Gần tới thi vào cuối kỳ mà lại các bạn vẫn mãi đang loay hoay cùng với các bài xích tập vạc âm s, es cùng ed. Nếu chúng ta vẫn không ghi lưu giữ được các quy tắc thì hãy xem thêm những nội dung bài viết về cách phạt âm ed, giải pháp phát âm s với es của ELSA Speak nhằm Ship hàng học tiếng Anh online cùng offline thiệt kết quả nhé. Sau Lúc sẽ trực thuộc những mẹo và luật lệ hãy thuộc làm các dạng bài bác tập dưới đây thuộc ELSA nào!
Nhu cầu học tập giờ Anh* Chọn nhu yếu học giờ đồng hồ anh của bạnTiếng Anh giao tiếpTiếng Anh chuyên ngànhKhác
*

*

Đuôi ed phạt âm là /t/ khi động từ bỏ có phân phát âm ngừng bằng /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/. Ví dụ: Fixed /fɪkst/ (Sửa chữa).Đuôi ed phạt âm là /ed/ lúc động trường đoản cú bao gồm phát âm hoàn thành bằng /t/ hoặc /d/. Ví dụ: Wanted /ˈwɑːntɪd/ (muốn).Đuôi ed phạt âm là d cùng với tất cả những ngôi trường phù hợp còn lại. Ví dụ: Smiled /smaɪld/ (Cười).

Bạn đang xem: Bài tập về trọng âm và phát âm


*

Bài tập dượt phân phát âm ed online:

1. A. workedB. wantedC. stoppedD. asked
2. A. openedB. knockedC. playedD. occurred
3. A. talkedB. watchedC. livedD. stopped
4. A. coveredB. installed C. describedD. decorated
5. A. claimedB. warnedC. occurredD. existed
6. A. carriedB. lookedC. managedD. opened
7. A. pleasedB. smokedC. stoppedD. missed
8. A. waitedB. mendedC. objectedD. faced
9. A. pleasedB. erasedC. increasedD. amused
10. A. arrivedB. believedC. receivedD. hoped
11. A. openedB. knockedC. playedD. occurred
12. A. rubbedB. tuggedC. stoppedD. filled
13. A. dimmedB. travelledC. passedD. stirred
14. A. tippedB. beggedC. quarrelledD. carried
15. A. killedB. hurriedC. regrettedD. planned
16. A. visitedB. showedC. wonderedD. studied
17. A. sacrificedB. finishedC. fixedD. seized
18. A. neededB. bookedC. stoppedD. washed
19. A. lovedB. teasedC. washedD. rained
trăng tròn. A. packedB. punchedC. pleasedD. pushed
21. A. paintedB. providedC. protectedD. equipped
22. A. testedB. markedC. presentedD. founded
23. A. usedB. finishedC. marriedD. rained
24. A. allowedB. dressedC. flashedD. mixed
25. A. switchedB. stayedC. believedD. cleared
26. A. decidedB. waitedC. handedD. designed
27. A. annoyedB. phonedC. watchedD. remembered
28. A. hurriedB. decidedC. plannedD. wondered
29. A. postedB. addedC. managedD. arrested
30. A. dreamedB. neglectedC. deniedD. admired
các bài luyện tập phạt âm ed trọng tâm

Đáp án của bài bác tập phát âm ed:

1 – B, 2 – B, 3 – C, 4 – D, 5 – D, 6 – B, 7 – A, 8 – D, 9 – A,10 – D, 11 – B, 12 – C, 13 – C, 14 – A,15– C, 16 – A, 17 – D, 18 – A, 19 – C, đôi mươi – C, 21 – D, 22 – B, 23 – B, 24 – A, 25 – A, 26 – D, 27 – C, 28 – B, 29 – C, 30 – B


Phát âm s, es

Mẹo/ bí quyết có tác dụng bài tập phân phát âm s, es chuẩn chỉnh xác nhất:

Từ ngừng bằng âm vô thanh khô hiểu là /s/.Từ xong bằng âm hữu tkhô cứng hoặc nguan tâm đọc là /z/.Trường đúng theo quan trọng đặc biệt như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ đọc là /iz/.

Trong đó:

Âm vô tkhô nóng gồm: /p/, /k/, /f/, /t/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/.Âm hữu tkhô cứng gồm: /m /, / n /, / ŋ /,/r/, /l/, /w/, / y /.

