Trong lúc giao tiếp, khi yêu cầu trả lời thắc mắc hoặc khi phải nói tới một chủ đề, bạn chạm mặt phải vụ việc nhắc đi đề cập lại một cấu tạo câu duy nhất khiến cuộc giao tiếp trở nên nhàm chán. Vì vậy, trong bài viết hôm nay, Topica NATIVE để giúp đỡ bạn tổng hợp những cấu trúc viết lại câu giờ Anh để hoàn toàn có thể giao tiếp trôi chảy, nóng bỏng hơn nhé!

1. Nguyên nhân phải viết lại câu?

Ngoài việc thực hành bài tập viết lại câu của đề bài thì họ còn thực hiện các kết cấu viết lại câu trong số những trường đúng theo dưới đây:

Khi mong mỏi câu trả lời không xẩy ra nhắc lại câu hỏi và trở yêu cầu hay hơnSử dụng kết cấu linh hoạt hơn, né nhàm chánChuyển trường đoản cú dạng câu chủ động sang câu bị độngChuyển tự câu trực tiếp thanh lịch câu loại gián tiếpSử dụng giữa những trường hợp về đảo ngữ vào câu tiếng Anh
Để test chuyên môn và nâng cấp kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được dàn xếp trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

Bạn đang xem: Cách viết câu tiếng anh hoàn chỉnh


2. Các cấu trúc viết lại câu trong giờ Anh

Dưới trên đây Topica sẽ reviews đến các bạn các cấu tạo viết lại câu không biến đổi nghĩa trong tiếng Anh. Hãy thuộc theo dõi nhé!

Cấu trúc viết lại câu 1

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh sử dụng các từ, cụm từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to lớn work.

Because of the rain, we can’t go to lớn work.

(Bởi vì trời mưa, nên công ty chúng tôi không thể đi làm việc được)

Cấu trúc viết lại câu 2

Chuyển đổi câu trong giờ đồng hồ Anh có các từ, nhiều từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued lớn study our lessons.

In spite of the noise, we continued khổng lồ study our lessons.

(Mặc dù khôn xiết ồn ào, nhưng shop chúng tôi vẫn liên tục học cho hoàn thành bài)


Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ Anh bài bản để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm cho tại TOPICA Native để được bàn bạc trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

Cấu trúc viết lại câu 3

Cách viết lại câu sử dụng cấu trúc so that cùng such that (quá … cho nổi mà) đi cùng với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that


*

Các công thức viết lại câu trong tiếng Anh – kết cấu so that và such that


Ví dụ: This film is so boring that no one wants to see it.

↔ It is such a boring film that no one wants to see it.

(Cái phim này ngán tới nổi nhưng mà chẳng ai hy vọng coi nó hết)

Cấu trúc viết lại câu 4

Cấu trúc too to (không thể) dùng sửa chữa với kết cấu enough

S + V + too + Adj. + to V

⇔ not + Adj. + enough + khổng lồ V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

↔ Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri quá lớn để có thể mặc vừa dòng váy kia)

 Xem vớ tần tật về cách hình thành câu lấp định trong câu ko thể quăng quật qua!

Cấu trúc viết lại câu 5

Cấu trúc so thatsuch that (quá .. đến mức) dùng sửa chữa với cấu tạo too to (quá … đến mức không thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + to V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.

↔ These shoes are too small for him lớn wear.

(Mấy đôi giầy này quá bé nhỏ so với chiếc chân của anh ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.

↔ The question was too difficult for us khổng lồ answer.

(Câu hỏi quá khó khăn đến nổi không một ai trong công ty chúng tôi tìm được câu trả lời)

Cấu trúc viết lại câu 6

Cách viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh với kết cấu find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + lớn V


*

Viết lại câu là một trong dạng bài bác tập phổ biển trong giờ Anh


Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard to lớn live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm giác sống làm việc vùng quê là bài toán khó khăn đối với mình)

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu điều kiện tương đương trong giờ Anh

Câu gốcCâu viết lạiVí dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2If + mệnh đề 1, mệnh đề 2Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldn’t have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2If + mệnh đề 2, mệnh đề 1I can’t go out because I don’t have money

If I had money, I could go out


Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ đồng hồ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native để được bàn bạc trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 8

Chuyển thay đổi câu If not thanh lịch unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: không được biến đổi loại câu điều kiện, chỉ được thay đổi nghĩa che định hay ngờ vực của nó

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

(Nếu trời không mưa, bạn có thể đi dã ngoại)

Cấu trúc viết lại câu 9

Viết lại câu cùng với thì lúc này hoàn thành thanh lịch thì vượt khứ đơn (dùng công ty ngữ giả ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Huan và Vy have been married for 3 years.

