cũng có thể nói thì hiện nay đơn là 1 giữa những ngữ pháp cnạp năng lượng bạn dạng duy nhất vào giờ đồng hồ anh. Nó được áp dụng hết sức phổ cập vào văn phạm giờ anh. Chính vì chưng sự cần thiết cũng tương tự tầm đặc biệt quan trọng của thì hiện tại đơn cần hanoitc.com đang tổng thích hợp các kiến thức quan trọng độc nhất giúp những chúng ta cũng có thể nắm rõ cấu trúc ngữ pháp này. Hy vọng nội dung bài viết này có thể giúp ích mang lại chúng ta.

Bạn đang xem: Cách dùng thì hiện tại đơn

1. Định nghĩa thì ngày nay đơn

Thì bây chừ đối chọi (giờ Anh: Simple present hoặc Present simple) là một trong thì trong giờ Anh tân tiến. Thì này miêu tả một hành vi bình thường chung, tổng thể lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật minh bạch hoặc một hành động ra mắt vào thời hạn bây chừ.

Download Now: Trọn cỗ tư liệu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh FREE

2. Cách sử dụng thì ngày nay đơn

Cách sử dụng thì hiện thời đơnlấy ví dụ như về thì hiện thời đơn
Diễn đạt một kiến thức hoặc hành động lặp đi tái diễn trong hiện tạiI usually go to lớn bed at 11 p.m. (Tôi thường xuyên đi ngủ vào thời gian 11 giờ)

We go khổng lồ work every day. (Tôi đi làm từng ngày)

My mother always gets up early. (Mẹ tôi luôn luôn luôn tỉnh dậy mau chóng.)

Chân lý, sự thật hiển nhiênThe sun rises in the East & sets in the West. (Mặt ttách mọc làm việc phía đông với lặn sinh hoạt phía Tây)

The earth moves around the Sun. (Trái đất xoay quanh mặt trời)

Sự bài toán xẩy ra sau này. Cách này hay vận dụng nhằm nói tới thời gian biểu, chương trình hoặc chiến lược đã làm được thắt chặt và cố định theo thời gian biểu.The plane takes off at 3 p.m. this afternoon. (Chiếc vật dụng cất cánh hạ cánh lúc 3h chiều nay)

The train leaves at 8 am tomorrow. (Tàu khởi hành cơ hội 8 giờ phát sáng mai.)

Sử dụng vào câu ĐK một số loại 1:What will you bởi vì if you fail your exam? (quý khách đã làm gì nếu khách hàng trượt kỳ thi này?)
Sử dụng trong một trong những cấu trúc khácWe will wait, until she comes. (Chúng tôi sẽ ngóng cho đến khi cô ấy tới)

3. Học toàn cục các thì giờ Anh

Thì hiện giờ đối chọi là một trong những trong số những thì cơ bạn dạng được áp dụng những độc nhất vô nhị vào tiếng Anh. Học giờ Anh quan trọng đặc biệt tốt nhất là việc thực hiện thạo được các thì Lúc Nghe Nói Đọc Viết. Nếu bạn làm việc Hà Nội và muốn học lại cục bộ những kỹ năng nền tảng tiếng Anh về ngữ pháp và tự vựng kết phù hợp với rèn luyện Nghe Nói vào 3 tháng thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm suốt thời gian huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh cho người bắt đầu bắt đầu của Anh Ngữ Jaxtina trên đây

*

4. Công thức thì hiện tại đơn

Thể

Động từ bỏ “tobe”

Động từ “thường”

Khẳng định

S + am/are/is + ……

Ex:

I + am;

We, You, They + are He, She, It + is

Ex: I am a student. (Tôi là 1 trong những sinc viên.)

S + V(e/es) + ……I ,We, You, They + V (nguim thể)

He, She, It + V (s/es)

Ex: He often plays soccer. (Anh ấy tiếp tục chơi trơn đá)

Phủ định

S + am/are/is + not +

is not = isn’t ;

are not = aren’t

Ex: I am not a student. (Tôi không hẳn là một trong sinh viên.)

S + do/ does + not + V(ng.thể) do not = don’t

does not = doesn’t

Ex: He doesn’t often play soccer. (Anh ấy không tiếp tục đùa láng đá)

Nghi vấn

Yes – No question (Câu hỏi ngắn) 

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

A:Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Ex: Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi tất cả trường đoản cú để hỏi)

Wh + am/ are/ is (not) + S + ….?

Ex: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A:Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

Ex: Does he play soccer?

Yes, he does. / No, he doesn’t.

Wh- questions (Câu hỏi tất cả tự nhằm hỏi)

Wh + do/ does(not) + S + V(nguyên thể)….?

Ex: Where bởi you come from? (Quý Khách đến từ đâu?)

Lưu ý

Cách thêm s/es:– Thêm s vào đằng sau đa số những hễ từ: want-wants; work-works;…– Thêm es vào những cồn trường đoản cú xong xuôi bởi ch, sh, x, s: watch-watches;miss-misses; wash-washes; fix-fixes;…– Bỏ y và thêm ies vào sau cùng các động từ bỏ dứt do một phú âm + y:study-studies;…– Động từ bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has.Cách phân phát âm prúc âm cuối s/es: Crúc ý những phân phát âm phụ âm cuối này bắt buộc phụ thuộc vào phiên âm nước ngoài chứ không hề dựa vào biện pháp viết.– /s/:Khi từ bỏ bao gồm tận thuộc là các phú âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/– /iz/:Khi trường đoản cú có tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường sẽ có tận cùng là các vần âm ce, x, z, sh, ch, s, ge)– /z/:Lúc tự gồm tận cùng là nguyên âm cùng các phụ âm còn lại

5. Dấu hiệu phân biệt thì bây giờ đơn

Always (luôn luôn luôn) , usually (hay xuyên), often (thường xuyên xuyên), frequently (thường xuyên xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hãn hữu khi), rarely (thi thoảng khi), hardly (thi thoảng khi) , never (không bao giờ), generally (chú ý chung), regularly (hay xuyên).Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi ngày, mỗi tuần, từng tháng, mỗi năm)Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần / nhị lần/ ba lần/ tư lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Download Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh FREE

6. Bài Tập

Bài 1: Điền trợ rượu cồn từ:

I ………. like tea.