Mẹo lưu giữ biện pháp phạt âm s/ es dễ dàng và đơn giản nhất là ghi nhớ những âm kèm phương pháp đọc tương ứng, như phương pháp hướng dẫn giải bài tập phát âm s/es ngơi nghỉ trên.


các bài luyện tập s, es gồm đáp án:

1. A. coughsB. singsC. stopsD. sleeps
2. A. signsB. profitsC. becomesD. survives
3. A. walksB. stepsC. shutsD. plays
4. A. wishesB. practicesC. introducesD. leaves
5. A. grassesB. stretchesC. comprisesD. potatoes
6. A. desksB. mapsC. plantsD. chairs
7. A. pensB. booksC. phonesD. tables
8. A. dipsB. desertsC. booksD. camels
9. A. milesB. attendsC. driftsD. glows
10. A. mendsB. developsC. valuesD. equals
11. A. repeatsB. classmatesC. amusesD. attacks
12. A. humansB. dreamsC. concertsD. songs
13. A. managesB. laughsC. photographsD. makes
14. A. dishesB. orangesC. experiencesD. chores
15. A. fillsB. addsC. stirsD. lets
16. A. wantsB. booksC. stopsD. sends
17. A. booksB. dogsC. catsD. maps
18. A. biscuitsB. magazinesC. newspapersD. vegetables
19. A. kneesB. peasC. treesD. niece
đôi mươi. A. cupsB. stampsC. booksD. pens
21. A. housesB. facesC. hatesD. places
22. A. schoolsB. yardsC. labsD. seats
23. A. namesB. livesC. dancesD. tables
24. A. nightsB. daysC. yearsD. weekends
25. A. pensB. markersC. booksD. rulers
26. A. shakesB. nodsC. wavesD. bends
27. A. horseB. toolsC. houseD. chairs
28. A. facesB. housesC. horsesD. passes
29. A. presidentB. busyC. handsomeD. desire
30. A. sweetsB. watchesC. dishesD. boxes
các bài luyện tập phạt âm s, es

Đáp án:

1 – B, 2 – B, 3 – D, 4 – D, 5 – D, 6 – A. 7 – B, 8 – D, 9 – C, 10 – B, 11 – C, 12- C, 13- A, 14 – D, 15 – D, 16 – D, 17 – B, 18 – A, 19 – D, 20 – D, 21 – C, 22- D, 23 – C, 24 – A, 25 – C, 26 – A, 27 – A, 28 – B, 29 – C, 30 – A

các bài tập luyện nhận trọng âm giờ Anh


1. A. diseaseB. humorC. cancerD. cattle
2. A. persuadeB. reduceC. increaseD. offer
3. A. appointB. gatherC. threatenD. vanish
4. A. explainB. provideC. finishD. surprise
5. A. beautyB. easyC. lazyD. reply
6. A. significantB. convenientC. fashionableD. traditional
7. A. contraryB. graduateC. documentD. attendance
8. A. emphasizeB. contributeC. maintenanceD. heritage
9. A. committeeB. refereeC. employeeD. refugee
10. A. apprehensionB. preferentialC. conventionalD. Vietnamese
11. A. elephantB. dinosaurC. buffaloD. mosquito
12. A. imageB. predictC. envyD. cover
13. A. companyB. atmosphereC. customerD. employment
14. A. commitB. indexC. pyramidD. open
15. A. habitatB. candidateC. wildernessD. attendance
16. A. satisfactoryB. alterC. militaryD. generously
17. A. enrichmentB. advantageC. sovereigntyD. edition
18. A. economicB. considerateC. continentalD. territorial
19. A. interactB. specifyC. illustrateD. fertilize
đôi mươi. A. characterizeB. facilityC. irrationalD. variety
21. A. obligatoryB. geographicalC. internationalD. undergraduate
22. A. blackboardB. listenC. betweenD. student
23. A. interviewB. communityC. vocationalD. idea
24. A. nationalB. openC. collegeD. curriculum
25. A. preservationB. sympatheticC. individualD. television
26. A. respectfulB. interestingC. forgetfulD. successful
27. A. genuineB. kangarooC. generousD. fortunate
28. A. techniqueB. regionalC. satelliteD. interesting
29. A. compulsoryB. centenarianC. technologyD. variety
30. A. informalB. supportiveC. personnelD. apparent