↔ It’s been 3 years since Huan và Vy were married.

(Đã tía năm tính từ lúc thời điểm Huân và Vy kết hôn)

Cấu trúc viết lại câu 10

Chuyển thay đổi câu điều ước

 Cấu trúc Ví dụ
Câu ước ở tương laiwish + someone + would + bare infinitiveShe won’t come back here.

↔ I wish she would come back here.

(Tôi ước chi cô ấy sẽ trở lại đây)

Câu ước ở hiện nay tạiwish + someone + V2/-edI don’t have lots of money.

↔ I wish I could have lots of money.

(Tôi ước gì tôi gồm hật các tiền)

Câu cầu ở quá khứwish + someone + had + V3/-edI didn’t say that I love him.

↔ I wish I had said that I loved him.

(Tôi mong gì mình nói theo cách khác rằng tôi yêu anh ấy)


Để test trình độ chuyên môn và nâng cấp kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native nhằm được dàn xếp trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển thay đổi câu có thì hiện tại hoàn thành bao phủ định sang trọng thì vượt khứ đơn (cấu trúc the last time, kết cấu when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

(Lần sau cuối tôi gặp gỡ Lucy là khi chúng tôi ra trường)

I haven’t seen him since I was a student.

↔ I last saw him when I was a student.

(Tôi gặp mặt anh ta lần cuối lúc tôi vẫn tồn tại là học sinh)

Cấu trúc viết lại câu 12

Chuyển câu ở thì vượt khứ đơn thanh lịch thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

↔ Shawn has been playing guitar since he was five.

(Shawn đã nghịch ghi-ta từ lúc cậu ấy lên 5 tuổi)

Cấu trúc viết lại câu 13

Viết lại câu tiếng Anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời hạn làm gì)


*

Cấu trúc it takes time


S + V + … +

⇔ It takes/took + someone + + to lớn V

Ví dụ: Betty walks to school in 15 minutes.

↔ It takes Betty 15 minutes to walk lớn school.

(Betty mất 15 phút để quốc bộ tới trường)


Để test trình độ chuyên môn và cải thiện kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được điều đình trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

Cấu trúc viết lại câu 14

Chuyển thay đổi dùng cấu trúc it was not until … that (mãi tính đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: nam giới didn’t go trang chủ until he finishes all the tasks.

It was not until phái nam finished all the tasks that he went home.

(Mãi tính đến khi Nam chấm dứt xong không còn mọi công việc thì cậu mới về nhà)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu trúc viết lại câu đối chiếu trong giờ Anh:

Chuyển đổi câu đối chiếu hơn thành đối chiếu nhất cùng ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.

(Việt phái mạnh là quốc gia xinh đẹp nhất theo ý kiến của tôi ↔ Theo quen thuộc điểm của tôi, không nơi nào đẹp bởi Việt Nam)

Chuyển đổi câu đối chiếu bằng thành đối chiếu hơn và ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake.

↔ His cake is bigger than my cake.

(Bánh của mình không to bằng bánh của cậu ta ↔ Bánh của cậu ta to ra nhiều thêm bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Chuyển kết cấu started/began sang trọng thì bây giờ hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began khổng lồ learn English 4 years ago.

↔ She has learned/ has been learning English for 4 years.

(Cô ấy học tập tiếng Anh từ tư năm trước)


Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được dàn xếp trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 17

Cách viết lại câu giờ Anh với kết cấu This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

↔ I have never watched this film before.

