Tiếng Anh lớp 8 thiệt sự là một trong những thử thách với nhỏ, độc nhất là ngữ pháp lớp 8 vừa nhiều năm vừa cạnh tranh. Nếu không tồn tại phương thức học đúng mực cũng giống như sự chuyên cần siêng năng thì nhiều vô kể tphải chăng rất đơn giản bị “đuối” phần ngữ pháp. Vì vắt hanoitc.com xin dành nội dung bài viết bây giờ để cùng bé ôn lại ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 8 phần Câu bị động đặc biệt. Hi vọng bài viết này sẽ giúp nhỏ nắm vững kiến thức và kỹ năng ngữ pháp hơn!


*
Nắm vững kỹ năng ngữ pháp khó lớp 8: Câu thụ động quan trọng

Câu tiêu cực cùng với "Think/Believe/Say"

a, + CĐ: S (People, They,.....) + say/think/believe...+ that +.........

Bạn đang xem: Bài tập về câu bị đông lớp 8

+ BĐ: S + is/am/are + said/thought/believed...+ to lớn V............

→ It + is/am/are + said/thought/believed... that +............

b, + CĐ: S (People,They,.....) + said/thought/believed...+ that....

+ BĐ: S + was/were + said/thought/believed...+ to have sầu + V(pII)

→ It + was/were+ said/thought/believed... that +............

Eg: - People believe that 13 is an unlucky number.

→ 13 is belived lớn be an unlucky number.

or → It is believed that 13 is an unlucky number.

- They thought that Mai had gone away.

→ Mai was thought to lớn have sầu gone away.

or → It was thought that Mai had gone away.

Câu tiêu cực cùng với "Have"

+ CĐ: S + have/has/had + sb + V + sth+ .......

+ BĐ: S + have/has/had + sth + V(pII) + (by sb)...

Eg: I had him repair my bicycle yesterday.

=> I had my bicycle repaired yesterday.

Ưu đãi hanoitc.com Tháng 10 - Nữ quyền đăng quang - Nhận khuyến mãi thôi!!!

Câu bị động cùng với "Get"

+ CĐ: S + get/gets/got + sb + to lớn V + sth +.......

+ BĐ: S + get/gets/got + sth + V(pII) + (by sb)...

Eg: I got hyên khổng lồ repair my car last week.

=> I got my car repaired last week.


*
Nắm vững vàng kiến thức ngữ pháp cực nhọc lớp 8: Câu thụ động quan trọng đặc biệt

Câu tiêu cực cùng với "Make"

+ CĐ: S + make/made + sb + V + sth +......

+ BĐ: S + is/are//was/were made + lớn V+ sth +......

Eg: The step mother made Littele Pea vì chưng the chores all day.

→ Littele Pea was made khổng lồ bởi the chores all day.

Câu thụ động cùng với "Need"

+ CĐ: S + need + to lớn V+ sth +........

+ BĐ: S (st)+ need + lớn be V(pII).

or → S (st)+ need+ V-ing.

Eg: You need to lớn cut your hair.

→Your hair need to be cut.

→ Your hair need cutting.

Xem thêm: Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn, Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn


hanoitc.com English được thành lập tại Singapore vị hanoitc.com International Pte.Ltd với mô hình học tập trực con đường 1 kèm 1 gồm thiên chức liên kết bạn học tập và bạn dạy dỗ giờ anh bên trên toàn thế giới.