Động từ là thành phần quan trọng, không thể thiếu trong tiếng Anh để có được một câu nói, câu văn hoàn chỉnh, truyền tải được ý muốn, cảm xúc của người nói, người viết. Tuy vậy, với nhiều người học tiếng Anh, việc chia động từ lại đang là một vấn đề hóc búa, gây ra không ít khó khăn và nhầm lẫn. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về động từ cũng như cách chia chính xác và dễ nhớ nhất để có thể áp dụng nhanh chóng và dễ dàng vào thực tế, từ đó tự tin hơn khi học tiếng Anh.

Bạn đang xem: Cách chia từ trong tiếng anh

1. Định nghĩa về động từ

Động từ là từ (thành phần câu) dùng để diễn tả hành động (run, go, sleep…) hoặc trạng thái (look, feel…).

Động từ là thành phần quan trọng nhất trong câu, thường truyền tải thông tin chính của câu đó. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, chỉ cần một động từ duy nhất cũng có thể tạo thành một câu hoàn chỉnh có nghĩa.

Động từ được phân loại như sau:

Động từ “to be”: am, is, are, was, were…Ngoại động từ: là những động từ cần có tân ngữ đi kèm phía sau để tạo thành câu hoàn chỉnh, đầy đủ về mặt nghĩa (bring, take, make, ask…)Nội động từ: là những động từ có thể đứng độc lập sau chủ ngữ mà không cần tân ngữ đi kèm phía sau (run, sleep, stand, agree, arrive…)Động từ khiếm khuyết: can, could, may, might, must…Trợ động từ: do, does, did, have…

2. Cách chia động từ trong tiếng Anh

2.1. Nguyên tắc căn bản nhất khi chia động từ tiếng Anh

Trong một câu đơn hoặc một mệnh đề nếu có chủ ngữ thì phải có và chỉ có duy nhất một động từ chia thì, những động từ còn lại đều phải chia theo dạng. Đối với những câu hoặc mệnh đề không có chủ ngữ thì động từ sẽ mặc định chia theo dạng.

Vậy thế nào là động từ chia thì và động từ chia theo dạng? Động từ chia thì là động từ cho ta biết thời gian mà hành động hoặc sự việc đó xảy ra và phải được chia phù hợp với chủ ngữ đứng trước nó. Còn động từ chia theo dạng đơn giản chỉ là hình thức khác nhau của cùng một động từ đó và được chia dựa vào công thức cụ thể nào đó.

Ex: When he saw me, he asked me to go out.

Hai động từ saw và asked ở đây là các từ chia khi đứng sau chủ ngữ ở hai mệnh đề của câu và được chia ở thì quá khứ. Còn động từ go là động từ chia theo dạng vì trước nó là một tân ngữ và có dạng “to go” theo công thức S + ask O + to V…

2.2. Chia dạng của động từ tiếng Anh

Có 1 trong 4 dạng chia dưới đây:

Bare infinitive: Động từ nguyên thể không “to”To-infinitive: Động từ nguyên thể có “to”V-ing: Động từ thêm đuôi “ing”Past participle: Động từ ở dạng quá khứ phân từ

Dưới đây sẽ là một số trường hợp, cấu trúc phổ biến giúp bạn nhận biết được động từ theo dạng nào trong 4 dạng trên:

Dạng V1-O-V2: hai động từ cách nhau bởi một tân ngữ

– Nếu V1 là động từ dạng chủ động (make, have, let) thì V2 sẽ có dạng Bare infinitive.

Ex: I let him go.


She makes her son study harder.

Xem thêm: Lịch Thi Topik 2021 - Trung Tâm Lao Động Ngoài Nước

*

Go on

+ V-ing: tiếp tục chuyện đang làm (Ex: After a short rest, she goes on working.)

+ To-infinitive: tiếp tục làm chuyện khác (Ex: After finishing the Math problem, we go on to do the English exercises.)

Trường hợp động từ được chia theo dạng V-ing khi đứng sau: confess to, be/ get used to, look forward to, object to, accustomed to vì “to” ở đây đóng vai trò là giới từ.

Bài tập vận dụng