Câu ĐK (mệnh đề ĐK IF Clause) là 1 trong những trong những phần kỹ năng và kiến thức đặc biệt trong ngữ pháp giờ Anh, vị văn bản này hay luôn bao gồm vào trong các đề thi chuẩn chỉnh thế giới nhỏng TOEIC, IELTS


Bài viết này sẽ giúp đỡ chúng ta nnắm rõ câu điều kiện (Conditional sentences) là gì, kết cấu ngữ pháp nỗ lực nào với giải pháp dùng câu điều kiện như vậy nào? để chúng ta sử dụng giỏi trong thực tiễn và nâng cao tác dụng bài xích thi của chính mình.

Bạn đang xem: Câu điều kiện kết hợp

I. Câu ĐK là gì - Conditional sentences?

- Câu điều kiện là nhiều loại câu dùng làm diễn đạt trả thiết về một vấn đề xảy ra với điều kiện một sự việc không giống xẩy ra. Hay có thể nói, câu ĐK là câu "nếu… thì…"

Ví dụ: Nếu ttránh mưa thì tôi sẽ không đến lớp được ⇒ bởi thế, câu hỏi tôi ko tới trường chỉ xảy ra khi trời mưa

*
Cách cần sử dụng câu điều kiện vào giờ anh.

II. Cấu trúc của câu điều kiện

- Cấu trúc ngữ pháp của câu điều kiện trong tiếng Anh sẽ bao gồm 2 phần là: mệnh đề chủ yếu (Main Clause) cùng mệnh đề prúc tốt mệnh đề điều kiện (IF Clause). Mệnh đề ĐK (Nếu...) thường xuyên nêu lên trả thiết cùng bắt đầu cùng với "IF" còn mệnh đề chủ yếu (Thì...) là hiệu quả Khi đưa thiết kia xảy ra.

Ví dụ: + If I tired, I will stay at home

Mệnh đề điều kiện, Mệnh đề chính

+ I would have sầu passed the exam if I had studied harder

Mệnh đề bao gồm - Mệnh đề điều kiện

* Lưu ý: cũng có thể chuyển đổi vị trí của 2 mệnh đề Lúc đó văn bản với ngữ pháp của câu không đổi khác. Tuy nhiên, nếu mệnh đề điều kiện đứng trước, đề nghị phía sau nó nên có dấu phẩy để ngăn cách giữa nhị mệnh đề trong câu, còn Lúc mệnh đề chủ yếu đứng trước thì không yêu cầu lốt phẩy.

III. Các loại câu điều kiện

- Trong ngữ pháp tiếng Anh gồm 5 loại câu điều kiện, trong số đó có 3 nhiều loại câu ĐK chủ yếu là: Câu điều kiện một số loại 1, 2, 3; ngoại giả còn tồn tại câu ĐK một số loại 0, cùng câu ĐK phối hợp (hỗn hợp). Để làm xuất sắc các bài tập phần này, trước nhất ta yêu cầu nhận thấy được sự khác biệt thân những câu ĐK, sau đây bọn họ cùng ôn lại cấu tạo và giải pháp dùng các các loại câu điều kiện để có thể nhận thấy với sáng tỏ Khi làm cho bài tập phần này.

1. Câu ĐK nhiều loại 1

– Cách dùng: Câu ĐK các loại 1 dùng làm đưa định đều hành động, sự việc hoàn toàn có thể xẩy ra sinh hoạt hiện thời hoặc sau này.

– Cấu trúc: If + S + V(s,es), S + Will, Can, May,Shall+ V

Ví dụ: + If it is sunny, I will go camping.

(Nếu trời nắng nóng thì tôi vẫn đi gặm trại)

+ If Sara prepare the food, John will clean the house.

(Nếu Sara sẵn sàng đồ ăn thì John đang dọn nhà)

– Lưu ý: Mệnh đề If được chia ngơi nghỉ thì Bây Giờ solo, mệnh đề chủ yếu được chia làm việc thì Tương lai đơn

2. Câu ĐK loại 2

– Cách dùng: Câu ĐK các loại 2 dùng để đưa định đều hành vi, vấn đề chẳng thể xảy ra sinh sống ngày nay hoặc sau này. Điều kiện chỉ là một trong giả thiết, mong ước trái ngược cùng với thực trạng sống bây chừ.

