Tùy theo từng trường hợp và chân thành và ý nghĩa của mỗi câu sẽ sở hữu những bí quyết dùng câu không giống nhau. Gồm 3 dạng câu: khẳng định, lấp định, nghi vấn.

Bạn đang xem: Câu khẳng định và câu phủ định trong tiếng anh

Click tại trên đây Để học Tiếng Anh Phụ Đề Anh Ngữ sáng ý

- Câu điều kiện và những kiến thức nâng cao.

- kết cấu tiếng Anh sệt biệt

- 30 cấu tạo viết lại câu

I> Thì hiện tại đơn - Simple present tense.

Hiện tại solo là thì dễ dàng và đơn giản nhất và được sử dụng nhiều duy nhất trong tiếng Anh. Thì bây giờ đơn dùng làm chỉ một thói quen, một thực sự hiển nhiên, một sự việc lặp đi tái diễn nhiều lần...

1> Với đụng từ thường:a> Dạng khẳng định:

Subject + Verb 1 + Objects.

Nếu nhà ngữ là các đại từ nhân xưng: I, You, We, They và những danh trường đoản cú số những thì cồn từ sẽ được viết nguyên mẫu. Ví dụ: + I have cake. + We lượt thích you. + They drink coffee every morning. Nếu nhà ngữ là những đại trường đoản cú nhân xưng: He, She, It, thương hiệu người, địa danh, danh từ bỏ số không nhiều thì động từ đang thêm "s", "es" tùy thuộc vào đuôi cồn từ đó. Những trường thích hợp thêm "s", "es" em vẫn post phía dưới. Ví dụ: + He drinks coffee every morning. + The table has 4 legs.

b> Dạng tủ định: Subject + Don"t / Doesn"t + Verb (bare) + Objects.

Nếu chủ ngữ là các đại trường đoản cú nhân xưng: I, We, You, They và các danh tự số nhiều, ta dùng "don"t" tuyệt "do not". Ví dụ: + I don"t drink beer. + They don"t lượt thích each other.

Nếu chủ ngữ là những đại từ bỏ nhân xưng: He, She, It, thương hiệu người, địa danh, danh từ bỏ số ít thì ta cần sử dụng "doesn"t" tốt "does not". Ví dụ: + She does not like him. + He doesn"t vì his homework.

Lưu ý: sau "don"t", "doesn"t" ta cần sử dụng động trường đoản cú nguyên mẫu, không cần sử dụng V-ing (Cách thêm xua ing) hay thêm "s", "es" ở đuôi rượu cồn từ.

c> Dạng nghi vấn: vì chưng / Does + Subject + Verb (bare) + Objects.

Nếu chủ ngữ là các đại từ bỏ nhân xưng: I, We, You, They và các danh từ số nhiều, ta cần sử dụng "do" nghỉ ngơi đầu câu hỏi.Ví dụ: + do you smoke? + vì they have money?

Nếu nhà ngữ là các đại tự nhân xưng: He, She, It, tên người, địa danh, danh tự số không nhiều thì ta dùng "does" ở đầu câu hỏi.Ví dụ: + Does he lượt thích her? + Does she drink wine?

Lưu ý: đụng từ vào câu cũng là cồn từ nguyên mẫu, không dùng V-ing tuyệt thêm "s", "es" sống đuôi cồn từ.

2> Với to lớn - be:

a> Dạng khẳng định: Subject + Be + Noun + Objects. Subject + Be + Adjective + Objects.

Nếu công ty ngữ là "I", ta sử dụng "am". " I am" được viết tắt là "I"m" Nếu chủ ngữ là "He, She, It", tên người, danh từ số ít, ta dùng "is". "Is" viết tắt là " "s" Nếu công ty ngữ là "You, We, They", danh từ bỏ số nhiều, ta dùng "are". "Are" viết tắt là " "re".

Ví dụ: + I"m a student. + He"s a teacher. + They are workers. + She is rude. + It is beautiful.

b> Dạng che định:

Subject + Be Not + Noun + Objects. Subject + Be Not + Adjective + Objects.

Phần này có lẽ rằng không cần lý giải nhiều đề nghị em xin đi liền mạch vào những ví dụ mang lại đỡ tốn thời gian.Ví dụ: + I"m not a worker. + He isn"t a bussiness man. + They are not good.

