Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật - ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Xem điểm chuẩn ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, Tra cuu diem chuan ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG Thành Phố Hồ Chí Minh, Kiem tra diem chuan ĐH Kinc tế Luật - ĐHQG TP. HCM, điểm chuẩn cụ thể các ngành, khối thi trường ĐH Kinh tế Luật - ĐHQG Thành Phố HCM...

Quý khách hàng sẽ xem: Đại học tập kinh tế tài chính mức sử dụng điểm chuẩn chỉnh 2015

Mã trường: QSK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D380107 Luật tmùi hương mại quốc tế A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
2 D380107 Luật gớm doanh A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
3 D340405 Thương thơm mại điện tử A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
4 D340115 Marketing A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
5 D340302 Kiểm toán A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
6 D340120 Kinc doanh quốc tế A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
7 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
8 D340405 Hệ thống thông tin quản lí lý A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
9 D340301 Kế toán A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
10 D340201 Tài chủ yếu - Ngân hàng A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
11 D310101 Kinc tế và Quản lý công A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
12 D310106 Kinc tế đối ngoại A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
13 D310101 Kinh tế học A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
14 D380101 Luật tài thiết yếu - ngân hàng A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
15 D380101 Luật dân sự A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
Trường ĐH Kinc tế Luật - ĐHQG TP..Hồ Chí Minh thông tin điểm chuẩn, điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG TPHCM, tra cứu giúp điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật - ĐHQG TPhường. HCM
. Xem thông tin điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinc tế Luật - ĐHQG TP.. HCM


Bạn đang xem: Đại học kinh tế luật điểm chuẩn 2015

*

Item Reviewed: Điểm chuẩn ĐH Kinc tế Luật - ĐHQG TP..Hồ Chí Minh 20159 out of 10 based on 10 ratings.

Xem thêm: Đề Thi Thpt Môn Toán 2016 Môn Toán ❣️✔️, Đề Thi Và Đáp Án Thpt Quốc Gia Năm 2016

9 user Reviews.