*Bạn đang xem: Cao đẳng cảnh sát nhân dân ii tuyển sinh 2022 chính thức

*

Giới thiệu Thông tin Giáo dục - Đào tạo Tuyển sinc Nghiên cứu giúp Khoa học Trang Sinc viên Tạp chí Khoa học tập CSND Hợp tác Quốc tế
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
HOẠT ĐỘNG TÌNH NGHĨA TẠI XÃ BÌNH THẮNG, HUYỆN BÙ GIA MẬPhường, TỈNH BÌNH PHƯỚC
*
TRAO TẶNG QUỸ KHUYẾN HỌC CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM HỌC 2021 – 2022
*
HỘI THẢO KHOA HỌC “RÀ SOÁT, XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II”


Xem thêm: Đh An Ninh Nhân Dân - Điểm Chuẩn Đại Học An Ninh Nhân Dân 2021

*
THAM DỰ HỘI THẢO “CHỨNG CỨ LÀ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG VỤ ÁN MUA BÁN NGƯỜI – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM”