Nắm vững cách làm, cách dùng của thì thừa khđọng đơn (Simple Past Tense)mới áp dụng làm cho bài xích tập và tiếp xúc kết quả. 4Life English Center (hanoitc.com) xin gửi đến bạn đọc trọn bộ công thức của thì hiện tại solo với hẳn nhiên ví dụ áp dụng dễ hiểu.

Bạn đang xem: Cách dùng của thì quá khứ đơn

*
Thì thừa khđọng đơn
3. Công thức thì quá khứ đọng đối kháng 3.1. Công thức thì quá khđọng đối chọi cùng với rượu cồn trường đoản cú To Be 3.2. Công thức thì thừa khđọng đơn cùng với động trường đoản cú thường 4. Cách cần sử dụng thì thừa khứ đọng 1-1 6. Một số bài tập với lời giải về thì thừa khđọng đối kháng

1. Định nghĩa thì vượt khđọng solo (Simple Past Tense)

Thì thừa khđọng 1-1 mô tả vấn đề, hiện tượng kỳ lạ xảy ra vào quá khứ và xong sinh sống thừa khứ, ko kéo dài mang đến bây chừ và tương lai.

2. Dấu hiệu nhận ra thì vượt khứ đọng đơn

Trong câu có chứa mọi trường đoản cú sau là tín hiệu của thì vượt khứ đọng đơn:

Yesterday: Hôm qua Last night: Tối quaLast week: Tuần trướcLast month: Tháng trướcLast year: Năm ngoáiAgo: từ thời điểm cách đây. (two hours ago: cách đây 2 giờ, two weeks ago: từ thời điểm cách đây 2 tuần…)At, on, in… (at 6 o’cloông chồng, on Monday, in June,…)When + mệnh đề phân tách thì vượt khđọng đơn: Khi (when I was a kid,…)

3. Công thức thì quá khđọng đơn

3.1. Công thức thì thừa khđọng đối chọi với cồn từ To Be

3.1.1. Thể khẳng định

Cấu trúc:

S + was/ were +…

Trong đó:

S (subject): Chủ ngữS = I/ He/ She/ It/ Danh từ số ít + wasS = We/ You/ They/ Danh tự số các + were

Ví dụ:

The children were in the garden.It was cloudy yesterday.3.1.2. Thể che định

Cấu trúc:

S + was/ were + not …

Lưu ý:

was not = wasn’twere not = weren’t

Ví dụ: They were not in London from Monday khổng lồ Thursday of last week.

3.1.3. Thể nghi vấn

Cấu trúc:

Was/ Were (+not) + S +…?

Trả lời:

Yes, S + was/ were.

No, S + wasn’t/ weren’t.

WH-word + was/ were + S (+ not) +…?

Ví dụ:

Were they happy last holiday?

What was the weather like yesterday?

3.2. Công thức thì vượt khđọng đối kháng cùng với cồn trường đoản cú thường

3.2.1. Thể khẳng định

Cấu trúc: S + V-ed/ V-2 +…

Trong đó:

S (Subject): Chủ ngữV-ed/ V-2: Động từ bỏ chia thì vượt khứ 1-1 (theo nguyên tắc hoặc bất quy tắc).

Ví dụ: Joni went to the zoo five days ago.

Tyler visited his grandmother last month.

3.2.2. Thể che định

Cấu trúc: S + did not + V(ngulặng mẫu)

Lưu ý: did not = didn’t

Ví dụ: She didn’t go to the church five days ago.

3.2.3. Thể nghi vấnCâu hỏi Yes/ No question

Cấu trúc: Did + S + V(nguim thể)?

Trả lời: Yes, S + did./ No, S + didn’t.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + did + S (+ not) + V(ngulặng mẫu)?

Trả lời: S + V-ed +…

Ví dụ:

Did you go lớn work yesterday?

Where did she go?

4. Cách sử dụng thì thừa khứ đơn

*
Cách sử dụng thì quá khứ đọng đơn

4.1. Diễn tả hàng loạt hành động liên tiếp nhau xảy ra vào thừa khứ.

Ví dụ:

I was very tired, so I left the các buổi party early.It was warm, so I took off my coat.The window was open & a bird flew inkhổng lồ the room.

4.2. Diễn tả một hành động vẫn xong trong thừa khứ và có thời khắc xác định

Ví dụ:

The Wright brothers flew the first airplane in 1903.I think I heard a strange sound outside the door one minute ago.They had dinner at 9 o´cloông xã.

4.3. Diễn tả một hành vi diễn ra liên tiếp lặp đi tái diễn trong quá khđọng cùng hiện giờ ko diễn ra nữa

When I was in middle school, I used to play soccer.She usually came to the library, but now she reads e-books.He worked out quite often before he fell siông chồng.

4.4. Diễn tả một hành vi đã xẩy ra trong một thời gian lâu năm trong quá khđọng và vẫn kết thúc

Susie was a teacher for 10 years.Tony worked for that company for 2 years.I learned at high school from 2014 lớn 2017.

4.5. Diễn tả hành vi chen ngang vào hành động không giống ra mắt vào vượt khứ

She was eating, the phone rang.The policeman caught the thief while he was escaping.The children were playing football when their mother came bachồng home.

5. Cách chia hễ trường đoản cú sinh hoạt thì thừa khđọng đơn

Thêm đuôi “-ed” vào sau cùng hễ tự thích hợp quy tắc nhỏng played, worked, watched,…Động từ bỏ tận thuộc là “e” thì ta chỉ việc thêm “d” như tired, smiled, agreed,…Động tự có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT prúc âm cùng trước phú âm là MỘT nguan tâm thì ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”: stop – stopped, shop – shopped, tap – tapped,…Có một số trong những từ bỏ không áp dụng nguyên tắc đó: commit – committed, travel – travelled, prefer – preferred,…Đối cùng với cồn tự tận thuộc là “y”:

Trước “y” là MỘT nguyên lòng (a,e,i,o,u) thì ta cộng thêm “ed”: play – played, stay – stayed,…

Trước “y” là phú âm (còn sót lại ) thì ta đổi “y” thành “i + ed”: study – studied, cry – cried,…

6. Một số bài xích tập cùng giải đáp về thì vượt khứ đọng đơn

6.1. Bài tập 1:

Điền cùng chia thì những từ bỏ mang đến sẵn vào câu yêu thích hợp:

buy catch cost fall hurt throw sell spover teach ·write

‘How did you learn to drive?’ ‘My father _____ me.’Mozart _______ more than 600 pieces of music.We couldn’t afford to keep our car, so we _______ it.Dave _______ down the stairs this morning & _______ his leg.Joe _______ the ball lớn Sue, who _______ it.Annie _______ a lot of money yesterday. She _______ a dress which _______ $100.

6.2. các bài luyện tập 2:

Hoàn thành các câu với chia từ đúng dạng:

The bed was very comfortable. I ________ (sleep) well.The window was open & a bird ________ (fly) into the room.We were very tired, so we ________ (leave) the party early.lt was hard carrying the bags. They ________ (be) very heavy.lt was warm, so I ________ (take) off my coat.The film wasn’t very good. I ________ (enjoy) it much.I knew Sarah was busy, so I ________ (disturb) her.The villa wasn’t very expensive sầu. lt ________ (cost) much to stay there.He was in a hurry, so he ________ (have) time lớn phone you.

Xem thêm: Học Phí Học Viện Hàng Không Việt Nam, Học Phí Học Viện Hàng Không 2020

6.3. Đáp án

những bài tập 1:

1. taught2. wrote3. sold4. fell – hurt5. threw – caught6. spent – bought – cost

các bài tập luyện 2:

1. slept2.flew3. left4. were5. took6. didn’t enjoy7. didn’t disturb8. didn’t cost9. didn’t have

Trên đó là tổng thể phương pháp với một số bài bác tập vận dụng về thì thừa khứ đọng đơn nhưng mà 4Life English Center (hanoitc.com) chia sẻ cho tới chúng ta. Hy vọng vẫn bổ sung cập nhật kiến thức về ngữ pháp giờ anh trên con phố đoạt được học thức.