2. Câu đống ý xác định Too/So2. Câu tán thành bao phủ định Either/Neither3. bài tập câu ưng ý vào giờ đồng hồ Anh

Có bao giờ bạn từ bỏ hỏi bao gồm bí quyết làm sao lặp lại điều tín đồ trước vừa new nói nhưng mà không phải nói lại cả câu kia không? Nếu nhiều người đang thắc mắc điều này thì bây giờ, hanoitc.com đang trình bày chi tiết giải pháp cần sử dụng So/Too, Either/Neither trong tiếng Anh đương nhiên bài tập tất cả lời giải nhằm độc giả rất có thể nắm vững kỹ năng này nhé !

*
*
*
các bài tập luyện câu tán thành vào giờ đồng hồ Anh

a) Bài 1: Điền vào khu vực trống “either, neither, so, too” cùng với các trợ đụng từ bỏ mê say hợp

We should vì chưng our homework now & they ……………..The pineapples aren’t ripe and …………….. bananas.Peter can sing & dance well, and ……………..his brother.My father doesn’t drink coffee and my uncle ……………..Hoa likes carrots & her sister ……………..My parents vày exercises every morning & I ……………..Milk is good for your health and …………….. fruit juice.These boys like playing football & …………….. those boys.

Bạn đang xem: Cách sử dụng neither either so too

Đáp án bài 1:

should, too.neither areso candoesn’t, eitherdoes, toovì chưng,tooso isso do

b) Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất

Neither Laura nor her classmates … going lớn the park today.A. is B. are C. were… I or my mother am a doctor.A. Neither B. Either C. NotHe doesn’t go picnic this weekend & they don’t, …A. too B. neither C. eitherJane should prepare for the exams và … should you.A. either B. neither C. soI don’t lượt thích listening to lớn music, …A. either B. too C. neitherA: “They don’t think he told jokes.” – B: “…”A. Neither bởi vì I. B. So bởi I C. Me, too.A: “My sister likes listening lớn music so much.” – B: “…”A. So am I. B. I do, too. C. Neither vì chưng I.A: “I can’t go there.” – B: “…”A. So can I.B. Neither can I.C. I don’t, either.

Xem thêm: Top 6 Ứng Dụng Giúp Kết Bạn Với Người Nước Ngoài Để Học Tiếng Anh Qua Mạng

Đáp án bài bác 2:

BBCCAABB

c) Bài 3: Tìm lỗi không đúng và sửa lại mang đến đúng

You don’t lượt thích playing games, & neither don’t I.My father doesn’t cook well, & my sister doesn’t neither.I don’t know how to get there, and neither does he.

Đáp án bài 3:

don’t ⇒ dodoesn’t neither ⇒ doesn’t, eitherdoes ⇒ can

Trên đó là tổng thể bài viết cụ thể vềCâu tán thành trong tiếng Anh dùng Too/So, Either/Neither cùng bài tập bao gồm đáp án, mong muốn sẽ giúp đỡ bạn làm rõ và sử dụng bọn chúng dễ dãi. Ngoài Câu đống ý thì trong giờ đồng hồ Anh còn có vô vàn những cấu trúcngữ pháp, những thì khác, những bạn có thể tìm hiểu thêm tạiHọc giờ đồng hồ Anh thuộc hanoitc.com. Cùng theo dõi các nội dung bài viết sau củahanoitc.comđể sở hữu thêm những kỹ năng và kiến thức bổ ích rộng nhé. Thanks!