Để miêu tả một thói quen, chúng ta có thể sử dụng: used khổng lồ, be used lớn cùng get used lớn. Vậy làm cho rứa nào nhằm khác nhau được cùng sử dụng 3 cấu tạo này đúng mục tiêu nói nhỉ? Trong bài viết này, cô Hoa sẽ lý giải mang lại chúng ta TẤT TẦN TẬT cách rõ ràng và thực hiện 3 kết cấu bên trên chuẩn xác nhất nhé!

Để diễn đạt một kiến thức, bạn cũng có thể sử dụng: cấu trúc used lớn, be used khổng lồ cùng get used to. Vậy làm thay làm sao để phân biệt được cùng áp dụng 3 cấu tạo này đúng mục tiêu nói nhỉ? Trong nội dung bài viết này, cô Hoa đã giải đáp đến các bạn TẤT TẦN TẬT cách sáng tỏ và thực hiện 3 cấu trúc bên trên chuẩn chỉnh xác tốt nhất nhé!

Đầu tiên, cô Hoa đã thuộc những em học phương pháp dùng của từng cấu trúc trật để nắm rõ cách cần sử dụng trước nhé:

1/ Cấu trúc Be used to 

- Cấu trúc: Subject + rượu cồn từ thiết yếu + used lớn + Object.

Bạn đang xem: Cách sử dụng used to và be used to

 

Chủ ngữ (S)

Động từ bỏ thiết yếu (be)

not

used to

object 

+

I

am

 

used to

horses.

-

He

is

not

used to

children.

We

are

n"t

used to

big cities.

?

Are

you

 

used to

her temper?


Nếu Object tương quan mang đến một hễ từ bọn họ sử dụng dạng: Be used lớn + Ving hoặc các danh từ 

- Cách dùng:

Diễn tả 2 vấn đề gì đó các bạn sẽ làm không hề ít lần hoặc sẽ có tay nghề với Việc đó rồi, vày vậy nó không còn lạ lẫm, mới mẻ và lạ mắt hay trở ngại gì cùng với chúng ta nữa

- Ví dụ: 

She is used to lớn swimming every day : Cô ấy đang quen cùng với bài toán đi tập bơi mỗi ngày.

Nghĩa trở lại của be used to là be NOT used to: xa lạ với, không thân quen với

They"ve always lived in hot countries so they aren"t used to lớn the cold weather here: Họ luôn sinh sống sống các vùng nhiệt đới bắt buộc chúng ta xa lạ cùng với nhiệt độ lạnh ở đây.

2. Cấu trúc Used to

- Cấu trúc: Used khổng lồ + Verb

- Cách dùng:

Chỉ một kinh nghiệm, một hành vi thường xuyên xẩy ra trong quá khđọng cùng hiện thời không hề nữa. (Chỉ được áp dụng trong quá khứ đọng đơn).

Used to chỉ có thể đề cùa tới một thời hạn sẽ qua.

- Ví dụ: 

When Jame was young, he used lớn play tennis once a day: khi Jame còn tphải chăng, anh ấy thường xuyên đánh tennis một lượt mỗi ngày

I used khổng lồ drink a lot: Trước đây, tôi thường uống rượu không ít.

Lưu ý:

"Used to" ko được áp dụng trong một câu cùng với nhiều từ bỏ cho thấy cường độ liên tục xảy ra hoặc mất bao lâu.

Ví dụ:

I lived in London for 8 years - ko áp dụng I used lớn live sầu in London for 8 years. 

Tôi sinh sống ở London được 8 năm

*

3/ Cấu trúc Get used to

- Cấu trúc: lớn get used khổng lồ + V-ing/ noun

- Cách dùng:

Sử dụng khi bạn đã dần quen với 1 việc nào kia. Chỉ cả 1 quy trình nhằm trsống buộc phải thân quen với vấn đề nào đấy.

- Ví dụ: 

She got used lớn American food: Tôi đã dần thân quen với món ăn Mỹ

I didn"t understvà the accent when I first moved here but I quickly got used to it: Lần đầu tiên gửi mang đến trên đây, tôi sẽ không hiểu được giọng nói làm việc vùng này tuy nhiên giờ tôi đang nhanh lẹ quen dần dần với nó

We have always lived in the country but now I"m beginning to lớn get used to living in the city: Chúng tôi luôn luôn sinh sống sinh hoạt miền quê mà lại bây giờ tôi bước đầu dần dần quen cùng với vấn đề sinh sống ngơi nghỉ tỉnh thành.

 

 

4. các bài tập luyện về cấu trúc used to lớn, be used lớn cùng get used to

For each sentence, choose a variety of "used to", "be used to" or "get used to". Use the verb in the brackets khổng lồ make the sentence. Don"t use any contractions.

1. European drivers find it difficult to _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) to school there, but now it"s a factory.

3. I"ve sầu only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they bởi things round here.

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can"t believe they are going khổng lồ build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all!

8. Whenever all my friends went to lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have sầu had my driving licence almost a year now.

When Max went lớn live sầu in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very open minded person.

Đáp án

Question 1: get used to lớn driving.

Question 2: used lớn go.

Question 3: am still not used khổng lồ.

Question 4: used khổng lồ live sầu.

Question 5: am used to finishing.

Question 6: never get used khổng lồ.

Question 7: used to lớn smoke.

Question 8: never used to go.

Question 9: am used to driving.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Ngoại Giao 2020, Điểm Chuẩn Học Viện Ngoại Giao Các Năm 2021

Question 10: got used to lớn living.

Cô Hoa mong muốn rằng sau khoản thời gian học tập với làm cho bài tập về cách thực hiện của cấu trúc used lớn, be used to với get used to lớn để giúp đỡ chúng ta học hành giờ đồng hồ Anh tốt hơn nhiều!

Nếu bạn có nhu cầu học giờ đồng hồ Anh trực tuyến thuộc Cô Hoa các bạn hãy BẤM VÀO ĐÂY để đăng ký nhé!