Lưu ý: - những cụm tự "is not" được viết tắt là "isn"t", "are not" được viết tắt là "aren"t" - các cụm tự "is not", "am not", "are not" được viết tắt tầm thường là "ain"t", hay được dùng trong văn nói.

c> Dạng nghi vấn:

Am + I + Noun / Adjective + Objects. Is + He / She / It + Noun / Adjective + Objects. Are + You / They / We + Noun / Adjective + Objects.

Ví dụ: + Am I good? + Is he a teacher? + Are they workers?

*

 

II> Thì hiện nay tại tiếp diễn - Present Continuous Tense.

Thì dùng để chỉ một hành động, sự việc đang ra mắt trong hiện tại tại.

1> Dạng khẳng định.

I + Am + V-ing + Objects. He / She / It + Is + V-ing + Objects. You / We / They + Are + V-ing + Objects.

Ở phía cuối câu thường có những trạng ngữ thời gian như: now, at the moment...

Ví dụ: + I"m drinking coffee now. + He"s teaching his class at the moment. + We are going home.

2> Dạng lấp định: Dạng này thì chỉ việc thêm "not" phía đằng sau to-be thôi đề nghị em xin phép vứt qua.

3> Dạng nghi vấn: Dạng này thì em cũng xin làm lơ vì chỉ việc chuyển tổ bé ra ko kể đầu cầu, còn phía bên trong không có biến hóa gì.

III> Thì hiện tại dứt - Present Perfect Tense:

Đây là thì vô cùng phức tạp, khó cần sử dụng và thường hay bị nhầm với thì vượt khứ đơn. Thì dùng làm chỉ một hành động kéo dài từ thừa khứ và tiếp diễn tính đến hiện tại, một hành động vừa xẩy ra tức thì. Dấu hiệu nhận biết: trong câu hay có những từ: since, for + một khoảng thời hạn ( for 1 year, for 2 months...), recently, up khổng lồ now, till now, just...

1> Dạng khẳng định:

Subject + Has / Have + Verb 3 + Objects.

Dùng "has" khi nhà ngữ là: he, she, it, thương hiệu người, danh tự số ít. Sử dụng "have" khi nhà ngữ là: you, we, they, danh trường đoản cú số nhiều. "Has" có thể viết tắt là " "s", tránh nhầm lẫn với "is". "Have" có thể viết tắt là " "ve".

Ví dụ: + I"ve watched M.U since I was a kid. + He has worked here for 5 years. + They have done their jobs.

2> Dạng che định:

Dạng này ta chỉ việc thêm "not" sau "has" hoặc "have", phía cuối câu thêm từ bỏ "yet" để nhận mạnh.

Ví dụ: + I"ve not done my homework yet. + He"s not come lớn the tiệc ngọt yet. + They"ve not gone yet.

3> Dạng nghi vấn:

Has / Have + Subject + Verb 3 + Objects + Yet?

Ví dụ: + Have you done your homework yet? + Has she come here yet? + Have they gone?

IV> Thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn - Present Perfect Continuous Tense. Thì dùng để chỉ hành động, vụ việc đã diễn ra trong quá khứ và liên tục đang diễn ra trong bây giờ và sẽ tiếp nối trong tương lại. Rất dễ nhầm lẫn với thì bây giờ hoàn thành. Dấu hiệu nhận biết tương tự như thì hiện tại hoàn thành, chỉ không giống về ngữ cảnh sử dụng.

Subject + Has / Have + Been + V-ing + Objects.

Ví dụ: + I"ve been working here for 3 years. + Their relationship has been going very well since they knew each other.

Dạng đậy định cùng dạng nghi vấn cũng có thể có công thức giống như như thì hiện tại hoàn thành, chỉ không giống là thay vì ở thân câu là Verb 3 thì ở chỗ này sẽ là Been + V-ing.

Trong một trong những trường thích hợp thì hiện tại tại xong và hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn được xem như tương tự nhau.

Xem thêm: Cách Dùng Tính Từ Trong Tiếng Anh, Tất Tần Tật Về Tính Từ Trong Tiếng Anh

* Chú ý: trong các thì trả thành, khi sử dụng "for" thì vào câu sẽ không có "ago". Sau "since" là một trong những mệnh đề quá khứ.