Đáp án:

1 – A, 2 – D, 3 – A, 4 – D, 5 – D, 6 – C, 7 – D, 8 – B, 9 – A, 10 – C, 11 – D,12 – B,13 – D,14 – A, 15 – D, 16 – A, 17 – C, 18 – B , 19 – A , 20 – A, 21 – A , 22 – C, 23 – A, 24 – D, 25 -D , 26 – D , 27 – B, 28 – A , 29 – B, 30 – C

Trên đấy là bài tập phát âm giờ Anh ngơi nghỉ 3 dạng bao hàm phát âm ed, phân phát âm s cùng es và trọng âm. Quý Khách hãy thử làm cùng đối chiếu đáp án của ELSA nhé! Nếu bạn có nhu cầu luyện tập nhiều hơn nữa với đều bài bác tập phát âm, hãy sở hữu ELSA Speak cùng học hàng ngày cùng trợ lý ảo của áp dụng luyện nói tiếng Anh ELSA Speak.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Mở Tp Hcm 2020, Điểm Chuẩn Đại Học Mở Tphcm 2021 Chính Xác


1. Mẹo có tác dụng bài tập phát âm s/es luôn đúng?

Từ chấm dứt bằng âm vô tkhô nóng phát âm là /s/.Từ chấm dứt bởi âm hữu tkhô cứng hoặc nguyên âm đọc là /z/.Trường hòa hợp đặc biệt quan trọng nhỏng /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ hiểu là /iz/.
2. Mẹo có tác dụng bài tập tiến công trọng âm

Người học buộc phải tò mò mẹo có tác dụng bài xích tập đánh trọng âm luôn luôn hòa hợp quy tắc 10 ngón tay giúp ghi ghi nhớ nhanh chóng với dễ lưu giữ phép tắc tiến công trọng âm.


học tập vạc âm giờ đồng hồ Anh
RELATED POSTS
Bài thử nghiệm giờ đồng hồ Anh cơ bản miễn mức giá & quãng thời gian học không thiếu độc nhất 2021

Không biết đề xuất có tác dụng hầu hết bài xích test tiếng Anh cơ bản ở chỗ nào thì uy tín? Cùng ELSA tìm hiểu thêm những lưu ý cực kì có ích sau đây nhé!


Đối cùng với những doanh nghiệp lớn vẫn với sẽ thực hiện giảng dạy theo bề ngoài E-learning, định nghĩa khối hệ thống thống trị đào tạo và huấn luyện (LMS) đã hết thừa lạ lẫm. Đây được xem như là cách thức đắc lực giúp đơn vị chức năng của người sử dụng tiến hành, làm chủ và Reviews toàn thể quá trình <…>


IELTS Speaking là một trong những Một trong những skill gây khó dễ nhất cho những người Việt vì kinh nghiệm xấu hổ giao tiếp giờ Anh. Vậy làm cầm nào để các cử tử IELTS vẫn có thể nâng trình Speaking tại nhà?


Thì bây chừ đơn (Present simple): Lý ttiết và bài bác tập áp dụng Quy tắc & biện pháp phân phát âm chuẩn chỉnh theo bảng phiên âm tiếng Anh IPA Cách học giờ Anh giao tiếp đơn giản và dễ dàng rất hiệu quả và 122 chủng loại câu tiếng Anh giao tiếp thường dùng Cách học tập giờ đồng hồ Anh nkhô cứng với kết quả thuộc ELSA Speak cho người đi làm bận bịu 3 Khó khăn Lúc đào tạo và giảng dạy tiếng Anh trực tuyến đường của bạn và sự hỗ trợ của gói ELSA dành riêng cho tổ chức Webinar “Câu Cthị trấn Thời Đại: DẠY & HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ”
ELSA PRO TRỌN ĐỜI

Giá gốc: 9,995,000 hanoitc.comD

1,695,000 hanoitc.comD

Mua ngay lập tức
OXFORD ALL BOOK

Giá gốc: 816,000 hanoitc.comD

449,000 hanoitc.comD

Mua tức thì
139 Old Orchard Dr, Los Gatos, CA 95032 Working Hours (GMT+7): 09:00 AM - 18:00 PM (Monday - Friday)