-

I)HỆ ĐẠI HỌC

STT

Mã ngành

Tên ngành

Xét điểm thi THPT QG 2016

Xét điểm học tập bạ THPT

1

D340101

Quản trị Kinc doanh

19

23

2

D340103

Quản trị hình thức du ngoạn và lữ hành

16

20

3

D340201

Tài bao gồm - Ngân hàng

18.25

22.5

4

D340301

Kế toán

18.75

23

5

D420201

Công nghệ Sinch học

19

-

6

D480201

Công nghệ Thông tin

18

23

7

D510202

Công nghệ Chế tạo ra Máy

17.25

21

8

D510203

Công nghệ Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

16

20

9

D510301

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

18

22

10

D510401

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

19

23

11

D510402

Công nghệ Vật liệu

15

20

12

D510406

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

18

23

13

D540101

Công nghệ Thực phẩm

20.25

-

14

D540105

Công nghệ Chế biến chuyển Tbỏ sản

17.75

22

15

D540110

Đảm bảo unique và ATTP

19

-

16

D540204

Công nghệ May

17

22

17

D720398

Khoa học dinh dưỡng và Ẩm thực

15.5

20

II)HỆ CAO ĐẲNG

STT

Mã ngành

Tên ngành

Xét điểm thi THPTQG 2016

Xét điểm học tập bạ THPT

1

C220113

toàn quốc học (Hướng dẫn Du lịch)

10

16.5

2

C220201

Tiếng Anh

10

16.5

3

C340101

Quản trị Kinc doanh

10

16.5

4

C340301

Kế toán

10

16.5

5

C480201

Công nghệ Thông tin

10

16.5

6

C540102

Công nghệ Thực phẩm

10

-

7

C540204

Công nghệ May

10

16.5

8

C540206

Công nghệ Giày

10

16.5

- Mọi thắc mắc thí sinh hoàn toàn có thể contact về: Trung trung ương Tuyển sinh và Dịch vụ Đào tạo