Từ loại trong Tiếng Anh là gì

Từ loại trong Tiếng Anh là Part of Speech. Mỗi từ thể hiện các chức năng khác nhau trong câu: Danh từ, Tính từ, Động từ, … Trong Tiếng Việt, cách viết một từ là không đổi, cho dù nó là danh từ, tính từ, trạng từ hay động từ. Ví dụ:

Cô ấy có một vẻ đẹp thật tuyệt vời. Đẹp trong câu này là danh từ.Cô ấy thật đẹp. Đẹp trong câu này là tính từ.

Bạn đang xem: Bài tập về vị trí từ loại trong tiếng anh

Rõ ràng ta thấy dù là danh từ hay tính từ, cách viết từ “đẹp” vẫn không đổi. Nhưng trong Tiếng Anh lại khác:

She has an amazing beauty (N)She is so beautifull (Adj)

Theo ví dụ trên, trong Tiếng Anh, các từ loại khác nhau của một nghĩa có cách viết khác nhau. Vì vậy, nắm vững từ loại Tiếng Anh sẽ giúp chúng ta sử dụng đúng ngữ pháp Tiếng Anh.

Có bao nhiêu loại từ trong Tiếng Anh ?

Theo như Grammaly.com , Tiếng Anh có 8 loại từ sau đây : Danh từ, Đại từ, Tính từ, Động từ, Trạng từ, Giới từ, Liên từ và Mạo từ. Một số trang ngữ pháp khác thì có thêm Từ cảm thán, ví dụ: Wow, Dear, Oops,… Tuy nhiên, để làm tốt bài thi TOEIC Part 5, thí sinh cần chú ý đến 8 loại từ sau đây

Danh từĐại từTính từĐộng từTrạng từGiới từLiên từHạn định từ.

1 – Danh từ trong Tiếng Anh

Danh từ trong Tiếng Anh là Noun, viết tắt là N. Đó là những từ dùng để gọi tên Người, Sự vật, Ý tưởng hoặc Địa điểm, … Ví dụ :

Danh từ chỉ ngườiman, teacher, Bill Gates, expert, celebrity, …
Danh từ chỉ Sự vậthand, sandwich, chicken, Empire State Building, …
Danh từ chỉ ý tưởng, khái niệm,…Love, history, belief, problem, …
Danh từ chỉ nơi chốnAtlantic Ocean, school, Washington, airport, …
Các loại danh từ trong tiếng anhDanh từ Riêng & Danh từ chungDanh từ riêng là tên riêng của Người, Vật, hay Địa điểm, và được VIẾT HOA. Ví dụ: Does Tina have much homework to do this evening? I would like to visit New York.Danh từ chung là những danh từ còn lại, nó là các tên gọi chung & không được viết hoa. Trừ khi nó đứng ở đầu câu hoặc trong tiêu đề. Ví dụ: The girl crossed the river.Danh từ số nhiều

Danh từ số nhiều (Plural Nouns)  những danh từ dùng để chỉ một sự vật, hiện tượng đếm được với số đếm từ hai trở lên.

Xem thêm: Xem Điểm Chuẩn Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự 2020, Điểm Chuẩn Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự 2021

Thông thường chúng được hình thành nhờ thêm đuôi -s hoặc -es vào danh từ số ít. Ví dụ: cat – cats; house – houses;

Ngoài ra còn có một số danh từ số nhiều ngoại lệ:

child