– Cấu trúc: If + S + Ved/Vp, S + Would/Could/Should… + V

Ví dụ: + If I were her, I would be very happy.

(Nếu tôi là cô ấy thì tôi sẽ cực kỳ vui)

+ If I had a million USD, I would buy a BMW.

(Nếu tôi có một triệu đô la thì tôi đã thiết lập chiếc xe pháo BMW đó)

– Lưu ý:

+ Mệnh đề ĐK phân chia thì Qúa khđọng đối chọi cùng đụng tự vào mệnh đề chính ta sử dụng cấu trúc: Would/ Should + cồn từ bỏ nguyên thể

+ Nếu mệnh đề "If" thực hiện động từ bỏ "khổng lồ be" nghỉ ngơi thì vượt khứ đối kháng thì ta chỉ áp dụng "to be" là "were" với tất cả những ngôi.

3. Câu ĐK loại 3

– Cách dùng: Câu điều kiện loại 3 dùng nhằm miêu tả một hành vi, sự việc không tồn tại thiệt vào quá khứ đọng. Điều khiếu nại đó cấp thiết xảy ra hoặc chỉ mang tính chất ước mong muốn vào quá khứ, một giả thiết trái cùng với hoàn cảnh sống thừa khứ.

– Cấu trúc: If + S + Had + Ved/ Vpp, S + Would/ Should/ Could… + Have sầu + Vpp

Ví dụ: + If I hadn’t been absent yesterday, I would have met James.

(Nếu tôi ko vắng khía cạnh ngày trong ngày hôm qua thì tôi sẽ gặp James)

+ I would have sầu written you a postcard I had had your address.

(Tôi sẽ viết cho bạn một tấm thiệp trường hợp tôi bao gồm liên tưởng của bạn)

– Lưu ý: Mệnh đề "If" phân tách thì thừa khứ đọng chấm dứt với hễ từ vào mệnh đề bao gồm sử dụng cấu trúc: Would/ Should + Have sầu + Vpp

4. Câu ĐK loại 0

– Cách dùng: Câu ĐK một số loại 0 dùng làm diễn đạt một sự thực, kiến thức hoặc một sự khiếu nại liên tiếp. Câu ĐK loại này đề cập tới gần như điều rõ ràng nhưng phần đông tín đồ vẫn công nhận.

– Cấu trúc:  If + S + V(s,es), S + V(s,es)

Ví dụ: If you have any trouble, please call me.

(Nếu các bạn gặp vấn đề thì nên call tôi)

– Lưu ý: Hai mệnh đề gần như áp dụng thì bây chừ đối chọi.

5. Câu điều kiện lếu hợp

- Chúng ta có thể hiểu đơn giản dễ dàng rằng trong câu ĐK láo lếu hợp thì thời gian ở mệnh đề If không giống thời hạn vào mệnh đề chủ yếu. Câu điều kiện tất cả hổn hợp tất cả có 2 loại bao gồm là:

 Câu điều kiện tất cả hổn hợp nhiều loại 1: là sự phối hợp của câu ĐK các loại 3 với nhiều loại 2

+ Cách dùng: Câu điều kiện các thành phần hỗn hợp loại 1 để diễn tả đưa thiết trái ngược cùng với quá khứ, nhưng mà hiệu quả thì ngược với hiện tại tại

+ Cấu trúc: If + S + Had +Vpp (Câu ĐK Loại 3), S + Would + V ( Câu ĐK Loại 2)

VD: If he had worked harder at school, he would be a student now.

(Nếu anh ấy học tập chăm chỉ hơn nữa thì bây giờ anh ấy sẽ là một sinch viên rồi)

 Câu điều kiện các thành phần hỗn hợp một số loại 2: là việc kết hợp của câu ĐK một số loại 2 cùng nhiều loại 3

+ Cách dùng: Câu điều kiện hỗn hợp nhiều loại 2 nhằm diễn tả mang thiết trái ngược cùng với thực trên với hiệu quả trái ngược với vượt khứ đọng.

+ Cấu trúc: If + S + Ved (Câu ĐK Loại 2), S + Would + Have sầu + Vpp ( Câu ĐK Loại 3)

Ví dụ: If he didn’t love her, he wouldn’t have married her.