(Tôi chưa lúc nào xem tập phim này trước đây)

 Xem giải pháp dùng chi tiết tại This is the first time

Cấu trúc viết lại câu 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go khổng lồ bed.

↔ It‘s (high/about) time you went khổng lồ bed.

(Đã tới lúc bé đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 19

Các dạng viết lại câu kiến nghị tương đồng: cấu trúc suggest that, let’s,…


*

Công thức viết lại câu tiếng Anh – câu đề nghị tương đồng


Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao chúng ta không đi dạo đi? ↔ cô nàng đề nghị đi ra phía bên ngoài dạo)

Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Nghỉ ngơi bọn chúng thôi!)

Cấu trúc viết lại câu 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu công ty độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + …It be said that + S + VPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said khổng lồ + V hoặc to have V3/-edPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ He is said to drink a lot of wine.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu tạo hardly when cùng no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go home, he showed up.

Hardly had I gone trang chủ when he showed up.

No sooner had I gone home than he showed up.

(Ngay sau thời điểm tôi về công ty thì anh ta xuất hiện)

Cấu trúc viết lại câu 22

Dùng cấu trúc Supposed khổng lồ V

It’s one’s duty to do something

⇔ S + be + supposed to vì chưng something

Ví dụ: It’s your duty lớn protect me.

↔ You are supposed lớn protect me.


Để test chuyên môn và nâng cấp kỹ năng giờ Anh bài bản để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native để được hiệp thương trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 23

Sử dụng cấu trúc preferwould rather

S + prefer + doing st to lớn doing st

⇔ S + would rather + vị st than vị st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him.

↔ I would rather stay at trang chủ than hang out with him.

(Con thà ở trong nhà còn hơn đi chơi với hắn ta)

Cấu trúc viết lại câu 24

Sử dụng cấu trúc would prefer cùng would rather

S + would prefer + sb + to V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not khổng lồ stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Mẹ ko thích con thức khuya đâu)

Cấu trúc viết lại câu 25

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp chủ từ ở cả hai câu là không giống nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + to lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

↔ My dad turned off the TV for us to sleep.

(Cha tôi tắt TV để chúng tôi có thể ngủ)


Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được dàn xếp trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

Cấu trúc viết lại câu 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this.

There’s no point in getting upset about this.

(Chuyện kia không đáng để bi đát đâu)


*

Hãy luyện tập thật nhiều để ghi ghi nhớ được những kết cấu viết lại câu


Cấu trúc viết lại câu 27

Sử dụng kết cấu cảm thán How và What

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

(Cô ấy chạy nhanh quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so beautiful.

What a beautiful girl!

(Quả là một cô gái xinh đẹp)


Để test trình độ và cải thiện kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native nhằm được thương lượng trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 28

Cấu trúc it is necessary that:

Need lớn V

⇔ to be necessary (for sb) + khổng lồ V

Ví dụ: You don’t need lớn come here.

It’s not necessary for you lớn come here.

(Ah không cần thiết phải đến trên đây đâu)

Not… anymore

⇔ No longer + hòn đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love you anymore.

No longer bởi vì I love you.

↔ I no more love you.

(Anh không còn yêu em nữa)

Cấu trúc viết lại câu 29

Sử dụng cấu tạo used to tương tự với cấu tạo accustomed to

S + be accustomed khổng lồ + V-ing/N

⇔ S + be used to lớn + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

↔ My brother was used to sleeping late.

(Anh không cần thiết phải đến đây đâu)

Cấu trúc viết lại câu 30

Dùng to infinitive thay thế sửa chữa cho cấu tạo because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + to V

Ví dụ: She studies hard because she wants khổng lồ pass the exam.

↔ She studies hard to pass the exam.

(Cô ấy học hành cần cù vì mong muốn đậu kỳ thi)


Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được bàn bạc trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

3. đoạn clip 3 mẹo viết lại câu giờ đồng hồ Anh

4. Bài bác tập viết lại câu trong giờ Anh gồm đáp án

Để củng cố kiến thức về các công thức viết lại câu vừa học tập ở trên, hãy cùng Topica làm những dạng bài bác tập viết lại câu trong giờ Anh bên dưới nhé!

