admingiaotiep, giaotieptienghen, tailieugiaotiep

Để phân phát âm được một trường đoản cú chính xác, quanh đó âm cuối thì chúng ta còn nên chú ý cả trọng âm của từ đó. Đọc sai trọng âm thì đôi khi bạn sẽ trở thành từ đó thành một nghĩa hoàn toàn khác cùng với ý của bản thân mình thuở đầu. Trọng âm (Word Stress) chỉ tất cả vỏn vẹn 13 phương pháp, nhưng lại để giúp chúng ta triển khai xong được phát âm giờ Anh, tự kia cải thiện khả năng tiếp xúc của bản thân đấy!

Các bài liên quan

— QUY TẮC TRỌNG ÂM (WORD STRESS) TRONG PHÁT ÂM TIẾNG ANH —


*

<Đối cùng với trường đoản cú đơn>:

1/ Danh từ với tính trường đoản cú gồm 2 âm máu thì dìm sống âm máy I

=> Ví dụ: ‘beauty, ‘music, ‘tired, ‘angry,…

2/ Động tự gồm 2 âm máu nhấn âm đồ vật II

=> Ví dụ: comp’lete, de’sign, su’pport,…

3/ Các từ bỏ tận cùng là -–ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, ience, -id, -eous, -acy, -ian, -ity thừa nhận âm lắp thêm II từ lúc cuối mang đến lên

=> Ví dụ: ‘ngắn gọn xúc tích, eco’nomics, com’pression, pro’fession, re’lation, so’lution,…


*

4/ Các tự tận thuộc là -cy, -ty, -phy, -gy, -al dấn âm đồ vật III từ lúc cuối đếm lên

=> Ví dụ: de’cocracy, relia’bility, bi’ology, pho’tography, se’curity, po’litical, ‘critical, eco’nomical,…

5/ Các trường đoản cú bao gồm 3 âm máu trsống lên, trọng âm cũng rơi vào tình thế âm ngày tiết vật dụng III từ lúc cuối đếm lên

=> Ví dụ: e’conomy, ‘industry, in’telligent, ’specialise, …

<Đối cùng với từ bỏ ghép>:

6/ Danh trường đoản cú ghxay tất cả trọng âm rơi vào âm đầu I

=> Ví dụ: ‘penholder, ‘blackbird, ‘greenhouse, ‘boyfriover,…

7/ Tính tự ghnghiền có nguyên tố đầu tiên là tính tự hoặc trạng trường đoản cú – nguyên tố sản phẩm nhị tận thuộc là Ved/V3 -> tất cả trọng âm lâm vào tình thế âm máu trang bị II

Ex: ,bad-‘tempered, ,short-‘sighted, ,ill-‘treated, ,well-‘done, well-‘known…

=> Ví dụ: bad-’tempered, old-’fashioned, one-’eyed, home’siông chồng, well-’done,…


*

8/ Động tự ghxay gồm trọng âm rơi vào cảnh phần lắp thêm II.

Bạn đang xem: Cách nhấn âm tiếng anh

=> Ví dụ: over’look, over’react, mal’treat, put’across,…

:

9/ Các tự vay mượn mượn trường đoản cú giờ đồng hồ Pháp (gồm hậu tố ~ee, ~eer ~aire, ~que) thì nên vận dụng theo tiếng Pháp: những hậu tố đó với trọng âm (vậy trọng âm của từ lâm vào âm tiết cuối cùng).

=> Ví dụ: absen’tee, volun’teer, questio’naire, tech’nique, pictu’resque, …

*Note: Có 2 nước ngoài lệ là com’mittee, ‘coffee.

10/ Trọng âm rơi vào cảnh chính các vần sau: sist, cur, vert, thử nghiệm, tain, tract, vent, self.

=> Ví dụ: e’vent, sub’tract, pro’chạy thử, in’sist, main’tain, my’self, him’self …

11/ Đa số các chi phí tố không sở hữu và nhận trọng âm.

Xem thêm: Học Phí Đại Học Xây Dựng Hà Nội 2021, Học Phí Đại Học Xây Dựng Hà Nội Năm Học 2020

=> Ví dụ: dis’cover, re’ly, re’ply, re’move, des’troy, re’write, im’possible, ex’pert, re’cord, …

*Ngoại lệ: ‘underpass, ‘underlay…

12/ Lúc thêm những hậu tố sau thì trọng âm chủ yếu của từ bỏ ko đổi khác. -ment, -ship, -ness, -er/or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less

=> Ví dụ:

ag’ree – ag’reement

‘meaning – ‘meaningless

re’ly – re’liable

‘poison – ‘poisonous

‘happy – ‘happiness

re’lation – re’lationship

‘neighbour – ‘neighbourhood

ex’cite – ex’citing

……

13/ Ngoại lệ:

Có hầu hết từ dài bao gồm 4 âm ngày tiết trsống lên rất có thể có 2 trọng âm chính với prúc, e.g. in,dustriali’sation, inter’national,…

– Trong vài ba ngôi trường phù hợp, trọng âm của từ bỏ sẽ chuyển đổi Lúc trường đoản cú loại đổi khác, e.g. ‘comment (n) -> com’ment (v), perfect (adj) -> pre’fect (v),…

– Ngược lại, bao gồm trường đoản cú trường hợp thay đổi trọng âm thì nghĩa sẽ chuyển đổi, e.g. ‘invalid (bạn tàn tật), in’valid (không còn cực hiếm nữa)

————

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

————-

Ms.Thanh’s Toeic

Các khóa đào tạo và huấn luyện hiện tại tại: http://msthanhtoeic.vn/courses/khoa-hoc/

Lịch knhì giảng những khóa học trong tháng: http://msthanhtoeic.vn/category/lich-khai-giang/