 (Nếu anh ấy không yêu thương cô ấy thì anh ấy đã không đem cô ấy rồi)

IV. Đảo ngữ của câu điều kiện

- Đảo ngữ là bề ngoài đảo địa chỉ của chủ ngữ cùng cồn từ bỏ nhằm mục đích nhấn mạnh một ý nào kia trong câu. Đảo ngữ vào câu điều kiện được áp dụng đối với cả 3 một số loại thiết yếu đó là:

– Đảo ngữ của câu điều kiện loại 1: Should + S + V(e,es), S + Will + V(s/es)

Ví dụ: Should I meet her tomorrow, I will give her this letter = If I meet her tomorrow, I will give her this letter

Nếu tôi chạm mặt cô ấy vào ngày mai tôi vẫn đưa cô ấy bức thỏng này.

– Đảo ngữ của câu điều kiện một số loại 2: Were + S + khổng lồ + V, S+ Would + V(s/es)

Ví dụ: Were I you, I would buy this house = If I were you, I would buy this house.

Nếu tôi là chúng ta tôi sẽ cài đặt căn nhà này

– Đảo ngữ của câu ĐK loại 3: Had + S + Vpp, S + Would have sầu Vpp

Ví dụ: Had he driven carefully, the accident wouldn"t have sầu happened. = If he had driven carefully, the accident wouldn"t have sầu happened.

Nếu anh ấy tài xế cẩn thận thì tai nạn dường như không xảy ra

Những trường hòa hợp khác vào câu điều kiện:

* Unless = If...not (Trừ phi, trường hợp...không)

Ví dụ: If you don"t study hard, you can"t pass the exam. = Unless you work hard, you can"t pass the exam.

* Cụm Từ đồng nghĩa: Suppose / Supposing (mang sử như), in case (trong ngôi trường hợp), even if (trong cả khi, đến dù), as long as, so long as, provided (that), on condition (that) (miễn sao, cùng với điều kiện là) rất có thể nạm mang đến if trong câu điều kiện

Ví dụ: Supposing (that) you are wrong, what will you vày then?

* Without: không có

Ví dụ: Without water, life wouldn"t exist. = If there were no water, life wouldn"t exist.

V. Một số biến đổi thể của câu điều kiện

1. Câu điều nhiều loại I

 - Đối với trường phù hợp rất có thể xảy ra sau đây với nhấn mạnh tâm trạng diễn ra/dứt của vấn đề.

Công thức: If + present simple, future continuous/future perfect.

Ví du: If we leave Hanoi for Hue today, we shall be staying in Hue tomorrow. (Nếu chúng ta rời Hà Thành tới Huế từ bây giờ, họ sẽ sinh hoạt Huế vào trong ngày mai)

If you do your trang chủ work right now, you will have finished it in 2 hours" time. (Nếu các bạn thao tác làm việc bên ngay lập tức bây giờ, các bạn sẽ xong nó trong 2 giờ)

- Đối với ngôi trường hòa hợp trình bày sự gật đầu đồng ý, có thể chấp nhận được, gợi ý

Công thức: If + present simple, ... may/can + V-inf.

Ví dụ: If it stops raining, we can go out. (Nếu ttránh chấm dứt mưa, chúng tôi đã rời khỏi ngoài)

- Đối với câu gợi nhắc, khuyên ổn răn uống, đề xuất hoặc thử khám phá nhưng lại nhấn mạnh vấn đề về hành động

Công thức: If + present simple, ... would lượt thích to/must/have to/should... + V-inf.

Ví dụ: If you go to the library today, I would like to go with you.

(Nếu bạn đi mang đến thư viện ngày bây giờ, tôi ước ao đi với chúng ta.)

If you want khổng lồ thua trận weight, you should do some exercise.

- Đối cùng với câu nghĩa vụ (công ty ngữ ẩn sinh hoạt mệnh đề chính)

Công thức: If + present simple, (do not) V-inf.

Ví dụ: If you are hungry, go lớn a restaurant. (Nếu các bạn đói, hãy đi mang lại nhà hàng.)If you feel cold, don"t open the door. (Nếu các bạn cảm thấy rét, đừng msinh hoạt cửa)

2. Câu điều kiện loại 2

* Mệnh đề chủ yếu (main clause)

 If + past simple, ... would/should/could/might/had to/ought to + be V-ing.

Ví dụ: If we left Hanoi for Hue this morning, we would be staying in Hue tomorrow. (Nếu Cửa Hàng chúng tôi tách Thành Phố Hà Nội vào Huế sáng nay, chúng tôi đang làm việc Huế vào ngày mai)

 If + past simple, past simple. (câu hỏi sẽ xảy ra)

Ví dụ: If the goalkeeper didn"t catch the ball, they lost. (Nếu thủ môn ko bắt láng, chúng ta sẽ thua.)

 If + past simple, ... would be + V-ing.

Ví dụ: If I were on holiday with hyên ổn, I would/might be touring Italy now. (Nếu tôi đi nghỉ cùng anh ấy, tôi vẫn / rất có thể đi lưu giữ diễn tại Ý hiện giờ.)

If dùng nlỗi "as, since, because" hoàn toàn có thể kết phù hợp với cồn tự ở các thì khác nhau trong mệnh đề chủ yếu cùng ko thực sự là 1 trong những câu ĐK.

Ví dụ: If you knew her troubles, why didn"t you tell me? . (nếu khách hàng biết rắc rối của cô ấy ấy, vì sao các bạn ko nói cho tôi)

* Mệnh đề phụ (if-clause)

If + past continuous, ... would/could + V-inf.

Ví dụ: If we were studying English in London now, we could speak English much better. (Nếu bây chừ chúng ta học tập giờ Anh nghỉ ngơi London, bạn có thể nói giờ đồng hồ Anh giỏi hơn.)

 If + past perfect, ... would/could + V-inf.

Ví dụ: If you had taken my advice, you would be a millionaire now. (Nếu chúng ta đã lấy lời khuim của tớ, hiện nay các bạn sẽ là 1 trong triệu phú)

3. Câu điều kiện loại 3* Mệnh đề bao gồm (main clause)

If + past perfect, ... could/might + present perfect.

Ví dụ: If we had found him earlier, we could have saved his life. (Nếu chúng tôi đã search thấy anh ta trước đó, chúng tôi có thể đã cứu vớt sống anh ta.)

 If + past perfect, present perfect continuous.

Ví dụ: If you had left HungYen for ThanhHoa last Saturday, you would have been swimming in SamSon last Sunday. (nếu như bạn rời Hưng tới Thanh hao Hoá cùng nhà nhật tuần trước đó, rất có thể các bạn sẽ bơi ngơi nghỉ hải dương Sầm Sownv à chủ nhật tuần trước)

If + past perfect, ... would + V-inf.

Ví dụ: If she had followedmy advice, she would be richer now. (Nếu cô ấy vẫn làm theo lời khuyên của mình, bây chừ cô ấy đã nhiều hơn.)

* Mệnh đề prúc (if-clause)

 If + past perfect continuous, ... would + present perfect.

Ví dụ: If it hadn"t been raining the whole week, I would have sầu finished the laundry (giả dụ trời ko mưa trong cả cả tuần, tôi đã xong xuôi kết thúc bài toán giặt quần áo)

VI. Bài tập về câu điều kiện

Bài 1: Hoàn thành câu

Chia dạng đúng trong những ngoặc

1. I would repair the roof myself if I (have) _____a long ladder.

2. Unless they turn that radio off, I (go) _____mad.

3. If you were made redundant, what you (do) ______?

4. We’ll have a long way to walk if we (run) ______out of petrol here.

5. If you shake that bottle of port, it (not be) _______ fit to drink.

6. If you spoke louder, your classmates (understand) ______ you.

7. I’ll probably get lost unless he (come) _______with me.

8. You (not have) _______so many accidents if you drove more slowly.

9. If you (wear) ______ a false beard, notoàn thân would have recognized you.

10. If she (leave) ________ the fish here, the cát will eat it.

Đáp án bài bác 1:

1.Had 2. will go 3. would you bởi 4. run 5. won’t be

6. would have sầu understvà 7. comes 8. wouldn’t have 9. had worn 1 0.leaves

Bài 2: Hoàn thành câu

1. If you go lớn Paris, where you (stay) ______?

2. If you (swim) ______ in this lake, you’ll shiver from cold.

3. If someone offered to lớn buy you one of those rings, which you (choose) ______?

4. The flight may be cancelled if the fog (get) _______thiông xã.

5. If the milkman (come) _______, tell hlặng lớn leave two pints.

6. I (call) _______ the office if I were you.

7. Someone (sit) _______on your glasses if you leave them there.

8. If Mel (ask) ________ her teacher, he’d have answered her questions.

9. I would repair the roof myself if I (have) ________a long ladder.

10. Unless they turn that radio off, I (go) ________mad.

11. If you were made redundant, what you (do) ________?

12. We’ll have a long way to lớn walk if we (run) _________out of petrol here.

13. If you shake that bottle of port, it (not be) ________ fit to lớn drink.

14. If you spoke louder, your classmates (understand) ________ you.

15. I’ll probably get lost unless he (come) ________with me.

16. You (not have) ________ so many accidents if you drove more slowly.

17. If you (wear) ________a false beard, notoàn thân would have sầu recognized you.

18. If she (leave) ________ the fish here, the cat will eat it.

19. You (have) _________ no trouble at school if you had done your homework.

trăng tròn. Unless you (tell) ________ the truth, I won’t help you.

Đáp án bài xích 2:

1. will you stay 2. swyên 3. would you choose 4. gets

5. comes 6. would điện thoại tư vấn 7. will sit 8. had asked

9. had 10. will go 11. would you vị 12. run

13.won’t be 14. would have understvà 15. comes 16. wouldn’t have

17. had worn 18. leaves 19. would have had 20. tell

Bài 3: Viết lại những câu sau sang dạng câu ĐK thích hợp.

1. Keep silent or you’ll wake the baby up.

→ If you don’t keep silent, you will wake the baby up.

2. Stop talking or you won’t underst& the lesson.→ If…………

I don’t know her number, so I don’t ring her up. →If………

I don’t know the answer, so I can’t tell you.→ If ………

We got lost because we didn’t have a maps.→ If ………

Susan felt sick because she ate four cream cakes. →………

Without this treatment, the patient would have died. →………

He lost his job because he was late every day. →………

Peter is fat because he eats so many chips. →………

Robert got a bad cough because he started smoking cigarettes. →………

Đáp án bài bác 3:

2. If you keep talking, you won’t understand the lesson.

3. If I know her number, I will ring her up.

4. If I know the answer, I will tell you.

5. If we had had a map, we wouldn’t have got lost.

6. If Susan hadn’t eaten four cream cakes, she wouldn’t have felt sick.

7. If we hadn’t had this treatment, the patient would have died.

8. If he hadn’t been late every day, he wouldn’t have sầu lost his job.

9. If Peter ate less chips, he wouldn’t be fat.

10. If Robert hadn’t started smoking cigarettes, he wouldn’t have sầu got a bad cough.

Xem thêm: Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Hà Nội Tuyển Sinh Trường Đại Học Âm Nhạc Năm 2021

Bài 4: Chọn lời giải đúng

1. When I stopped talking, Sam finished my sentence for me as though he …………..my mind.A. would read B.had read C.reads D. can read

2. If you……….., I would have brought my friends over khổng lồ your house this evening lớn watch T.V, but I didn’t want to bother you.A. had studied B. studied C. hadn’t been studying D. didn’t study

3. I wish I………….you some money for your rent, but I’m broke myself.A. can lkết thúc B. would lkết thúc C. could lover D. will lend

4. If someone ……..…in to the store, smile và say, “May I help you?”A. comes B. came C. would come D. could come

5. “Here ‘s my phone number”.“Thanks. I ‘ll give you a gọi if I …..…….some help tomorrow”A. will need B. need C. would need D. needed

6. If I weren’t working for an accounting firm, I……..….in a ngân hàng.A. work B. will work C. have sầu worked D. would be working

7. The deathrate would decrease if hygienic conditions …………improved.A. was B. is C. were D. had been

8. The education in Japan………..if the basic principles of education had not been taken inlớn consideration.A. would go down B. would have sầu gone down C. went down D. had gone down

9. If there……….the ricefields could have been more productive.A. had been enough water B. were enough water

C. would be enough water D. are enough water

10. The patient could not recover unless he ….……an operation.A. had undergone B. would undergo C. underwent D. was undergoing

Đáp án bài bác 4

1. B 2. C 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. B 9. A 10. C

Trên đây là phần ôn tập tổng phù hợp về cách dùng toàn bộ các loại câu điều kiện trong giờ anh, mong muốn nội dung bài viết bổ ích với các bạn, chúc các bạn học tập xuất sắc.