Bài tập 1: Rewrite the following sentences by changing the indicated component

The man was furious. (adjective)The council would not collect the rubbish. (verb)We watched a film on birds. (preposition)The bus was late because of the bad traffic. (clause order)The gate was opened by a guard. (active tense)When she got home, the door was unlocked (time clause position)She cooked a pie, some potatoes, and green vegetables. (reorder list)The game was cancelled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)I can’t go lớn work on time because it rains so heavilyI often played kite flying when I was a childWe discuss environmental change issuesIt appears that it is rainingShe has interest in practicing aerobics in her miễn phí time

Bài tập 2: bài tập viết lại câu không thay đổi nghĩa

1. My mother used lớn play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from nam giới Dinh to lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……


*

Bài tập viết lại câu trong giờ Anh có đáp án


8. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Bài tập 3: bài xích tập viết lại câu không thay đổi nghĩa

I can’t go to work on time because it rains so heavily => ………………………………………I often played kite flying when I was a child => ………………………………………We discuss about environmental change issues => ………………………………………It appears that it is raining => ……………………………………..She has an interest in practicing aerobics in her không tính tiền time => ……………………………………..Police asked him lớn identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….She always speaks no care => ………………………………………………………….She has learned English for 5 years => …………………………………………………………….He speaks so soft that we can’t hear anything => …………………………………….Because she is absent from school => …………………………………………………It was an interesting film => …………………………………………………………….I don’t think she loves me => ……………………………………………………

Bài tập 4: Viết lại câu nghĩa không thay đổi nâng cao

1. In his recent article, Bob Lee pointed out all the faults in the government’s new transport policy.

In his recent artilce, Bob Lee was…………………

2. The company have been reviewing their recruitment policy for the last three months.

The company’s …………………

3. I’m absolutely sure he took the money on purpose.

He couldn’t possibly…………………

4. He delayed writing his book until he had done a lot of research.

Only after…………………

5. They declaired war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse…………………

6. I feel that I don’t fit with the people in the new office.

I feel like…………………

7. Skysrapers in the USA are on average taller than anywhere else in the world.

The average …………………

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed…………………

9. It’s more than a fortnight snice anyone saw Julian.

Julian…………………

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Complete application …………………

Bài tập 5: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. I regret spending so much money.

I wish I ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I bởi after a oto journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than buses.

Buses _______________________________________

5. He turned off the light, then he went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. He has been collecting stamps for five years.

He started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this city.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. He spends two hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài tập 6: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My mother bought me a nice blouse.

A nice blouse ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. “Would you mind waiting for a few minutes ?”

We __________________________________________________

5. “Where’s the best place to buy souvenirs ?”

I asked her ___________________________________

6. You won’t thua thảm weight if you don’t stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. Khổng lồ know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered to lớn be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon – Avon we saw Shakespeare’s birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than there used lớn be.

There didn’t __________________________________________

Đáp án bài xích tập

Đáp án bài 1The man was angry.The council refused lớn collect the rubbish.We watched a film about birds.Because of the bad traffic, the bus was late.A guard opened the gate.The door was unlocked when she got home.She cooked green vegetables, a pie and some potatoes.The game was cancelled because of the rain.I can’t go khổng lồ work on time because of heavy rain.I am used to playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her free time.Đáp án bài 2My mother doesn’t play volleyball anymore.She suggests going fishing.I was given a dress on my birthday.He invited me for orange juice.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.It takes four hours to lớn drive from phái nam Dinh khổng lồ Ha Noi.The owner of the oto is thought khổng lồ be abroad.I wish he had told me about it.The rain was too heavy for you to go swimming.

Xem thêm: Đáp Án Đề Toán Đại Học 2013 Và Đáp Án Chính Thức, Đáp Án Đề Thi Đại Học Môn Toán Khối D Năm 2013

Đáp án bài xích 3I can’t go to lớn work on time because of heavy rain.I am used khổng lồ playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her không tính tiền time.Police have him identify the other man in the next room.She is always careless about her words.It takes her 5 years khổng lồ learn English.He does not speak softly.Because of her absence from school.What an interesting film!At no time vì I think she loves me.Đáp án bài 4