2. He ………. play football in the afternoon.

3. You ………. go to bed at midnight.

4. They……….do homework on weekends.

5. The bus ……….arrive sầu at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. live sầu in a big house.

8. The cat ………. like me.

Bài 2: Chọn dạng đúng của từ

I catch/catches robbers. My dad is a driver.

2. He always wear/wears a Trắng coat.

3. They never drink/drinks beer.

4. Lucy go/goes window shopping seven times a month.

5. She have/has a pen.

6. Mary & Marcus cut/cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/watches TV before going lớn bed. Maria is a teacher.

8. She teach/teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của từ vào ngoặc

She (not study) ………. on Saturday. He (have) ………. a new haircut today. I usually (have) ……….breakfast at 6.30. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores. My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings. I like Math và she (like)……….Literature. My sister (wash)……….dishes every day. They (not/ have)……….breakfast every morning.

Bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ bỏ trong ngoặc:

My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________ He (stay) up late? (sometimes) => ____________ I (do) the housework with my brother. (always) => ____________ Peter and Mary (come) to class on time. (never) => ____________ Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________ You (go) shopping? (usually) => ____________ She (cry). (seldom) => ____________ My father (have) popcorn. (never) => ____________

Bài 5 Viết lại câu hoàn chỉnh

Eg: They / wear suits khổng lồ work? =>Do they wear suits to lớn work?

she / not / sleep late at the weekends =>________

2. we / not / believe the Prime Minister =>________

3. you / underst& the question? =>________

4. they / not / work late on Fridays =>________

5. David / want some coffee? =>________

6. she / have sầu three daughters =>________

7. when / she / go lớn her Chinese class? =>________

8. why / I / have sầu to lớn clean up? =>_______

Bài 6: Hoàn thành đoạn đối thoại sau bằng phương pháp điền đúng dạng từ:

My cousin, Peter (have)………..a dog. It (be)………..an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be)………..Kiki và it (like)………..eating pork. However, it (never/ bite)………..anyone; sometimes it (bark)………..when strange guests visit. To be honest, it (be)………..very friendly. It (not/ like)………..eating fruits, but it (often/ play)………..with them. When the weather (become)………..bad, it (just/ sleep)………..in his cage all day. Peter (play)………..with Kiki every day after school. There (be)………..many people on the road, so Peter (not/ let)………..the dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki to a large field to lớn enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)………..naughty, but Peter loves it very much.

Đáp án:

Bài 1: Điền trợ cồn từ:

I don’t like tea.

2.He doesn’t play football in the afternoon.

3. You don’t go to bed at midnight.

4. They don’t vì chưng homework on weekends.

5. The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.

6. My brother doesn’t finish work at 8 p.m.

7. Our friends don’t live in a big house.

8. The mèo doesn’t lượt thích me

Bài 2: Chọn dạng đúng của từ

I catch/catches robbers. My dad is a driver.

2. He always wear/wears a white coat.

3. They never drink/drinks beer.

4. Lucy go/goes window shopping seven times a month.

5. She have/has a pen.

6. Mary & Marcus cut/cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/watches TV before going to bed. Maria is a teacher.

8. She teach/teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của tự trong ngoặc

She doesn’t study on Saturday.

2. He has a new haircut today.

3. I usually have breakfast at 6.30

4. Peter doesn’t study (does not study) very hard. He never gets high scores.

5. My mother often teaches me English on Saturday evenings.

6. I like Math & she likes Physics

7. My sister washes dishes every day.

8. They don’t have (vị not have sầu ) breakfast every morning.

Bài 4: Điền dạng đúng của trường đoản cú trong ngoặc cùng kết thúc câu

=> My brothers often sleep on the floor.

=> Does he sometimes stay up late? ( Does he stay up late sometimes? )

=> I always do the housework with my brother.

=> Peter và Mary never come khổng lồ class on time.

=> Why does Johnson always get good marks?

=> Do you usually go shopping?

=> She seldom cries.

=> My father never has popcorn

Bài 5 Viết lại câu trả chỉnh

=>She doesn’t sleep late at the weekends.

=>We don’t believe sầu the Prime Minister.

=>Do you understand the question? They don’t work late on Fridays.

=>Does David want some coffee? She has three daughters.

Xem thêm: Các Trường Quân Sự Công Bố Điểm Chuẩn Các Trường Quân Sự 2016 Thế Nào?

=>When does she go to her Chinese class?

=>Why bởi vì I have sầu to lớn clean up?

Bài 6: Hoàn thành đoạn đối thoại sau bằng phương pháp điền đúng dạng từ:

My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail & big black eyes. Its name (be) is Kiki & it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not lượt thích (doesn’t like) eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let (doesn’t let) the dog run on the road. He (often/ take) often takes Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.