12 thì cơ bản được phân chia theo 3 mốc thời gian: Bây Giờ, Quá khứ đọng cùng Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa sẽ giúp đỡ chúng ta bao gồm phương pháp, biện pháp sử dụng và tín hiệu nhận ra các thì trong giờ đồng hồ Anh. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!Bên cạnh đó, các các bạn sẽ được học tập thêm cấu trúc về thì nước ngoài lệ sản phẩm 13 là thì tương lai sát gồm dự tính nữa nhé!


*


1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Công thức thì bây giờ đơn

Công thức thì bây chừ đơn đối với đụng từ bỏ thường

Khẳng định:S + V_S/ES + OPhủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

 Công thức thì hiện nay đơn so với hễ từ TobeKhẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ AdjPhủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ AdjNghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Cách sử dụng:

Diễn tả một thực sự hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East & sets in the West.)Diễn tả 1 kinh nghiệm, một hành động thường xuyên xảy ra làm việc hiện nay. (E.g:I get up early every morning.)Nói lên khả năng của một bạn (E.g : He plays tennis very well.)

3. Dấu hiệu nhận biết thì hiện thời đơn:

Trong câu tất cả xuất hiện thêm từ sau: every (every day, every week, every month, ...)Các trạng tự gia tốc mở ra trong thì ngày nay đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Bạn đang xem: Cách xác định thì trong tiếng anh

Ví dụ:

I use the Internet just about every day.I always miss you.

➨  quý khách hàng coi chi tiết rộng về thì hiện nay đơn:  Thì ngày nay đơn (Simple Present) 

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP. DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.)Phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.)Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Cách sử dụng

Diễn tả hành vi vẫn diễn ra trên thời khắc nói (E.g: The children are playing football now.)Diễn tả hành động sẽ diễn ra dẫu vậy ko duy nhất thiết xẩy ra tại thời khắc nói. (E.g: I am looking for a job)Diễn tả 1 sự thở than cùng với hành động lặp đi lặp lại các tạo khó tính, bực mình. Trong trường phù hợp này, câu thông thường sẽ có trạng trường đoản cú gia tốc "always". (E.g : He is always borrowing our books & then he doesn’t remember.)Dùng nhằm mô tả một hành động sắp tới xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước (E.g: I am flying to lớn Thailand tomorrow.)

Lưu ý đặc biệt quan trọng cần biết:

Không dùng thì ngày nay tiếp nối với những động từ chỉ tri giác, thừa nhận thức nlỗi : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, underst&, know, like, want, glance, smell, love sầu, hate, ...

Ví dụ:

I am tired now.He wants to go for a cinema at the moment.Do you rethành viên me?

3. Dấu hiệu nhấn biết:

Trong câu bao hàm từ: Now, right now, at present, at the moment,

Trong các câu trước đó là một trong câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

➨ Các chúng ta xem chi tiết về thì hiện tại tiếp diễn:  Thì hiện thời tiếp diễn (Present Continuous) 

Tsay mê khảo những bài viết khác: 

 

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my cthua kém friend for a month.)Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have sầu you eaten dinner yet?)

2. Cách sử dụng thì bây giờ hoàn thành trong giờ đồng hồ Anh:

Diễn tả hành động xẩy ra trong thừa khứ đọng mà lại ko phân tích thời khắc, bao gồm hiệu quả tương quan đến hiện tại:

Ví dụ: : My car has been stolen./ Chiếc xe của tớ đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và vẫn tiếp tục ở hiện nay tại :

Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ vẫn kết thân được 50 năm rồi.

3. Dấu hiệu nhận thấy thì hiện giờ hoàn thành:

Trong thì hiện tại ngừng thường có hầu hết từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

just, recently, lately: cách đây không lâu, vừa mớiever: đang từngalready: rồifor + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …)since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)yet: chưa (cần sử dụng trong câu lấp định với câu hỏi)so far = until now = up khổng lồ now = up to lớn the present: cho đến bây giờ

➨ Các bạn xem cụ thể hơn về thì bây giờ hoàn thành:  Thì hiện thời xong xuôi (Present Perfect) 

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾPhường DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức:

Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.)Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Cách dùng:

Diễn tả một hành vi bắt đầu trong vượt khứ diễn ra liên tục với kéo dài mang đến hiện thời. Nhấn rất mạnh vào đặc thù “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy đang đứng bên dưới ttách tuyết hơn 3 tiếng rồi.

Phân biệt cùng với thì bây chừ hoàn thành:

Thì hiện tại dứt nhấn mạnh vấn đề vào kết quả còn thì hiện nay xong xuôi tiếp tục nhấn mạnh tay vào quá trình.

3. Cách nhận biết thì ngày nay xong xuôi tiếp diễn:

- Từ dìm biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, và so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have sầu been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với đụng tự thường:

(Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)(Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)(Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you Điện thoại tư vấn Zoey yesterday?)

 

Với đụng tự Tobe:

(Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Cách sử dụng thì quá khứ đọng đơn:

Diễn tả một hành động sẽ xẩy ra với dứt vào vượt khứ. 

Ví dụ:

I went to lớn the concert last week.A few weeks ago, a woman called to report a robbery.

3. Dấu hiệu thừa nhận biết:

Các tự thường lộ diện vào thì quá khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức:

Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o"cloông chồng yesterday.)Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o"cloông chồng yesterday.)Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"cloông xã yesterday?)

2. Cách dùng: 

Dùng nhằm mô tả một hành vi sẽ xẩy ra tại 1 thời điểm khẳng định vào thừa khứ.

Ví dụ: At 12 o’clochồng yesterday, we were having lunch. (Vào thời điểm 12h ngày ngày qua, chúng tôi đang ăn uống trưa.)

 

Dùng nhằm mô tả một hành động vẫn xẩy ra thì một hành vi không giống xen vào. Hành đụng đang xẩy ra chia thì quá khđọng tiếp tục, hành vi xen vào phân chia thì vượt khđọng 1-1.

Xem thêm: Top 5 Các Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả, Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất

Ex: He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta đã tán phễu cùng với chúng ta Lúc người mẹ cậu ta vào phòng.)

3. Dấu hiệu thừa nhận biết:

Trong câu bao hàm từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into lớn the house.