Muốn nắn luyện nói giờ đồng hồ Anh thoải mái và tự nhiên, một trong các yếu tố quan trọng đặc biệt các bạn nhất quyết cần yếu bỏ qua đó là trọng âm.

Nếu ai đang gặp gỡ khó khăn vào việc xác minh trọng âm của trường đoản cú, dưới đây là cách tiến công trọng âm tiếng Anh dễ dàng ghi nhớ mà các bạn nên tìm hiểu.

*
*
Cách tiến công trọng âm giờ đồng hồ anh

Quy tắc 1: Hầu hết các danh từ cùng tính trường đoản cú tất cả 2 âm máu, trọng âm sẽ rơi vào tình thế âm máu máy nhất

Ví dụ:

Apple /ˈæpl/Orange /ˈɔːrɪndʒ/
Rainy /ˈreɪni/Happy /ˈhæpi/

Quy tắc 2: Hầu không còn những hễ tự với giới trường đoản cú gồm 2 âm ngày tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai.

Bạn đang xem: Cách nhấn âm trong tiếng anh

Ví dụ:

Become /bɪˈkʌm/Behind /bɪˈhaɪnd/
Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/Toward /təˈwɔːd/

Quy tắc 3: Hầu không còn các trường đoản cú bao gồm tận cùng là:oo, oon, ee, eer, ain (chỉ xét cồn từ), ology, ique, esque, ette thì trọng âm lâm vào cảnh chính âm huyết đó.

Ví dụ:

Bamboo /ˌbæmˈbuː/Degree /dɪˈɡriː/Maintain /meɪnˈteɪn/Picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/
Typhoon /taɪˈfuːn/Engineer /ˌendʒɪˈnɪr/Biology /baɪˈɑːlədʒi/Unique /juˈniːk/
Giải pháp cho sự việc phân phát âm giờ Anh không chuẩn và chưa đúng ngữ điệu:52 đoạn phim bài học phân phát âm được soạn cực kỳ cẩn thận để giúp bạn nâng trình tiếp xúc tiếng Anh chỉ trong vòng 30 ngày.
Tìm gọi ngay

Quy tắc 4: Các trường đoản cú có tận cùng là: ion, ity, ic, ial, ian, ible, id, eous, uous thì trọng âm thường lâm vào âm tiết trước nó.

Ví dụ:

Tradition /trəˈdɪʃn/Magician məˈdʒɪʃn/
Ability /əˈbɪləti/Responsible /rɪˈspɑːnsəbl/
Electric /ɪˈlektrɪk/Humid /ˈhjuːmɪd/
Commercial /kəˈmɜːrʃl/Advantageous /ˌædvənˈteɪdʒəs/

Quy tắc 5: Danh tự ghxay thường sẽ có trọng âm lâm vào cảnh âm ngày tiết thứ nhất.

Ví dụ:

Shortcác mục /ˈʃɔːrtlɪst/Guidebook /ˈɡaɪdbʊk/
Bathroom /ˈbæθrʊm/Bookshop /ˈbʊkʃɑːp/

Quy tắc 6: Tính trường đoản cú ghép

+ Tính từ ghnghiền thông thường có trọng âm là âm máu 1: home-sichồng, air-sick, water-proof

+ Tính tự ghép gồm tự thứ nhất là adj hoặc adv (hoặc bao gồm đuôi ed) thì trọng âm là âm tiết 2: bad-temper, well-informed, down-stairs, well-done, short-handed

Tại sao chúng ta luyện phát âm mãi cơ mà không thành thạo? Quý Khách đang mắc phải phần đông sai trái gì, và làm nỗ lực làm sao nhằm hạn chế và khắc phục chúng? Hãy tò mò ngay các lỗi không nên bom tấn về phát âm giờ Anh nhưng mà tín đồ học tập liên tiếp phạm phải với phương án mang đến vấn đề này trong đoạn phim sau nhé: https://www.youtube.com/watch?v=Psnb6iKnLPM

Bật mí phương án thống trị phân phát âm giờ đồng hồ Anh tại đây

Quy tắc 7: Một số chi phí tố và hậu tố ko ảnh hưởng cho trọng âm của từ: re, mis, dis, un, yên, il, ir, in, en, ed, s,es, ling, ly, ful, less, ness, ent, ence, ance, ive, ative sầu, able, ist, ish, er, or,…

Mẹo: Khi xét trọng âm của các trường đoản cú gồm chi phí tố và hậu tố, thứ nhất hãy quăng quật các chi phí tố, hậu tố đi và xét trọng âm của trường đoản cú nơi bắt đầu.

Ví dụ:

Independence => Depend /dɪˈpend/
Disappearance => Appear /əˈpɪr/
Uncomfortably => Comfort /ˈkʌmfərt/

Quy tắc 8: Những trường đoản cú có âm máu /ə/ thì không sở hữu và nhận trọng âm

Ví dụ:

pagodomain authority /pəˈɡoʊdə/machine /məˈʃiːn/
Today /təˈdeɪ/Literature /ˈlɪtrətʃʊr/

Quy tắc 9: Với đều từ bỏ hoàn toàn có thể đóng nhiều vai trò thì khi là danh từ, tính trường đoản cú => trọng âm lâm vào cảnh âm máu sản phẩm công nghệ 1; là đụng tự => trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm ngày tiết thứ hai.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc Tp Hcm Tuyển Sinh 2015, Đh Kiến Trúc Tp

Ví dụ:

Export (n) /’ekspɔ:t/Export (v) /ɪkˈspɔːrt/
Present (n, adj) /ˈpreznt/Present (v) /prɪ’zent/
Perfect (n, adj) /ˈpɜːrfɪkt/Perfect (v) /pə’fekt/

Trên đó là 9 vẻ ngoài cơ phiên bản về kiểu cách tiến công trọng âm tiếng Anh dễ dàng ghi nhớ, dễ dàng trực thuộc. quý khách đừng quên vận dụng 9 chế độ này khi nói tiếng Anh để giải pháp phát âm của mình trnghỉ ngơi đề nghị chuẩn xác hơn, thoải mái và tự nhiên rộng nhé.

Top 5 bài viết học tập giờ Anh online hay nhất

Đây là các bài viết được rất nhiều người gọi độc nhất trong tháng: