kinh doanh (4+0) (Liên kết cấp cho bằng Đại học tập West of Engl& (Anh))/18
Quản trị marketing (Liên kết cấp cho bởi Đại học tập Houston (Hoa Kỳ))/18
Kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chương trình links cung cấp bằng Đại học tập SUNNY Bighamton (Hoa Kỳ))/18